Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/66

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

tewsko-polski ir 1860 Slownik litewski po-rownawczy. Mirė Paryžiuje, prieš mirtį užrašęs visus savo rankraščius ir archyvą Krokuvos univ.

J. Jaworskiego Kalendarz Illusrowany na r. 1887 (M. A. autobiografija); K. Bartoszewice Prowin-cyonalista litewski-Prz. Lit. 1898; Šėlimas (A. Kaupas) M. A. šviesoj laiškų i Kraševskį—Tėvynė 1898 Nr. 7/9; M. Brensztejn M. A. — Polski Slovvnik Biograficzny I 1935; A. Janulaitis M. A.—švietimo Darbas 1920 Nr. 11/12, 1921 Nr. 7/8, Tauta ir Žodis III 1925, IV 1926.

3) Vincas (g. 1888 Marijampolės aps. Liudvinavo vi. Paežerėlių k.) mokslus ėjo Marijampolėje. 1924 baigė aukštuosius kooperacijos kursus, lankydamas L. U. teisių fak. Dar Marijampolėje dalyvavo slaptose moksleivių kuopelėse ir 1905 revoliuciniame sąjūdyje; vėliau dirbo švietimo draugijoj šviesoj; rašinėdavo į Vilniaus žinias slapyvardžiu Vincas iš Paežerės. Rusų valdžios būvio kalinamas Suvalkų kalėjime. Paskiau išvyko į š. Ameriką. Dirbo lietuvių periodinėje spaudoje Ch'icagoje. Sugrįžęs į Lietuvą pateko į rusų kariuomenę. Karo metu gyveno Saratove. 1917 dalyvavo lietuvių seime Petrograde. 1918 sugrįžęs į Lietuvą, organizavo vietos savivaldybes. Išl. Įstatymai darbo srityje Lietuvoj 1922 ir 1927, Socialinė apsauga Lietuvoje — Lietuva 1918 —1938.

Akeley Karolis Ethan (1864—1926) amerikietis keliautojas, Afrikos tyrinėtojas, gamtinikas ir išradėjas (A. kamera). Išsp.: In Brightest Africa 1923.

Akelis Maž. Lietuvos upelis.Nemuno žiotyse, Paitės (Griebės, Kuršmarių) aukštupys, ilgio a. 14 km; sujungtas kanalais su Alge ir Luoja.

Akerman šen. romėnų A1 b a J u 1 i a, p. Ukrainos mst. Besarabijoje; a. 45.000 gyv. XV a. čia buvo Lietuvos kunigaikštijos mst. Belahrod, vėliau Rumunijos Citatea Alba. 1940 užėmė Sov. Rusija.

Akermano konvencija 1826 IX 25 sutartis tarp Rusijos ir Turkijos, kuria Rusija gavo laisvą plaukiojimą Dunojum ir Juodąja jūra ir laisvę rusų pirkliams prekiauti rytuose. Turkija pažadėjo serbams suteikti tikėjimo laisvę, autonomišką valdy-mąsi ir t. t. Turkijai pažadų neįvykdžius, 1828 kilo rusų turkų karas.

Akyab š. Burmos uostamiestis, įsikūręs Kuladano upės žiotyse; 40.000 gyv. (1940).

Akiba (a. 55—137 po Kr.) žydų mokslininkas, tvarkęs ir rankiojęs žydų įstatymus, romėnų nužudytas Bar Kochbos sukilimo metu.

Akies durpynas Mickūnų vi. Vilniaus aps., 90 ha ploto, 2,6 m gilumo.

Akiklis kieto plieno smailas įrankis, vartojamas geležies lapuose skylei pramušti. žmonių kalboj A. dar vadinamas ir tam tikras sietelis, kurį bičkopiai užsideda ant veido nuo bičių apsiginti. Akimenko Feodoras (1876—1941 Paryžiuje) rusų kompozitorius, Balakirevo ir Rimskij-Korsakovo mokinys ir Petrapilio konservatorijos prof. Sukūrė fantastinę operą Sniego Karalaitė, baletą ir kt. Kūryba artima Skriabinui.

Akimitai V a. įkurta vienuolija, kurios nariai be pertraukos laikydavo pamaldas.

Akinezė (gr.) normalių judesių stoka arba nepakankamumas. Priešinga sąvoka — hiperkinezė (padidinti arba nenormalūs judesiai, mėšlungis).

Akiniai prietaisai regėjimui gerinti arba akims saugoti. Regėjimui gerinti aukšta-žiūriams ir senažiūriams reikia išgaubtinių (konveksinių) stiklų, žemažiūriams — įgaubtinių (konkavinių) Lęšių stiprumas matuojamas dioptrijomis: 1 dioptrija (1 D) yra spindulių laužiamoji galia lęšio su 1 m foko atstumu. Pagal formą esti plankonveksinių ir p 1 a n -konkavinių stiklų su viena stiklo puse sferiškai šlifuota, bikonveksinių ir bikonkavinių su abiem pusėm vienodai gaubtom, kaušelio pavidalo lenktų meniskų, arba vienodo veikimo ties viduriu ir ties kraštais punktalinių stiklų. Astigmatizmui koreguoti reikia cilindrinių stiklų, konveksinių arba konkavinių, arba kombinuotų su sferiniu stiklu. Prizminiai stiklai vartojami raumenų pusiausvyros sugedimams taisyti; bifokaliniai—kai tolumui ir artumui reikia nevienodų stiklų. Akims apsaugoti nuo aštrios šviesos vartojami pilkšvi dūminiai arba gelsvai žalsvi stiklai; nuo prikri-timo dulkių, vėjo A. lenkto storo stiklo, celono arba vielų tinklelio su apsiūtais kraštais. A. buvo išrasti a. XIII a. pabaigą.

Akiračiai Luebecko lietuvių gimnazijos mokinių meno mėgėjų ratelio 1946 rotatorinis neperiodinis meno ir literatūros leidinys.

Akiratyje J. Cicėno 1946 red. ir rotatoriumi spausdintas Itzehoes (Vokietija) stovykloje savaitraštis.

Akiratis.'. P. Klezos red. 1950 N. War-ringtone (D. Britanija) leistas leidinys, spausdintas rotatoriumi.

Akis (o c ui u s) regėjimto organas, žmogaus A. susideda iš A. obuolio ir ginamųjų bei judamųjų prietaisų; optiniu nervu susisiekia su galvos smegenimis. A. obuolys (bulbus oculi) susideda iš 3 plėvių ir branduolio. Išorinė plėvė, odena (s c 1 er a), balta, standi kaip sausgyslė. A. baltymas yra odenos matomoji dalis. Pry-šakyje ji yra labiau išgaubta ir skaidri kaip stiklas ir vad. ragena (cornea). Iš vidaus lodena yra pamušta minkšta plėve, kuri dėl kraujagyslių gausumo vadinama gyslai n ė (c h o r i o i d e a). Arčiau į pryšakį gyslainė darosi stora,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5580-256=5324 wiki spaudos ženklai).