Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/182

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

atsvėrimas auksu po I pas. karo buvo sustabdytas, 1928 vėl grąžintas franko kursui stabilizuoti, bet 1936 iš naujo atšauktas.

Banque des Reglements Internationaux žr. Tarptautinis Atsiskaitymų Bankas.

Banque Nationale de Belgique Belgijos notų bankas, įst. 1850, anksčiau buvusią decentralizuotą notų emisiją į jo rankas sutelkus.

Banse Ewald (g. 1883) vokiečių geografas, artimųjų Rytų ir š. Afrikos tyrinėtojas. Veikale Expressionismus und Geographie 1920 stengėsi geografiją „iš mokslo rango pakelti į meno rangą”. Išsp. Der Orient 1910, Lexicon der Geographie 21933, Buch der Länder, Landschaft und Seele der Erde 1929—1930, Deutsche Landeskunde 1931, Lehrbuch d. organischen Geographie 1937.

Banska Bystrica (vengr. Becztecebanya, vok. Neusohl) Slovakijos mstl. prie Hrono upės, ligi 12.000 gyv. (1950), slovakų ir vengrų. Senas mstl. su keliomis barokinėmis bžn., rotuše ir kt. stilistiniais rūmais. Apylinkėje vario kasyklos.

Banšėrius 1) Martynas (1892 XI 12 Klaipėdos aps. Dravernės k. — 1916 III 1 Klevėje ties Duisburgu Vokietijoje). Išėjęs prad. mokyklą, dirbo pas ūkininkus, 1910 išvyko darbams į p. Vokietiją. 1911 stojo į ligonių slaugytojų kursus Duisburge. 1912 juos baigęs, dirbo slaugytoju Prūsų ežeryne Leco mst., Eberswalde, Essene, Verdene, nuo 1914 I Duisburge, galiausiai Klevėje ties Duisburgu. Gyvendamas Vokietijoje, rašė vokiškus eilėraščius, paruošęs jų rinkinį Aus der schattigen Jugend ir dramą Die Unbekannten. .1913 aplankęs tėviškę ir ten atsitiktinai susipažinęs su Lietuvos istorija (Storosios Litauische Geschichte) ir Vydūno raštais, atlietuvėjo ir pradėjo lietuviškai rašyti, nors ir nesuspėjo nieko išspausdinti. Paliko rankraščiais tragediją Tauta arba Tautos Ainiai ir apysakas Jes-dis ir Pirmpavasaris. Mirė džiova.

2) M y k o 1 a s (g. Maž. Lietuvoje Vove-riškių k. — m. ,1915 IX 29). Prieš I pas. karą bendradarbiavo V. Gaigalaičio redaguojamojoje Pagalboje. Karo metu mobilizuotas, žuvo kautynėse Lietuvoje ir palaidotas vokiečių karo kapuose prie Žadiškio.

Bantam 1) Indonezijos provincija v. Javos salos dalyje. Ligi 8000 km2, apie 1 mil. gyventojų. Ligi 1803 atskira valstybė. Vidurinėje dalyje yra užgesusių ųgniakalnių. 1883 išsiveržęs Krakatau ugniakalnis pridarė kraštui daug žalos. Auginami ryžiai, cukrinės nendrės, arbatmedžiai, indigo. Administracinis centras Serang (Seram).

2) Buv. B. valstybės sostinė, seniau svarbus prekybinis uostas, kaimyninio Batavijos uosto nukonkuruotas, nustojo savo senosios reikšmės.

Bantamo svoris, arba gaidžio svoris, sunkiojoje atletikoje, ypač bokse, kūno svoris tarp musės ir plunksnos svorio — lygus 50,802-—53,525 kg. B. S. pavadinimas pasiimtas iš vartojamų gaidžių kovoje Bantamo veislės vištų-lilipučių.

Bantengas (Bos sondaicus) gyvenąs Indijoje ir Bali, Borneo ir Javos salose laukinis raguočių giminės gyvulys. Bulių ūgis nuo 150 ligi 180 ,cm, o karvės mažesnės.

Banti Guido (1852—1925) italų patalogas, 1894 aprašęs ligą, vėliau pavadintą jo vardu. Tai retas susirgimas su blužnies padidėjimu, vis augančia mažakraujyste, kepenų cirozu, ascitu, gelta ir kacheksija. Liga dažnai baigiasi mirtimi, nors kartais pagelbsti blužnies išpjovimas.

Bantia išnykęs Italijoje Lukanijos mstl. (dabar Santa Maria di Vanze), kurio vietoje 1790 atrastos liekanos bronzinės lentelės, kurioje buvo surašytas Grakchų laikų įstatymas apie kyšius, vienoje lentelės pusėje surašytas lotynų kalba, kitoje oskų kalba. Šis radinys gavo tabula Banti,na vardą.

Bainting Frederick Grant (1891—1941) Toronto Kanadoje univ. prof. Nuo 1921 tyrinėjo vidaus sekreciją. Už ,1922 darbus apie cukraus ligai gydyti vartojamą insuliną 1923 gavo Nobelio premiją.

Bantyš Kamenskij 1) Mikalojus (1737—1814) kilimo rumunas, rusų archyvaras, spaudai paruošęs diplomatinių aktų tarp Rusijos ir Lietuvos su Lenkija, Rusijos ir Turkijos rinkinius — Sobranie gosu-darstvennych gramot i dogovorov 1813, Ob-zor vnešnich snošenij Rossii po 1800 g. (išsp. jam mirus — 1894), taip pat studiją apie bažnytinę uniją Lietuvoje Istoričeskoe izvestie o voznikšej v Polše unii 1815 (21866).

2) D imi t ras (1788—1850) Mikalojaus sūnus, rusų administratorius ir Ukrainos istorikas. Ukrainos gubernatoriaus Repnino pavestas, išsp. Istorija Maloj Rossii 1822 (4.1903), Biografii ros. generalissimusov i feldmaršalov 1840—1841. 1836—1838 buvo Vilniaus gubernatorius.

Bantock Granville (1868—1946) anglų kompozitorius. Baigęs Londono muzikos akademiją, buvo skrajojančio teatro grupės dirigentu, nuo 1900 muzikos mokyklos dir. Birminghame ir nuo 1908 ten pat univ. muzikos prof. Jo kūryba būdinga rytieti-niais ir gališkais motyvais. Žymiausi kūriniai: Omar Khayyam, Atalanta in Calydon, Dante and Beatriče, Hebridean Symphony, Pagan Symphony, Sappho Songs. Po jo mirties įkurta draugija jo kūrybai populiarinti ir į plokšteles įrašyti.

Bantu p. Afrikos juodukų giminė. Seniau buvo kafrais vadinami. Dabar skirstomi į pietų, rytų ir vakarų grupes. Mažai raumeningo kūno, gelsvai rudos odos, ilgagalviai, trumpais garbanuotais plaukais, plačios nosies. Nuo seniausiųjų laikų žemdirbiai. Gerai išsivysčiusi šaltkalvystė.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5464-0=5464 wiki spaudos ženklai).