Puslapis:LE02.djvu/183

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bantų kalbos. Afrikos negrų kalbų šeima. Bantu vardu tos kalbos pramintos 1856 anglo W. Bleeko. B. K. kalbama pietinėje Afrikoje maždaug nuo linijos— italų Somalio pietinis kampas, Viktorijos ežeras, Kongo šiaurinė siena, Nigro žiotys ir, be to, dar Madagaskaro žiemių vakarų dalyje. Viso šito didžiulio ploto kalbinis vaizdas labai vienalytiškas, nors etninė gyventojų (ligi 60 mil.) kilmė ir nevienoda. Tik pietvakariuose, tarp Oranžės ir Kuban-go upių, yra išlikusios senosios bušmenų-hotentotų kalbos. B. K. priskiriamos naujųjų Afrikos kalbų grupei, nes spėjama, kad jos, išstumdamos kitas kalbas, bus paplitusios iš šiaurės vakarų. Čia jos artimais giminystės ryšiais tebėra susijusios su vad. bantuidinėmis kalbomis, išmėtytomis šiauriniame Kongo atkraštyje, Kamerūne ir Sudane. Raidos atžvilgiu bantuidinės kalbos senoviškesnės už B. K. ir laikytinos praban-tiškomis. Kitų dar manoma, kad B. K. esančios giminės su senąja egiptiečių kalba, nes pietų Kordofane ir ligi šiol tebėra gyva viena bantuidinė šnekta. B. K. skiriama 7 didesni tarmių būriai: teke, songo, ndonga, suaheli, konde, makua ir sotho, o iš viso ligi 70 atskirų tarmių. Visos B. K. pasižymi ryškiu skambumu; charakteringiausios jų fonetinės ypatybės: skiemenų atvirumas, net ir svetimuose žodžiuose, pvz. K i r i s ti „Kristus”, kirtis priešpaskutiniame skiemenyje, labai įv. balsynas, kaikuriose tarmėse pažįstama muzikalioji priegaidė, pvz. dnalos šnektoje žodis m b a pagal balsio tono augštumą gali reikšti „aš” (a augštas), „rūkas” (a žemas) ir „ jamsas” (toliau duoninė šaknis; a kyla), priebalsių kaita, pvz. an-dolite „jis į mane žiūrėjo” ir a t vilo 1 i t e „jie į mane žiūrėjo”, g o n d a „būti saldus” ir g o m w u „saldus”, žodžiai sudėti iš šaknių (paprastai priebalsis + balsis + nosinis + priebalsis) ir reikšminių priešsagų bei posagų, pvz. kn reiškia bendratį, u antrąjį būtojo laiko asmenį, o -a veiksmo trūkimą (ilgumą): ku-tand-a „mylėti”, u-tan d-a „tu mylėjai” ir „myli”. Gramatinė giminė ir linksniavimas B. K. visai svetima. Vardininko ir galininko kategorijos skiriama iš žodžio vietos sakinyje: pirmasis dedamas prieš, o antrasis po veiksmažodžio. Ir kiti gramatiniai žodžių santykiai reiškiami visai skirtingai, pvz. būdvardinis pažyminys gauna pažymimojo daiktavardžio kitokią dg. pradžią: suahelio tarmėje k i-s u ki-kali „aštrus peilis” (-kali aštrus), o dg. v i-s u v i-k a 1 i. Daiktavardžiai sunkiai atskiriami nuo veiksmažodžių. B. K. daug balsių. Svarbiausios B. K. suaheli, songo, teke, konde, makua ir sotho.

L. Homburger, Le langues bantou (rinkinyje A. Meillet et M. Cohen, Les Langues du monde 1924, p. 561—588);
K. Meinhof, Grundzüge einer vergleichenden Grammatik d. Bantu Sprache II leid. 1948.

Banu rumunų pinigo lėjos viena šimtoji dalis.

Banville Théodore (1823—1891) prancūzų poetas, Parnasso mokyklos atstovas, estetinės srovės grindėjo Th. Gautier mokinys. Kaip ir jo mokytojas, jis formos virtuozas. Jo poezija — tikra rimų muzika (šia prasme jis paliko įtakos vėlesniam simbolizmui). Poezijos rinkiniai Les caryatides 1842, Les stalactytes 1846, Odes funambulesques 1857. Rašė ir komedijas, noveles, kritikas, atsiminimus. Išsp. poetikos studiją Petit traité de poésie française 1872.

Banz š. Bavarijoje pilis ant Maino kranto priešais Vierzehnheiligen bžn., 421 m nuo j. 1. Pastatyta kaip benediktinų vienuolynas 1070, 30 metų kare buvo sugriauta, XVIII pabaigoje atstatyta. Garsi baroko bžn. statyta Joh. Dietzenhofer 1710—1718. Nuo 1803 buvo Bavarijos kun-ščių vasaros rezidencija.

Banzai (kiniškai 10.000 metų) japonų linkėjimas, atitinkąs mūsų „valio”. 1904—1905 rusų ir japonų karas buvo išpopuliarinęs šį žodį ir Rusijoje.

Baobabas ž. Adansonia Digitata L. T. I p. 30.

Bao-Dai (g. 1913) Vietnamo valstybės galva. Po tėvo mirties 1926 paveldėjo An-namo sostą. 1945 buvo iš krašto išvarytas Ho-či-Minkh komunistinių sukilėlių. Prancūzų grąžintas kraštan, 1949 VI 3 sutartimi laimėjęs naujajai Vietnamo valstybei nepriklausomybę sąjungoje su Prancūzija.

Baphia Leguminosae šeimos medžiai arba krūmai iš atogrąžų Afrikos ir Madagaskaro. B. nithida Afzel iš Sierra Leone duoda meniniams stalių dirbiniams ir dažams vartojamą medį kambalį arba kabaną (Camwood, bois de Cam), vadinamą afrikiniu raudonmedžiu. Pradžioje mediena yra balta, oro poveikyje ji raudonuoja ir pagaliau pajuoduoja.

Baptista Leguminosae šeimos augalas iš Š. Amerikos, žinoma ligi .14 rūšių, baltais, geltonais arba mėlynais žiedais. Vietiniai gyventojai džiovintas šaknis vartoja vaistams, jaunus ūgius valgo kaip šparagus.

Banz pilis ir bažnyčia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4997-0=4997 wiki spaudos ženklai).