Puslapis:LE02.djvu/304

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

riences nouvelles sur l’écoulement en déversoir 1898.

2) Jean (1538—1592) prancūzų politikas, hugenotas. Po šv. Baltranvejaus žudynių suvaidino žymų vaidmenį derybose, kurios privedė prie Henriko Valois išrinkimo Lietuvos ir Lenkijos karaliumi. 1572 dalyvavo pasiuntinybėje Varšuvon, o vėliau ten buvo Prancūzijos rezidentu. Grįžęs Prancūzijon, už savo tikybinių įsitikinimų viešą pareiškimą turėjo bėgti Šveicarijon, kur ir mirė.

3) Renė (1853—1932) prancūzų romanistas, profesijos advokatas ir Angers universiteto teisės profesorius. Pirmieji jo raštai — novelės, romanai, kelionės aprašymai — Sicille 1893, Les Italiens d’aujourd’ hui .1894, Terre d’Espagne 1895. Paskiau kasmet spausdino po romaną. Jis laikomas būdingu regioninio romano atstovu, vaizduojančio prancūzų kaimą, žmogaus ryšį su žeme, idealizuojančio senas tradicijas, gyvai jaučiančio gamtą. Būdingiausias romanas Le terre qui meurt 1899. Romane Les Oberlé 1901 piešiama Alzaso drama, 1870 vokiečiams nukariavus. Kiti žymesnieji romanai: Donatienne 1903, La douce France 1911, Aujourd’hui et demain 1916, Battut le Lorrain 1926.

Bazinės uolenos kristalinės uolenos, kurios turi silicio oksido—S1O2 mažiau kaip 5,5%. Dažniausiai tamsios spalvos erupty-viosios kilmės uolenos.

Bazingumas (chemijoje) rūgšties mole-kuloje skaičius vandenilio atomų, kurie gali būti pavaduojami metalų, druskai gaminantis. Pvz. HC1 yra vienabazinė, H9SO.1 yra dvibazinė rūgštis (seniau buvo sakoma: dvivandenilė rūgštis). Be to, kartais B. yra vartojamas tolygus šarmingumui.

Bazių pakertėjai, kitaip kationų pakeitė-jai (angį. cation exchange, vok. Basenaustauscher), gamtoje randami silikatai, vad. zeolitai, dirbtiniai permutitai, taip pat sintetinės dervos. Per šias medžiagas košiamas kietasis vanduo pasidaro minkštas, nes visos tokios medžiagos laikinai prisijungia metalus (jų ionus), kalcį ir magnį, išskirdamos kalį ir natrį. Kai tos medžiagos prisisotina kalcio ir magnio bei kitų metalų, jas galima atgaivinti, plaunant valgomosios druskos tirpalu.

Bazoche, Basoche. 1303 įsteigta ir išbuvusi liki Didžiosios revoliucijos Paryžiaus senojo parlamento tarnautojų korporacija. Ji turėjo kiek įtakos ir prancūzų dramos raidai, tris kartus metuose viešai vaidindama farsus, dėl savo turinio kartais buvusius draudžiamus ir 1582 visai uždraustus.

Bazofiliniai leukocitai baltieji kraujo kūneliai, apskritos formos, skylėto branduolio. Dažosi bazaliniais dažais.

Bazorai Alytaus aps. Alovės vi. k., 7 km nuo Alytaus, čia iš seno buvo Lietuvos totorių sodybos ir mečetė, kuri 1889 buvo perkelta į Raižius, Butrimonių vi. Iš čia kilo Lietuvos totorių Bazarevskių šeima, davusi tiek D. Lietuvos Kunigaikštijai, tiek ir vėliau Lietuvai daug karininkų ir šiaip inteligentinių darbininkų, pvz. Vilniaus univ. nuo 1920 prof. Steponą Bazarevskį.

Bazuka (angį. bazooka) JAV armijos prieštankinis ginklas. Kalibras 3,5 colio. Tikra ugnis ligi 600 jardų, B. šaudo raketiniais sviediniais. Raketą padega elektros srovė. B. neturi atatrankos, nes dujos išeina per priekinį ir užpakalinį vamzdžio galus. Per užpakalinį galą išėjusios dujos daro pavojingą zoną ligi 50 angį. pėdų. B. raketa turi didelę sprogimo jėgą, pramuša visus ligi šiol vartojamų tankų šarvus. B. šaudoma, užsidėjus ant peties ir stačiomis, klupsčiomis arba gulomis. B. turi teleskopinį taikiklį. Ginklas yra gaminamas iš aliuminio su priemaišomis, tad yra lengvas ir naudojamas priekinėse kovos linijose karo metu.

Bažanskij Porfirij (1836—1920) ukrainiečių muzikas, surinkęs apie 4000 liaudies dainų melodijų, parūpinęs Nova metodą za-pisuvanie rusko-narodnoj melodii, sukūręs kelias kompozicijas chorui su orkestru ir operas Olesia, Marijka tatarska branka.

Baženov Vasilij (1737—1799) rusų architektas. Baigęs meno studijas Rusijoje, 1760 neilgam buvo išvykęs Prancūzijon ir Italijon. Grįžęs trumpai dėstė Petrapilio meno akademijoje, vėliau perėjo architektu į artilerijos valdybą. 1792 Povilo I paskirtas rūmų architektu ir Petrapilio meno akademijos vicerektoriumi. Buvo padaręs planą perstatyti Kremliui, bet šis planas nebuvo įvykdytas. Pastatė daugelį rūmų Petrapilyje ir Maskvoje: kariuomenei arsenalus abiejuose miestuose, Rumiancevo muzėjų Maskvoje, Pavlovsko rūmus, Gatčinos rūmus ir tvirtovę. Pradžioje labiau kūrė vėlyvojo baroko stiliumi, vėliau vis labiau perėjo į klasicizmą.

Bažnyčgrabė taip M. Lietuvos lietuviai sulietuvino vokišką Kirchengraben — Labguvos aps. perkasą Nemuno deltoje, tarp Tovės ir Gilijos.

Bažnyčia (gr.-lot. ecclesia, angį. church, vok. Kirche) yra kelių reikšmių: 1) krikščionių maldos namai, maldykla; 2) visi krikščionys, krikščionija; 3) krikščionių bendruomenė, organizacija; 4) atskira krikščionių sekta arba dalinys, pvz. evangelikų reformatų, metodistų ir kt. bažnyčia; 5) bažnytinė atskiros religinės grupės valdžia arba galia, autoritetas.

Lietuvių kalboje bažnyčia yra įsigalėjusi nuo prieškrikštinių Lietuvos laikų. Kilimo ji kildintina iš šen. gudų (rusų), ne iš lenkų kalbos: 1) šen. lenkų kalboje B. vadinti jau nuo XI—XII a. buvo vartojamas k o š c i o 1, per čekų k o s t e 1 (šen. vok. augšt. k a s t e 1) kilęs iš lot. castel-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5549-0=5549 wiki spaudos ženklai).