Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/268

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Battisti 1) Carlo (g. 1882) italų filologas, šiaurinės Italijos tarmių tyrinėtojas. 1938 išleido Fonetica generale, 1948 drauge su G. Alessio pirmą kritiškai parengtą Di-zionario etimologico italiano.

2) Cesare (1875—1916) Austrijos italų socialistii politikas, įsteigęs socialistinį laikraštį II Popolo, 1911 Austrijos parlamento narys, karui prasidėjus pabėgęs Italijon ir ten dirbęs už Italijos prisidėjimą prie Antantės. 1916 paimtas Austrų nelaisvėn ir kaip valstybės išdavikas pakartas.

Battistini Mattia (1858—1928) italų dainininkas, nuo 1888 La Scala operoje, pasaulinio garso baritonas, lankęsis su koncertais Europoje ir JAV. Kompozitoriai rašė jo nepaprastam balsui specialiai praplėstas partijas.

Battle Creek JAV Michigan valstybės pramonės mst. prie Kalamazoo upės, 48.000 gyv. (1950). Dideli malūnai, geležies liejyklos, mašinų pramonė.

Battle y Ordonnez Jose (1856—1929) P. Amerikos valstybininkas, įtvirtinęs demokratiją Urugvajuje. Buv. valstybės prezidento sūnus, pats 1903—1907 ir 1911—1915 Urugvajaus prezidentas. Stengėsi įgyvendinti šveicarinę demokratiją, pagrįstą valdžios patikėjimu ne vienam žmogui, o keliems. Lygiai jis pabrėžė demokratijos socialinį uždavinį rūpintis visų gerove.

Battuta, batuta (it.) — orkestro dirigento lazdelė.

Batu arba Batyjus (m. 1255) Čingischano palikuonis. Prieš 1227 mirdamas, Čingischanas savo užkariautas ir planuojamas užkariauti žemes padalino tarp savo sūnų. B. tėvas Džuči gavo žemes į š. nuo Aralo ir Kaspijos jūrų ir toliau į vakarus ligi tos vietos, kurią pasieks mongolų arkliai. Visas tas žemes dar reikėjo užkariauti, ir, tam besiruošdamas, Džuči mirė. Jo įpėdinis B. 1236, savo pusbrolių Ugedėjaus ir Tūlio ir 1223 prie Kalkos upės sumušusio rusus ir polovcus totorių karo vado Subudajaus padedamas, visų pirma su totorių kariuomene įsiveržė į bulgarų valstybę prie Karnos upės ir ją nukariavo. 1237 pradėjo kariauti Riazanės k-ją, kurią nuniokojęs ir išžudęs jos kunigaikščius, įsiveržė Suzdalės sritin. Paėmęs Maskvą, Vladimirą, 1238 III 4 prie Sities upės sumušė Maskvos d. kunig. Jurgį. Paskiau totoriai pasuko į pietus, pakeliui paėmę ir sunaikinę Kozelską. 1239—• 1240 užėmė Ukrainą, 1240 XII paėmė Kie-vą. Iš čia pasuko į vakarus. Nusiaubusi Va-luinę ir M. Lenkiją, dalis totorių ir toliau naikino Lenkiją, o kita — Sileziją. Svarbesnieji Lenkijos miestai, kaip Krokuva, buvo paimti ir sudeginti, o gyventojai išsislapstė miškuose. Ties Lignica Silezijoje susijungusias abi totorių dalis pasitiko paremta vokiečių ordino riterių lenkų kariuomenė, bet totorių buvo sumušta. 1241—1243 B. naikino Vengriją, Sileziją, Moraviją, Transilvaniją, Austriją. O dalis totorių pasiekė net Dalmatiją prie Adriatiko. Tuo laiku B. gavo žinią apie vyriausiojo totorių chano Ugedėjaus mirtį. Skubėjo į naujo vyr. chano rinkimus, norėdamas pats tą vietą užimti, bet nesuspėjo. Ir tuomet prie Volgos įtaisė savo vyriausią būstinę ir čia įkūrė vad. Aukso Ordą.

Batu Irako, p. Mezopotamijoje, Arabijos Nedžo pasienyje 1531 m augščio kalnas.

Batumi, Batum (gr. Bathyslimen — gilus uostas) Užkaukazio Adžarijos administracinis centras, Juodosios jūros uostas. Sujungtas glž. su Baku ir Tbilisiu. Iš Baku atvesti 900 km ilgio naftos vamzdžiai. 71.000 gyv. (1939). Senovėje graikų kolonija Batis, II a. romėnų kariuomenės sargybinė vietovė. Viduramžiais priklausė Gurelijos kunigaikščiams, nuo XVII a. ligi 1878 turkams, nuo 1878 Rusijai, 1918 vėl turkams, 1919 užėmė anglai, kurie 1920 grąžino Gruzijai. Bolševikams panaikinus Gruzijos nepriklausomybę, vėl atiteko rusams.

Baturin š. Ukrainos mst. Konotopo apyg., prie Šeimos (Desna, Dniepras) upės. Įkurtas 1625, 1654 atiteko kazokų hetmonui Zo-lotarenkai ir nuo 1669 virto kazokų hetmo-nų rezidencija. 1708, kada kazokų hetmonas Mazepa susidėjo su Švedijos karaliumi Karoliu XII, rusai B. paėmė ir sugriovė. Nuo 1750 atstatyta kaip hetmono Razumovskio rezidencija, kuriam rusų carai B. dovanojo.

Baturynas Vileikos aps., nuo 1849 Raduš-kavičių (Radoszkowicze) par. filija. 1866 rusai koplyčią panaikino.

Batutah, Ibn B., Abu-Abdalla-Mahom-med-ibn-Abdalla-el-Lavati (1302-1377) arabų keliautojas, geografas, gimęs Tanžere ir apkeliavęs Egiptą, Persiją, Afriką, Ukrainą, Bucharą, Indiją, Kinus. Svarbūs jo kelionių aprašymai buvo 1818 išleisti lotynų k. vertimu, 1829 anglų k., paskiau ir prancūzų. Tuose aprašymuose ypač daug svarbios medžiagos Aukso Ordos istorijai.

Batviniai iš smulkesnių burokų lapų ir lapkočių (laiškų) su mėsa ar be jos taisoma sriuba. Baltina rūgščia grietine ir valgo šiltus ar šaltus. Lenkai laikė tautine lietuvių ir apskritai Lietuvos gyventojų sriuba ir juos pravardžiuodavo B. -— bocwina. Žr. Runkeliai.

Bauba Kazys (1908 XII 26 Naujojoje Vileikoje — 1943 V 14 Stutthofo koncentracijos stovykloje Vokietijoje) pedagogas ir žurnalistas. Baigęs Pilviškių vidurinę mokyklą, 3 metus mokėsi Vilkaviškio kun. seminarijoje. 1930—1934 VDU teol.-filos. fak. studijavo klasikines kalbas, baigimo diplomą įsigydamas vėliau. Mokytojavo Kretingos pranciškonų kolegijoje, Kauno jėzuitų gimn., Kauno suaugusiųjų gimn. (bolševik-mečiu). 1941 paskirtas buv. Kauno jėzuitų

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5641-0=5641 wiki spaudos ženklai).