Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/90

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ištremtas, 1863 — 1870 gyvento Verchotu-rjoje. Tapybos mokėsi Varšuvos tapybos mokykloje, Miuncheno Meno Akad. ir Paryžiuje, iš kur grįžęs apsigyveno Varšuvoj ir čia kūrė daugiausia iš lietuvių praeities: Gedimino laidotuvės, Lizdeika Perkūno šventyklos griuvėsiuose, Milda, Ru-giapiūtė Lietuvoje, Lietuviškos pirkios vidus, Margio mirtis, Paskutinis Lietuvos Krivių Krivaitis su dukterimi Pajauta ir kt.

Alcyone ž. Alkyane.

Alcis T. Narbuto pramanytas tariamasis lietuvių mitologijos milžinas.

Acoy p. r. Ispanijos miestas, 40.000 gyv. (1951).

Alcott Luizė May (1832 — 1888). Gyveno Bostone ir Concorde. Redagavo vaikų laikraštį ir rašė vaikams beletristiką. Išsp.: An Old-Fashioned Girl 1870, Eight Cousins 1875, Jack and Jill 1880, Little Women 1868, Little Men 1871.Liet. išversta Mergaitės išėjusios į moteris 1923.

Ai - Cu (Alto Cumulus) aukštieji kamuoliniai debesys.

Aldabrai (ar. žalios) vak. Indijos vandenyne 4 salelės, iš viso 143 km2. Jos yra į šiaurės vakarus nuo Madagaskaro ir pasižymi geležinių varlių gausumu. Priklauso anglams.

Aldanas Sibiro upė, deš. Lenos intakas, 2242 km ilgio.

Aldanov slap, rusų rašytojo Landiau(ž.).

Aldebaranas šviesiausia Tauro žvaigždyno žvaigždė. Ryškumas 1.1. Spalva rausva.

Aldehidai organiniai junginiai, turį savo molekuloje grupę — C * 2 . Savo reakcijomis jie yra giminės ketonams, turintiems savo molekuloje grupę > C = O. A. gaunama oksidinant pirminius alkoholius. Patys oksidinami virstia rūgštimis, pvz. acetaldehidas (ž.) acto rūgštimi, formaldehidas (ž.) skruzdžių rūgštimi(ž.). žemesnieji A. lakūs, bespalviai, stipraus kvapo skystimai. Gaivinami virsta atitinkamais pirminiais alkoholiais. A. reaguodami su amoniaku, sudaro A. amoniakus, su fenilo hidnazinu hidrazonus, su hidrok-silo aminu oksinus, su ciano vandeniliu oksicianidus, su šarminių metalų bisulfi-tais bisulfito junginius. A. lengvai atgaivina tauriųjų metalų oksidus iki metalo.

Aldehido alkoholiai org. junginiai, kurie tuo pačiu metu turi aldehidinį ir alkoho- linį pobūdį. Tai pareina ,nuo buvimo junginio molekuloje tipiškos aldehidams grupės — ^ 1 H ’ karbonilo, ir alkoholinės grupės — OH, hidroksilo. Tipiškas tos rūšies junginys glikolio A. (CH2OH.CHO).

Aldehido dervos pasidaro šarmais veikiant alifatinius aldehidus, ypač acetaldehidą. Tuo būdu gaminama dirbtinė derva, vartojama ir vietoj šelako baldams dažyti.

Aldehido rūgštys, aldehido karboninės rūgštys org. junginiai, turį savo moleku-lioje aldehidinę grupę — COH, karbonilą, ir rūgštinę grupę — COOH. karboksilą; pvz. glioksilinė rūgštis COH — COOH.

Aider Kurt (gimęs 1902) vokiečių chemikas, nuo 1940 Koelno univ. prof. 1950 gavo Nobelio premiją.

Alderman senovės Anglijoj atskirų giminių vadai, vėliau sudarę anglų aristokratiją. Pagal anglo saksų teisę Anglijoj ir JAV kai kurie miestų tarybų nariai.

Alderney pieningi anglų A. salų galvijai, skirstomi į jersey ir guernsey galvijus.

Aldikis Švenčionių aps. Labanoro vi. ež., 1 km ilgio, ligi 300 m platumo, 25 ha ploto, paviršius 142 m aukščiau j. l.;per ežerą teka Lakaja.

Aldington Richardas (g. 1892) anglų poetas ir beletristas. Eilių ir romanų temos karo motyvai ir pergyvenimai ir vidutinio žmogaus kasdienybė. Išsp.: Death of a Hero 1929, All Men are Enemies 1933, Collected Poems 1929, The Duke (Wellington) 1943, The Romance of Casanova 1946 ir kt.

Aldinos knygos, išleistos trijų Aldų kartų tarp 1494 ir 1597. Pasižymi raidžių dailumu, geru popieriumi ir tekstų taisyklingumu.

Aldoksimai organiniai junginiai aldehidų su hidroksilio aminu. Acetaldehido al-doksimas turi tokią konstituciją CH3CH= =N.OH.

Aldoliai organiniai junginiai, kurių pasidaro iš aldehidų veikiamų atmieštos druskos rūgšties: CH-j.CHO + CH3.CHO = = CH3.CH(OH).CH2CHO. Panašiai procesas vyksta ir su kitais aldehidais, ir jis vad. aldoline aldehidų kondensacija, žodis aldolis yra padarytas iš žodžių aldehido alkoholis.

Aldo Manuzio (lot. pasivadino Aldus Manutius) (1450 ar 1449 — 1515) huma-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 107% (+4556-283=4273 wiki spaudos ženklai).