Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/260

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Batley Anglijos mst. Yorko grafijoje, 40.000 gyv. (1950). Vilnonių audinių (shoddy) pramonės centras.

Batocki-Tortylowiez Jonas (m. 1558 Ang-lininkuose-Engelsteine M. Lietuvoje) iš pirmųjų Žemaitijoje reformacijos šalininkų. Kilęs iš Batakių katalikų kunigas Šilalėje, palinkęs į reformaciją, iš Žemaitijos 1536 pabėgo į M. Lietuvą, kur sustojo pas Tilžės evangelikų kunigą Simaną Alectorą (Gaidį). 1537 V kunig. Albrechtas jį paskyrė kunigu ir superintendentu į Luką (vok. Lyck; Prūsų ežeryne). Paskiau iškeltas Įsrutin, Unguron (Angenburg), 1545 perkeltas į Anglininkus. Iš jo šeimos, berods, buvo kilęs ir E. Tortilovius, 1762—1771 buvęs prie Donelaičio precentoriumi Tolminkiemyje. B. ainiai von Batockiai vaidino tam tikrą vaidmenį M. Lietuvos administracijos viršūnėse dar ir XX a. pradžioje.

X. J: Fijalek Jan Tortylowicz Batocki — Reformacja w Polsce 1921 N. 2.

Batofobija (gr. Bathophobia) liguista baimė, išgyvenama žiūrint iš didelio augščio žemyn.

Batog, Batov k. Podolėje, ties kuriuo Bagdono Chmielnickio vedami kazokai 1652 VI 1 sumušė M. Kalinovskio vedamą lenkų kariuomenę ir kone visus išžudė. 1666 čia pat totoriai ir Dorošenkos vedami kazokai sumušė Malachovskio vedamus lenkus.

Batoidea plokštieji rykliai. Žr. Rykliai.

Batolitas (gr. bathos — gelmė, lithos — akmuo) žemės paviršiaus gilumoje sustingusios kristalinių padermių masės, kurios nuo žemės paviršiaus erozijos (dūlėjimo) pamažu išeina į dienos šviesą. Tai yra laisvas didesnis ar mažesnis eruptyviųjų padermių masyvas, kuris atsirado labai seniai didesnėje žemės plutos gilumoje. Dažnai jie yra didelių masyvų ištisi kalnai, pvz. Brockene (Vokietijoje, Harzo kalnuose).

Batometras prietaisas vandeniui iš įvairių jūros ar ežerų gilumų semti, dujų ar druskų kiekiui nustatyti. Yra daug įv. B. sistemų. Upėse B. vartojamas smėlio kiekiui matuoti arba kietajam upės debitui nustatyti.

Batoni Pompeo Girolamo (1708—1787) italų tapytojas, šaltų religinių ir mitologinių temų traktavimu vedęs iš baroko į klasicizmą. Tuomet buvo didžiai vertinamas, ir jo paveikslų gausu Romos valdiniuose pastatuose. Pasižymėjęs portretistas (nupiešęs 22 valdovų portretus). Jo Atgailaujančioji Magdalena buvo Drezdeno muzė-juje, Simano burtininko nubaudimas kartūzų bažnyčioje Romoje.

Batomner Prancūzijos advokatų korporacijos atstovas prie kiekvieno apeliacinio ir pirmos instancijos teismo. B. pirmininkauja advokatų korporacijos tarybai.

Baton Rouge JAV mst. Lousianos valst. sostinė. 124.000 gyv. (.1950). Įkurtas prie Mississippi upės 1720. Civiliniame kare B. R. būdavo kautynių vieta. Čia 1862 VIII 5 žuvo ją užėmęs federalistų gen. T. Williams. 1838 įk. kolegija, bėliau paversta universitetu.

Batorai (vengr. Bâthory) vengrų giminė, vaidinusi XV ir ypač XVI a. žymų vaidmenį Vengrijoje, Lenkijoje ir iš dalies Lietu-tuvoje. B. veikimas daugiausia buvo susijęs su rytinės Vengrijos — kalnuotosios Transilvanijos istorija. XV a. B. buvo skiriami Transilvanijos valdytojais-vaivadomis, nors ligi 1570 tie vaivados buvo vien karaliaus valdininkai ir politiškai savarankiški nebuvo. Nuo XV a. B. pradėjo giminiuotis su Lietuvos, Mazovijos ir Lenkijos didikais. Steponas II B. buvo vedęs Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos dukterį Sofiją Radvilaitę, XVI a. karaliaus Stepono brolis Kristupas B. buvo vedęs Kristiną Radvilaitę.

XVI a. suskilusioje į tris dalis Vengrijoje pasireiškė dvi pagrindinės politinės tendencijos: viena stengėsi susirišti su Austrijos Habsburgais ir kovoti su turkais, antra buvo už Transilvanijos savarankiškumo išlaikymą Turkijos suverenitete ir už Austrijos išvijimą iš Vengrijos. Iš dviejų tuo laiku susidariusiųjų vyresniųjų B. šeimos linijų Bâthory de Ecséd simpatizavo Habsburgams, o Bâthory de Somlyö stengėsi palaikyti draugiškus santykius su Turkija ir bent Transilvanijos savarankiškumą išsaugoti. B. giminė ypač išgarsėjo XVI a., kada vienas jos atstovas Steponas III de Somlyô 1576 buvo išrinktas Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir išrinktas pradėjo sėkmingus karus su

Batometrai: 1) Mejerio butelis, 2) Ekmano batometras, 3) Žukovskio batometras, 4) Gluškovo batometras

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4469-0=4469 wiki spaudos ženklai).