Puslapis:LE02.djvu/10

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
ide. = indoeuropiečiai, -čių, -iškai lyg. sv. = lyginamasis svoris
igal. = įgaliojimas, įgaliotinis lit. = literatūra, -iškai
įk. = įkurtas liut. = liuteronas, -ų
ilg* = ilgumas, ilguma lot. = lotynų, -iškai
iliustr. = iliustruoti, -avo, -acijos LRK = Lietuvos Raudonasis Kryžius
imp. = imperija Lt. = Lietuvos litas
imper. = imperatorius ltn. = leitenantas
inst. = institutas LU = Lietuvos Universitetas
int. = intakas (įtakas) m = metras
inž. = inžinerija, inžinierius m2 = kvadratinis metras
ir kt. = ir kita, -i, -os m3 = kubinis metras
IRO = International Refugee Organisation m3/sek. = kubinis metras per sekundę
ir t.t. = ir taip toliau m = mirė; metai, -ais
isp. = ispanų, -iškai M = Mažasis, -oji
ist. = įsteigtas m. amz. = metų amžiaus
išl. = išleido, išleista mag. = magistras
išsp. = išspausdino, išspausdinta maks. = maksimumas, maksimalus
išv. = išvertė, išversta mars. = maršalas
įšv. = įšventintas mat. = matematika
it. = italų, -iškai mb = milibaras
iv. = įvairus, -ūs med. = medicina, -os, medikas
ižd. = iždininkas men. = mėnuo
JAV = Jungtinės Amerikos Valstybės menr. = mėnraštis
j. i. = jūros lygis metr. = metraštis
jotv. = jotvingių, -iškai meteor. = meteorologija, -os, -inis
JT = Jungtinės Tautos mg = miligramas
jur. = jurisprudencija (teisės moks- mil. = milionas
= las), juristas min. = minutė; ministeris
jūrm. = jūros mylia, jūrmylė minim. = minimumas, minimalus
k. = kaimas; kalba m-ia = ministerija
k. a. = kaip antai mjr. = majoras
kair, = kairysis mm = milimetras
kan. = kanauninkas m. m. = mokslo metai
kard. = kardinolas mok. = mokytojas
karin. = karininkas msgr. = monsinjoras, it. monsignore
kat. = katalikas, mst. = miestas
kav. = kavalerija, -os mstl. = miestelis
kg = kilogramas muz. = muzika, -inis, muzikas
k-ja = kunigaikštija, kunigaikštystė N. = Naujasis, -oji, -ieji, -josios
kl. = klasė N; nr. = N - numeris prieš skaičių, nr. - numeris po skaičiaus
kleb. = klebonas Neprikl. = Nepriklausomas, -oji
km = kilometras n. st. = naujasis kalendorinis stilius
km2 = kvadratinis kilometras NT = Naujasis Testamentas
km3 = kubinis kilometras nuo j. l. = nuo jūros lygio
kn. = knyga, -ų observ. = observatorija, -os
kom. = komisija okup. = okupuotas, okupacinis
komp. = kompozicija, -itorius ord. = ordinarinis
kpt. = kapitonas org. = organizacija, -acinis
Kr. g. = Kristui gimus, arba po Kr. orig. = originalus
kt. = kiti, -ų, kitaip P. = pietų, -inis
ktm = kietmetris paliv. = palivarkas
kun. = kunigas pan. = panašus, -iai
kunig. = kunigaikštis, -tė par. = parapija
kv = kvadratas, -inis pari. = parlamentas
kW = kilovatas pav. = pavardė
kWh = kilovatvalanda pavad. = pavadintas
l = litras ped. = pedagogija, -ika, -inis, -ogas
laikr. = laikraštis period. = periodinis
lat. = latvių,- iškai pest. = pėstininkas, -ų
leid. = leidinys, leidimas pf. = pfenigas
liet. = lietuvių, -iškai pietr. = pietryčių, pietų rytų
pietv. = pietvakarių, pietų vakarų

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+7207-0=7207 wiki spaudos ženklai).