Puslapis:LE01.djvu/453

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

nės mokyklos ir Karaliaus Mindaugo Institutas. Kun. Vasaris leidžia čia savaitinį lapelį Sekmadienį. Sydnejuje, be kitų organizacijų skyrių, veikia ir 1948 suorganizuota Australijos Lietuvių Katalikų draugija, kuri leidžia Mūsų Pastogę, čia yra centras ir Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio draugijos. Adelaidėje veikia tų pačių organizacijų skyriai ir leidžiamas Australijos Lietuvis; veikia ir sporto klubas Vytis. Sydneyjuje ir Melbourne yra ir lietuviškos bibliotekėlės. Iš mažesnių kolonijų kultūrine veikla pasižymi Geelongo lietuviai. Sportininkai ligi 1953 daugiausia pasižymėjo krepšiniu. Krepšinio komandos: Melbourne Varpas, Sydneyjuje Kovas ir Adelaidėje Vytis. Krepšiniu komandos yra Australijos pirmaujančių komandų tarpe: 1951 Vytis buvo P. Australijos nugalėtojas.

Dvasiniais lietuvių katalikų reikalais rūpinosi pavieniai lietuviai tautiniai kapelionai. Australijos katalikų bažnytinė vadovybė yra nepalanki tautinių parapijų kūrimui ir siekia naujuosius ateivius katalikus greičiau asimiliuoti angliškose parapijose. Kadangi naujieji imigrantai nemoka anglų

Lietuvių tautodailės skyrius kilnojamoje meno parodoje.

Sydnėjaus lietuvių vaidintojų ratelis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+1349-0=1349 wiki spaudos ženklai).