Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/455

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kartos į kitą lydimas tam tikrų magiškų apeigų, kuriose moterims dalyvauti draudžiama. Vieni A. garbina pasakišką toteminį milžinišką jūrų žaltį Vollunkvą, kiti danguje gyvenantį amžiną, į seną australą panašų Daramuluną ir t. t. A. turi pasakojimų apie pasaulio ir žmogaus sukurimą, savo klajojimą Australijos kontinente, kovas ir žygius. Turi ir lyrinių, darbo ir medžioklės dainelių, medžioklės ir apeiginių šokių.

J. G. Fraser Totemism and Exogamy 1910; A. W. Nieuwenhuis Das Patriarehat und Matriarchat in Australien 1928.

Australų literatūra. Australijos anglų literatūrą po keletos kelionės knygų su pirmąja poezijos knyga pradėjo Britų karininkas Barron Field (1786—1846), išleidęs rinkinį First Fruits of Australian Poetry 1819. Vėliau ėmė reikštis ir čiagimiai poetai: William Charles Wentworth (1790—1877) už savo patriotinę odę laimėjęs premiją, Charles Tompson (1806—1883) 1826 išleidęs rinkinį Wild Notes from the Lyre of a Native Minstrel, Charles Harpur (1817 —1868) 1845 išl. rinkinį Thoughts. To meto beletristai: Charles Rowcroft (m.1850), išl. Tales of the Colonies, Henry Kinsley (1830 —1876), C. H. Spence (1825—1910) ir kt. Pirmoji beletristika turi daug žurnalizmo ir įspūdžių aprašinėjimo. Pažangą padaro XIX a. pabaigos rašytojai, žymiausi poetai: Henry Kendall (1839-1882), lyrikos ir jausmo reiškėjas, Adam Lindsay Gordon (1833—1870), pasiekęs didelio populiarumo, ilgai laikytas didžiausiu australiečių poetu, Tom Collins (Joseph Furphy, 1893—1912), Bernard O’Dowd (g. 1866) ir kt. Beletristai: dramatinės įtampos romanistas Marcus Clarce (1846—1881), Rolf Boldrewood (Th. Browne, 1826—1915), Ada Cambridge (1844 —1926), „Tasma” (Madame Jessie Catherine Couvreur, 1852—-1897), didžiausiu nove-listu laikomas Henry Lowson (1867—1922). žymiausias to laikotarpio kritikas A. G. Stephens (1865—1933), reiškęsis žurnale Bulletin (įst. 1880). Tai tik keletas vardų iš gausios eilės rašytojų, kurie baigia literatūros bandymų laikotarpį ir pradeda savoje žemėje išaugusią kūrybą, kuri iškyla dviejų Pasaul. karų laikotarpyje (1918—1940).

To meto beletristikoje iškyla daugiausia moterys: Henry Handel Richardson (Henrietta R., g. 1880), žymiausia australiečių rašytoja, kuri išaugo Australijoje ir išsikėlė į Angliją. Jos trilogija The Fortunes of Richard Mahony 1929 duoda gilų, psichologiškai pagrįstą veikalo vyr. veikėją ir platų Australijos gyvenimo vaizdą. Viena labiausiai vertinamų vietinių rašytojų yra Katherina Susannah Prichard (g. 1884), visuose žanruose pajėgi - poetė, dramaturge ir romanų rašytoja Vance Palmer (g. 1885), savo laiku plačiai skaitomas Bent of Bin Bin. Poetai: simbolikas Christopher Brennan (1870 — 1932), filosofinės minties William Baylebridge (1883—1942), eksperimentalistas, įvairių stilių ieškotojas Furnley Maurice (1881—1941), Hugh Me Crae (g. 1876), kurio lyrika pilna nimfų, faunų ir satyrų, jausmo ir žavesio poetas Shaw Neil-son (1872—1942) ir kt.

Naujausioji A. L. yra jau nebe pavienių partizanų kūryba: rašytojai turi keletą draugijų (Australian Literature Society, Fellowship of Australian Writers. Sydne-jaus PEN klubą ir kt,) , kurios rūpinasi narių profesiniais, socialiniais reikalais, skiria premijas, stipendijas pradedantiems, pensijas seniems rašytojams. Jie grupuojasi apie eilę žurnalų, kurių žymiausi Meanjin Papers (įst. 1940), Angry Penguins, Southerly ir kt. Iš poetų ir beletristų paminėtini: Kenneth Slessor (g. .1901), Robert Fitzgerald (g. 1902), Kylie Tennant (g. 1912), pagarsėjęs su veikalu Capricornia, Patrick White (g. 1912), kritikos vertinamas už romaną Happy Walley ir kt.

E. Morris Miller Australian Literature: From Its Beginning to 1935, 1940.

Austrasia Merovingų laikais r. Prancūzijos dalis kartu su Belgija. Jos sienas sudarydavo Vogezų-Ardėnų kalnai ir Maaso upė. žymiausi miestai Metz ir Reims. A. buvo savarankiška frankų valstybės dalis. Karolingų laikais atiteko Vokietijai. A. vardas išnyko nuo 843 Kr. g.

Austrė (Ostrea edulis) Lamellibranchia klasės, Pseudolamellibranchia būrio Europos jūrų pakrantėse gyvenąs valgomas moliuskas. Kai kuriuose Europos pajūrių kraštuose auginamas specialiai įrengtuose baseinuose (A. soduose) arba pajūrio su jūra sujungtuose tvenkiniuose. A. valgo taip, kaip jas valgė ir akmens gadynės žmonės (jų liekanų rasta akmens gadynės virtuvinėse atmatose Danijoje). Romėnai jau 150 pr. Kr. augino A. Jais pasekė italai, naujaisiais laikais daugiausia A. augindavo prancūzai ir anglai. JAV A. gaminimo pramonės centras yra Baltimore Md. Viena A. per metus duoda nuo 50.000 ligi 60.000 A.

Austria est imperare orbi universo imperatoriaus Fridricho III (1415—1493) mestas šūkis: Austrija valdo visą pasaulį. Tačiau to šūkio pirmąsias raides A. E. I. O. U. kiti išskaitydavo — Austrija liks ligi pasaulio pabaigos.

Austrija. A. respublika susikūrė po I Pasaulinio karo 1918, o galutinai jos sienos buvo nustatytos 1922. Prieš tai ji sudarė didžiulę Austro-Vengrijos valstybę su išėjimu į Adrijos jūrą per Triesto uostą. Dabar ji yra sausumos valstybė tarp Vokietijos, Šveicarijos, Italijos, Jugoslavijos, Vengrijos

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+5472-7=5465 wiki spaudos ženklai).