Puslapis:LE01.djvu/67

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

krumpliuota. Tatai yra ciliakūnis (c o r p u s ciliare). Jis turi daug kraujagyslių ir ciliarinį raumenį, kuris yra reikalingas A. akomodacijai. Ciliakūnio pry-šakyje, ties ragenos pakraščiais, antroji plėvė atsiskiria nuo odenos, užsilenkia į akies vidų ir kaba kaip kokia uždanga su apskrita skylė ties viduriu. Tatai yra rainelė (i r i s), skylė yra vyzdys, arba lėliukė (pupilla). Rainelėje yra raumenų, kurių vienas, sfinkteris, sutraukia vyzdį, antras, dilatatoris, išplečia jį. Antroje plėvėje yra rudo pigmento, juodbruvių žmonių daugiau, šviesiaplaukių mažiau. Nuo pigmento gausumo pareina rainelės spalva, nuo jos — akių spalva. Prie gyslainės yra prisiglaudusi plonutė, gležna tinklainė (retina). Ji susideda iš kelių sluogsnių. Tas, kuriuo tinklainė glaudžiasi prie gyslainės, turi daug juodo pigmento ir dengia ciliakūnį bei užpakalinį rainelės paviršių. Paskiau eina šviesos jaučiamasis lazdelių ir kūgių sluogsnis ir dar keli sluogsniai kitokių nervinių ląstelių su susipynusiomis ataugomis. Ilgosios ataugos, arba nervinės skaidulos, Visos kartu išlenda pro gyslai-nę ir odeną iš A., sudarydamos optinį nervą. Jų išlindimo vieta vad. optinis diskas (pupilla nervi o p t i c i); jis nejaučia šviesos (akloji dėmė). Ties užpakaliniu A. poliumi tinklainėje yra geltonoji dėmė (macula lutea) su nedideliu įdubimu, čia yra paties ryškiojo regėjimo vieta. A. branduolio didesnę užpakalinę dalį sudaro s t i k 1 a k ū n i s (,c o r-pus vitreum). Jis yra skaidrus, drebučių konsistencijos. Pryšakyje stikla-kūnio guli išgaubtinio stiklo pavidalo 1 ę-šis (lens) (crystallina), skaidrus, sudarytas iš susiglaudusių viduje kapsulės šešiakampių kaspinų ir tam tikrais pasaitais (zonula Zinni) pasikabinęs prie ciliakūnio. Tarpas tarp lęšio ir ragenos vad. A. kamera. Ji yra rainelės perskirta į pryšakinę ir užpakalinę. Abi kameros susisiekia pro vyzdį ir yra pilnos vandeninio skysčio ('h u m o r a q u e u s). žmogaus A. guli tam tikrose kaulų duobėse — orbitose. A. vartyti yra 6 raumenys (tiesieji: medialinis, lateralinis, aukštutinis ir žemutinis, ir įkypieji: aukštutinis ir žemutinis). Ties aukštutiniu orbitos kraštu yra antakis (supercilium), kuris ilgais plaukais apsaugo akį nuo prakaito. Iš pryšakio akį dengia viršutinis ir apatinis vokas (palpebrae). Voke yra kremzlė (t a r s u s), riebalinės ir prakai-tinės liaukos ir raumenys A. užmerkti ir atmerkti. Užpakalinės vokų pusės pamušalas yra jungiamoji plėvė (c o n i u n c t i v a). Ji nuo vokų užsilenkia ant A. obuolio ir pridengia jo pry- šakį iki ragenos. Po viršutiniu voku yra ašarų liauka (glandula lacrimalis), kuri gamina ašaras. Jų perteklius susirenka medialiniame akies kampe į ašarų ežerą (lacus lacrimalis), iš kurio pro skylutes vokų krašte sulenda į ašarų kanaliukus, patenka į ašarų maišelį (s accus lacrimalis) ir pro ašarų lataką (duetus nasolacrimal i s) nuteka į nosį. Minėtasis optinis nervas (n. opticu s),virvelės pavidalo, apsisupęs tokiomis pat makštimis, kaip .smegenų plėvės, eina nuo A obuolio į užpakalį, įlenda pro kaulo skylę į kiaušo vidų, čia, pusiau susikryžiuodamas su optiniu antrosios A. nervu, padaro kryžmą (chiasm a) ir, toliau eidamas vis į užpakalį, sulenda į smegenis ir pasiekia užpakalinę smegenų žievės skiltį; čia yra vad. kortikalinis regėjimo centras.

Akis hidrografijoje baigiančio užaugti buv. ežero liekana, klampus durpyno vidurių vanduo.

Akis dirbtinė (protežė), paprastai iš stiklo, su padaryta iš spalvoto stiklo rainele ir vyzdžiu, įdedama į išimtos akies vietą arba užvožiama ant akies likučių po jos sužeidimo ar susirgimų. Likę orbitoje raumenys gali tokią akį vartyti kartu su sveikąja akimi.

Akišvietė (Euphrasia officinalis Hyn.) vienametis bervidinių (Scrophulariaceae) šeimos augalas, žalialapių parazitinių augalų grupės. Auga ir Lietuvos pievose ir soduose.

Akies piūvis I — ragena, 2 — odena, 3 — gyslainė, 4 — tinklainė, 5 •— ciliakūnis, 6 — rainelė, 7 — vyzdys, 8 — priekinė kamera, 9 — užpakalinė kamera, 10 — lęžis,II — lęšio pasaitai, 12 — stiklakūnis, 13 — optinio nervo diskas, 14 — geltonoji dėmė, 15 — optinis nervas, 16 — akies obuolio konjunktyva.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 104% (+4697-186=4511 wiki spaudos ženklai).