Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/422

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vienas A., XVI a. du, XV'.I a. Žygimanto III laikais keturi, Jono Kazimiero laikais šeši, XVII a. pabaigoje ir XVIII a. 18 varinių A. Kaip monetą pradėta A. (dolerį) kalti Žygimanto Augusto laikais Vilniuje 1564, bet 1565 nustota. Jis buvo nepilnavertis (20,46 g sidabro). 1663 Andrius Tymf pasiūlė kalti A. specialiai skoloms mokėti, ir šie A. gavo timpų vardą. Stanislovo Augusto Poniatovskio laikais A. rėmėsi visa Lenkijos — Lietuvos monetinė sistema. Greta A. kaldinta monetas iš 2,4, net 8 A. (doleris), taip pat % A. (dvigrašis), % A. (sidabro grašis). Rusų okupacijos laikais, ta’-p 1833 ir 1841, Lenkijai buvo mušamas 20 aukso A. čer-vonec (raudonikis) ir 1, 2, 5 ir 10 sidabro A. I Pasaulinio karo metu vokiečiams Lietuvą okupavus ir įvedus specialius Ob-Osto pmigus, buvo įvestas popiei inis, 100 skatikų A., lygus vokiečių pop;erinei markei. Toks vardas laikėsi Lietuvoje ligi 1922, kada buvo įvestas litas. 1924 Lenkijoje buvo įvesta sava valiuta, paremta dalijimu į 100 grašių aukso A., tačiau šis A. tuojau nusmuko ir savo pirminės vertės nustojo.

M. Gumoįvski Numizmatyka litevvska wiekdw šred-rtloh 1920; (”) Menrnca Wilenska 1921,

Auksinė Maž. Lietuvos Įsručio aps. upė, Priegliaus kair. intakas, 58 km ilgio. Prasideda ties Kiaulkiemių k. ir įteka į Prieglių 104 km nuo jo žiočių. Intakai: Delmga, Juodupė, Mernytė, Didluva Tarnas, šern-upė, Bundžia. Baseino plotas 564 km2. Vi-di tinis nulydis 0,001.

Keller Memel-, Pregel- u. Weichselstrom 1899.

Auksinė knyga 1) 1297 sudarytas sąrašas Venecijos patricijų šeimų, kurios turėjo teisę dalyvauti valdžioje. 1797 revoliucijos metu ji buvo sunaikinta.

2) 1814—1848 sąrašas Prencūzijos didikų-perų, kurie turėjo teisę dalyvauti aukštuosiuose parlamento rūmuose ir aukštajame teisme nusikaltimams prieš valstybę ir atstovų bei ministerių tarnybiniams nusikaltimams teisti.

Auksinė plunksna. Dar XVIII a. pradžioje imta vartoti kelionėse „amžinąsias plunksnas”, kur plunksnakotyje buvo laikoma didesnė rašalo atsarga. XIX a. šito-k.oms plunksnoms pradėta vartoti ir 14— 18 karatų aukso plunksnos, smailagalį padarant iš iridio arba osmio. šitokią plunksną sugalvojo 1841 R. ]\Iallet Anglijoje, bet ji ten kartais buvo, vartojama ir anksčiau. Ilgainiui ji žymiai patotuiejo ir dabar A. P. daug kur pakeitė plunksnos ne auksiniu, bet kito nerūdijančio metalo smailagaliu.

Auksinės jungtuvės. 50 metų jungtuvių sukaktys, kartais atžymimos ir bažnyčioje. Paprastai minimos 25 metų sukaktys (sidabrinės), 50 (auksinės), 60 (deimantinės) ir 65 (geležinės). XIX a. Kai kur imta minėti ir dažnesnės jungtuvių sukaktys: š. Vokietijoje nikelinės (12% metų) ir aliumininės (37%), Bremene skardinės (8) ir medinės (10), Olandijoje cininės 08%) ir varinės (12%), š. Amerikoje popierinės (1 metų), medinės (5), švininės (10), varinės (20) ir rubininės (40).

Auksinė žuvytė (Carasius auratus) kiniečių išauginta krakės (karoso) auksinė atmaina. Į Europą pateko XVII a. Auga kūdrose ir laikoma akvariumuose. Antrai gyvenimo vasarai pasibaigus, išperos nustoja pirmykštės rudos kūno spalvos ir įgyja auksinę. Tolimesne A. ž. atmaina yra Japonijoje išauginta Vualuodegė, su nenormaliai dideliu peleku, taip pat Teleskopinė žuvis su nenormaliai didelėmis aKimis ir kt.

Auksiniai renetai ž. Obelis.

Auksinio pentino ordinas 1) Apie 1559 popiežiaus Pijaus IV įst. oi dinas, ,1841 popiežiaus Grigaliaus XVI pakeistas šv. Silvestro ordinu, teikiamu aukštiems valdininkams, mokslinikams ir menininkams, keliamiems A P. riteriais ir tituluojamiems Laterano grafais.

2) Popiežiaus Pijaus X 1905 įst. atskiras nuo šv. Silvestro ordinas šv. Marijos nekalto prasidėjimo dogmos 50 metų sukakčiai atžymėti .

Auksinis angliškas pepinas ž. Obelis.

Auksinis skaičius tam tikras skaičius-metams žymėki, vartojamas krikščioniš-1 kuose kalendoriuose nustatant kilnojamas šventes. A. S. surasti nustatyta tokia taisyklė: pridedamas prie metų skaičiaus vienetas ir tai dalijama iš 19. Dalybos liekana ir yra A. S. Jei dalyba liekanos neduoda, tai A. S. yra 19. Tuo būdu pirmieji mūsų eros metai turėjo A. S. lygų dviem. 1953 A. S. yra 16, 1954 17, 1956 19 ir toliau vėl A. S. eis nuo 1 ligi 19 ir 1.1. A. S. prasmė, yra ta, kad saulės ir mėnulio padėtis danguje, gana apytikriai imant, pasikartoja kas 19 metų.

Aukso Altorius ž. Altorius duchaunas.

Aukso amžius 1) DaugeJio, ypač klasikinės senovės tautų, kiek atitinkąs Senojo Įstatymo rojaus gyvenimą, padavimas anie pirminių žmonių laimingą gyvenimą, kai žemė buvusi visų, nereikalavusi žmogaus darbo ir pati savaime teikusi jam visokių vaisių, plėšrieji žvėrys nei kitų žvėrių nei žmonių nepuolę, viso ko pertekę, žmonės gyvenę nekaltai, be rūpesčių, laimingai. Graikų Hesiodo poemoje Darbai ir Dienos vaizdavo keturis, vienas po kito sekančius amžius;. A., sidabro, vario ir geležies. Panašiai Ovidius savo Metamorfozėse, Vergilius Georgikose ir kt. A. A. turįs dar grįžti (žydų laukimas Mesijo, vidurinių amžių chiliastai ir kt.). XIX a. visuomenėje įsivyravo įsitikinimas žmonijos pažangos dėsniu, kur pirminė vi-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5405-0=5405 wiki spaudos ženklai).