Puslapis:LE01.djvu/355

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Lengvoji A. senovėje jau buvo plačiai praktikuojama Egipte, Babilonijoje, Graikijoje, Persijoje. Jos tikslas buvo paruošti jaunimą karo tarnybai. Kas ketveri metai Graikijoje ruošiamuose olimpiniuose žaidimuose vyraudavo lengvoji A. — bėgimai, šokimai, disko ir ieties metimai, imtynės arba kumščiavimasis ir kt. Vid. amžiais kūno kultūra buvo visai pamiršta. Bet XVII, XVIII a. ir vėliau Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje, Austrijoje buvo ir mokyklose įvesta gimnastika. Anglija ir Amerika lavinosi vien A. žaidimais. Apie 1812 Anglijoje buvo įtaisytos pirmosios bokso— sunkiosios A. salės, a. 1855 įveda rungtynes Cambridge ir Oxfordo universitetai.

Tarptautinės rungtynės pradėta 1896, atnaujinant olimpiadas Atėnuose. II olimpiada buvo 1900 suruošta Paryžiuje, III 1904 St. Louis, 1906 tarpolimpiniai žaidimai Atėnuose, IV 1908 Londone, V 1912 Stockholme, VI buvo numatyta 1916 Berlyne, VII 1920 Antverpene, VIII 1924 Paryžiuje, IX 1928 Amsterdame, X 1932 Los Angeles, XI 1936 Berlyne. II Pasaulinis karas keliolikai metų sutrukdė sekančių olimpiadų organizavimą, ir tik 1948 buvo organizuota olimpiada Londone, o 1952 Helsinkiuose.

Vietinės sunkiosos A. pirmenybės Lietuvoje buvo pirmą kartą organizuotos 1924. Lietuvių atletų tarpe pasaulinį garsą buvo įgijęs Amerikos lietuvis Žukauskas (Sharkey) 1932 VI 21 !New Yorke bokso rungtynėse įveikęs vokietį Schmelingą ir buvęs pasaulio bokso čempionu.

Atletinis tipas turi šią kūno struktūrą: platūs pečiai, išvystyti raumenys, stipri krūtinė, stambūs kaulai, ilgos rankos ir kojos, aukštas kaklas ir galva. Kretschme-ro tipologijoje A. T. drauge su asteniniu sudaro šizotimikus, pavadintus pagal jo susektą ryšį tarp šios kūno struktūros ir šizofrenijos.

Atlojimas iš Lenkijos Didžiojon Lietuvos Kunigaikšti j on atėjęs senas būdas šmeižikams bausti. Nusikaltęs kitą neteisingai apšmeižęs, teismo buvo baudžiamas pinigine pabauda ir kartų čia pat, teisme, turėjęs lįst'i po suolu ir iš ten balsu šaukti: Haų, haų, haų, tai ne aš sakiau, bet šuva lojo. Tai buvo vad. atlojimu.

Atm sutrumpinimas žodžio Atmosfera. Slėgimo vienetas, lygus 980,655 cm/sec2.

Atma (skr.) dar Rigvedos kalboje reiškė kvapą, kvėpavimą, vėliau jis įgavo gyvybinės jėgos, asmenybės ir pagaliau Brahma-nose sielos reikšmę. Upanišadose A. yra psichinis pradas, o Brahma kosminis, visatą persunkiąs pradas, beasmenis visos būtybės šaltinis. Tai nusakoma: visata yra

Brahma, o Brahma yra A. ši panteistinė Upanišadų pažiūra dar daugiau buvo išvystyta ortodoksiškoj Vedantos sistemoj, kur A. visai sutolyginama su Brahma.

Atmata Šilutės aps., Klaipėdos krašto upė. Svarbiausioji Nemuno žiočių šaka, Rusnė, ties Rusnės mstl. skirstosi į Skirvytę ir A., kurių A. laikoma Nemuno tęsiniu. Nuo jos žiočių Kuršmarėse skaitomas Nemuno ilgis. A. garlaiviai iš Kauno plaukia į Kuršmares ir pro Miniją ir Viliaus perkasą į Klaipėdos uostą. Nuo Rusnės (kairiajame A. krante) A. teka į šiaurę. Kairysis A. krantas apsaugotas pylimu. 10 km iš dešinės įteka šyša, 8,9 km į dešinę atsišakoja Aukštumalės upelis. Dešiniajame A. krante, ties švyturiu, su A. jųngia-

Ledlaužiai Atmatoje ties Rusne

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3416-0=3416 wiki spaudos ženklai).