Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/429

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

niaus Vadavimo Sąjungos skyrių ir ligi 1939 buvo pirmininkė. Keturis metus dirbo Kanados Lietuvių Taryboje. 1942— 1943 redagavo Nep-priklausomą Lietuvą. Brooklyno Vienybėje kelerius metus vedė Montraelio Dienų skyrių. Montraelyje ėmėsi lietuviškų mokyklų organizavi.mo Lietuvių Rašytojų Draugijos narė. Kanados ir JAV lietuvių laikraščiuose, įvairiais slapyvardžiais pasirašydama, spausdino eilėraščius, noveles, straipsnius, korespondencijas. Vienybėje ir 1953 Tėviškės žiburiuose spausdino dienoraštį Išeivė.

Aukštaičių žemė nuo 1937 II 7 ėjęs Ukmergėje laikraštis. Redagavo P. Cibulskas.

Aukštakalnis 1) Rokiškio aps. Kamajų vi. ež. 22,8 ha ploto.

2) Seinų aps. Lazdijų vi. ež. 10 ha ploto.

Aukštakrosnis, arba aukštoji lydymo krosnis. Geležies metalurgijoje vartojama šulinio pavidalo krosnis, žaliajam ketui iš geležies rūdos gauti. Kūgio pavidalo, 20 — 30 m aukščio, 9—10 m skej smens apačioje, iš storų geležinių lapų su išoriais sustiprinimais, iš vidaus aprūpinama storu ugniai atsparios medžiagos sluogsniu. Perdirbama rūda, koksas ir vad. fliusai įkraunami per krosnies viršų, specialiais aparatais oras įvaromas pūtimo mašinomis per įtaisytus žemutinėje krosnies dalyje pūstuvus. Prikrauti rūdos sluogsniai iš lengvo leidžiasi žemyn ir per 12—20 valandų prieina prie lydymo zonos — karščiausios krosnies vietos. Per tą nusileidimo laikotarpį rūda galutinai išdžiūsta, įkaista, atgaivina esančią joje geležį, kuri prie lydymo zonos, lydosi ir, subėgdama į gūžtą — žemiausią krosnies dalį, — dar prisisemia anglies. Tuo t ūdų gaunamas iš A. metalas yra ketus, betgi kuris nėra dar visai nuvalytas, ir dėl to vad. žaliuoju ketumi. Metalas suleidžiamas į smėlyje padarytus griovelius. Juose sustingęs, laužomas joilgais, 15—25 kg svorio gabalais ir perduodamas toliau perdirbti į vad. liejininkystės ketų, plieną ar geležį.

Aukštas aukštų trobesių skyriai, gyvenimai, sudaryti horizontaline linkme, susisiekimui jungiami laiptais ar keltuvais-elevatoriais. Atskirų A. numeracija įvai-

M. Aukštaitė

Aukštoji lydymo krosnis — FGIK — krosnis; L — gūšta; N — skystam metalui suleisti lovys; C — nuožulnus tiltas žaliavai i krosnies viršų paduoti; D —Koupero aparatas orui įkaitinti; H — vamzdis įkaitintam orui į krosni atvesti; M — lovys skystoms atmatoms suleisti

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2577-0=2577 wiki spaudos ženklai).