Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/385

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

lietuviams žinomu vilktakiu. Taip pat prisikėlęs numirėlis (veluokas). Veluokinis motyvas, ypačiai Buergerio 1773 Lenoros išgarsinta jo lenorinė atžala, dar klasikinėje senovėje žinoma, paplitusi ypačiai vid. amžiais, tebeužeinama tautosakoje. Lietuviškuosius užkerėjimus nuo blogų A. akių aprašė A. Bezzenberger Litauische Forschungen 1882, G. Petkevičaitė — Materia-ly po narodnoj medicine litovcev 1911, Mansikka Litauische Zaubersprueche 1929.

8. Seligmann Der böse Blick 1910; E. Wolter Litauische Lenorstofi’e — Mit.d. Lit. Lit. Ges. IV.

Au sutrumpintas iš lot. aurum chemijoje aukso elemento pažymėjimas. At. sv. 197,2.

Aubade (pr.) kadaise plačiai prancūzų trubadūrų vartojama artima serenadai dainos forma, žodis kilęs iš l’aube — aušrinė, nes A. dainuota iš ryto, o serenada vakare. Vokiečių minnesingerių A. atitinka Tage-lied.

Aubanel Théodore (1829—1886) provan-salų poetas ir spaustuvininkas. 1854 vienas steigėjų felibrų draugijos provansalų literatūrai atgaivinti. Išgarsėjo eilėraščiu La Miougrano entre — duberto 1860, išsp. La fiho d’Avignon 1885, dramas Lou pan dou pecat, Lou pastre ir kt.

Ch. Maurras Théodore A. 1928.

Aubanus ž. Boehme Jonas.

Aube deš. Senos upės Prancūzijoje intakas, 248 km ilgio, kurių 4b tinka laivams plaukioti.

Aubelio spauda (Aubeldruck) 1874 F. Aubelio išrastas būdas medžio raižiniams dauginti.

Auber Daniel François Esprit (1782 — 1871) prancūzų kompozitorius. 1812 parašė komišką operą Julie, 1825 Le maçon, 1828 La muette de Portici, 1833 Gustave III, 1835 Le Cheval de bronze, 1833 Le domino noir, 1856 Manon Lescaut, 1830 Fra Diavo-lo, 1870 Reves d’Amour ir kt. Iš viso a. 50 operų, kurioms tekstą rašė Scr'ibe. Nuo 1842 buvo Paryžiaus konservatorijos direktorius.

Atiberon (pr.) senovės prancūzų Karolio Didžiojo padavimų ciklo elfų karalius, burtininkas, apdainuotas apie 1220 prancūzų chanson de geste Huon de Bordeaux, paskiau paverstas proziniu liaudies romanu. Huon patekęs taip pat Anglijon XIX a., Vokietijon (1780 Wielando Oberon).

Aubert 1) Jacques (1678-1753) prancūzų smuikininkas, nuo 1748 Paryžiaus operos dirigentas, parašęs operą, kelias kompozicijas smuikui, kelius baletus ir kt.

2) Jean Louis (1731—1814) prancūzu rašytoias. katalikų kunigas. College de France 1773—1784 rerof, 1756 'išsn. pasakėčias. kurias kiti prilygino La Fontaine’ui. 1775 išsp. Fables et oeuvres diverses.

3) Marcel (g. 1884) prancūzu architektūros istorikas. Išsp. Notre Dame de Paris 21945, drauge su J. Varrier’u L’architecture franç. des origines à la fin de l’époque romane 1941, L’Architecture cistercienne en France 1943 ir kt.

Aubert-Roche Louis Remigius (1809 — 1874) prancūzų gydytojas epidemiologas. Dėl politinių priežasčių priverstas apleisti Prancūziją, gyveno Abisinijoje ir Egipte, kur tyrinėjo džumą ir siūlė naujus būdus su ja kovoti. Išsp. De la peste 1840, Essais sur 1’ acclimatation des Européens dans les pays chauds 1854.

Aubervilliers š. Paryžiaus Seine dep. priemiestis a. 53.000 gyv. (1946). Chemijos, stiklo, geležies, odų ir kaučuko pramonė.

Aubignae François Hedelin (1604—1776) prancūzų kritikas, pamokslininkas, poetas, parašęs tragedijas Cynaminde, Pucelle d’ Orléans ir kt. Vienas pirmųjų tikino Homerą buvus pramanytą ir kad jam priskiriamos poemos buvusios iš atskirų rapsodų sujungtos (Conjectures académiques sur L’Illiade d’Homére 1680).

Aubigné Théodore Agrippa (1552—1630) prancūzų rašytojas hugenotas, Prancūzijos tikybinių kovų dalyvis. 1562 dar vaikas nuteistas lauže sudeginti. Po 1572 šv. Baltramiejaus nakties slėpėsi pas Navaros karalių Henriką, kur parašė komediją Cyrce, 1616 poemą Les tragiques (21931). 1616— 1620 išsp. Histoire universelle 1550—1601, kuri Paryžiaus parlamento nutarimu buvo viešai sudeginta, o autorius išvengė mirties bėgdamas. Slėpėsi Gem-voje, kur buvo ketvirtą kartą nuteistas mirti. 1617 išl. Aventures du baron de Faeneste, 1629 — 1631 išsp. jo autobiografija Histoire secrète, écrite par lui même. Parinktieji raštai išsp. M. Raymondo 1943.

Aubin Prancūzijos miestas Aveyron dep. 10.000 gyv. (1950). Sena XII a. bžn. ir senos pilies liekanos. Apylinkėje kasama geležies rūda, akmens anglys, siera, alūnas.

Aubin Augustinas (1736—1807) prancūzų raižytojas, palikęs keletą tūkstančių raižinių, jų tarpe Condorcet’o, Fėnelono, Franklino, Gessnero, Washingtono ir kt. atvaizdus.

Aubrac, Monts d’Aubrac, Prancūzijos kalnynas centrinės plokštumos vakarinėje dalyje, i pietus nuo Auvergne. Aukščiausia viršūnė Maihebiau 1471 m.

Aubrac galvijai Aubrac aukštumų Prancūzijoje galvijų veislė.

Aubrey Melburne (g. 1885) protestantų teologas JAV, Babtistų sąjungos pirm., Pasaulio bažnyčių centrinio komiteto narys. Vienas autorių The Catholicity of Protestantisme 1950.

Aubry 1) Pierre (1874—1910) prancūzų orientahstas 'ir muzikos, ypatingai viduriniu amžių, tyrinėtojas.

2) Octave (1881—1946) prancūzu rašytojas ir istorikas, Prancūzijos akademijos narys. Išsp. Napoléon III. 1930, Saint-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5352-0=5352 wiki spaudos ženklai).