Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/345

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

toji komanda, kuri, perbėgusi per visas 4 bazes, surenka daugiau taškų. Jei vis lygiomis, tai žaidžiama tol, kol viena komanda surenka daugiau taškų.

B. įrankiai: B. lazda, 42 colių ilgio, panaši į lietuvišką spragilo buožę, B. kamuoliukas — pilnaviduris, kietos medžiagos, aptrauktas guminiu apvalkalu, sveriąs 5 — 51/4 uncijų (102—116 g), B. pirštinė, odinė, prikimšta minkštos medžiagos, vartojama ginančiosios komandos kamuoliukui gaudyti.

Lietuvoje B. buvo pradėtas 1921. Jo pionieriumi buvo St. Darius. Buvo susidariusios trys — LFLS, KSK ir Karo Aviacijos komandos, tačiau po poros metų jos visos nustojo B. žaidusios.

St. Darius Beisbolo žaidimas 1924; Beisbolo taisyklės 1922; T. H. Murnane To play baseball.

Beištrakių miškas Trakų aps. Kaišedo-rių vi., 879 ha. Eglynas, vietomis su pušies lizdais; taip pat yra drebulės, beržo, uosio, ąžuolo. Augiavietė drėgna, dirvožemis molio. Laikosi lapės, opšrai, stirnos, šernai. Miške yra keliolika 3—6 m skersmens kalvelių, vadinamų Napoleono karių kapais. Iš balos Pelekraistis prasideda upelis Būdupis.

Beit Alfred (1853—1906) vokiečių ir anglų pramoninkas. 1875—1886 vaidino didelį vaidmenį Rodezijos aukso ir deimantų kasyklų pramonėje. Remdamas imperialistinę Cecil Rhodes’o politiką Anglijos naudai, buvo laikomas vienu iš būrų karo (1899—1902) kaltininkų. Savo didžius turtus panaudojo Anglijos, Vokietijos ir Pietų Afrikos univ. šelpti.

Beižonys Trakų aps. Semeliškių vi. kaimas ir dvaras. Dvaro laukuose yra piliakalnis su senkapiu šalimai jo.

Bėk žr. Bei.

Beka’a EI B.} senovės Celesirija (gr. Koile Syria) kalnuotas Sirijos klonis tarp Libano ir Antilibano, 1100 m nuo j. 1. iš čia į š. teka El-Asi (šen. Orontes), į p. teka El-Litani (šen. Leontes), į r. teka Jordanas. Auginama kviečiai, vynuogės, alyvos. Gyventojai daugiausia drūzai.

Bekanauskas Aleksandras (1682 — 1755) Lietuvos jėzuitas. Pradžioje tarnavęs kariuomenėje, 1704 stojęs į jėzuitus, paskiau keliolika metų buvo Vilniaus akad. prof. 1732 išsp. Quaestiones theologicae.

Bekasas (pr. bécasse) kikutis, mikutis, perkūno oželis (žr.).

Bekasiniai paukščiai žr. Tilvikai.

Bekennende Kirehe, Bekenntniskirche, vokiečių protestantų sąjūdis, išaugęs besipriešinant nacių bandymui protestantų bažnyčias paversti savo partinės politikos įrankiais. Pradžią šiam sąjūdžiui davė Martino Niemollerio 1933 IX įkurtas Pfarrernot-bund. Atsiremiant Kari Bartho mintimis, buvo griežtai ginta bažnyčios laisvė eilėje sinodų (Barmene 1934, Berlin-Dahleme 1934, Augsburge 1935). Daug sudėjusi aukų nacinio teroro metu, B. K. vėl atgijo su Hitlerio režimo žuvimu. Dabar ji reiškiasi kaip i'eforminis sąjūdis vokiečių evangelikų bažnyčioje, vadovaujamas „brolių tarybos”, kurios priešakyje stovi M. Niemoller, su centru Darmstadt mieste.

M. Niemoller Kampf u. Zeugnis der B. K. 1948.

Bėkėscsaba p. r. Vengrijos mst., 53.000 gyv. (1941). Apylinkės pasižymi ypač dideliu žemės derlingumu. Miestas apjuostas pylimu, saugančiu nuo Baltojo Koroso upės potvynių.

Bekeš (vengriškai Bekes) vengrų didikų giminė, iškilusi XVI a. Jono Zapolyjo ir io sūnaus Zigmanto laikais.

1) Kasparas (1520—1579 XI 7) prie Jono Zigmanto Zapolyjos buvo vyriausiuoju valstybės iždininku ir faktiškai Jono Zigmanto vardu savarankiškai valdė valstybę. Prieš mirdamas Jonas Zigmantas paliko K. B. Tran-silvanijos sostą, tačiau Vengrijos didikai išrinko Transil-vanijos karaliumi Steponą Batorą. 1571 V 21 B. pradėjo prieš Batorą naminį karą, .bet, šio sumuštas ir netekęs visų turtų, emigravo pas imp. Maksimilioną. Išrinkus Batorą Lietuvos ir Lenkijos karaliumi, B. su Batoru susitaikė ir paskui jį nuvyko Lenkijon. Kare su Dancigu B. vadovavo vengrų kariuomenei, atsiųstai iš Transilvanijos Lenkijon. 1579 karo su Maskva metu jis su savo vadovaujama vengrų kariuomene buvo priskirtas prie Lietuvos kariuomenės. Už nuopelnus Polocko apgulimo metu, Lietuvos senatoriams pasiūlius, jam buvo suteiktas indige-natas ir Lanckoronos seniūnija. Jam mirus, jo sūnūs, Vladislovas ir Gabrielius, buvo įpilietinti 1593 ir 1595 ir valdė Prienų ?r Breslaujos seniūnijas.

2) Gabrielius (vengr. Gabor, m. 1581) Kasparo brolis, kartu su Kasparu atvykęs Lenkijon, dalyvavo kare su danci-giečiais ir 1580 vadovavo vengrų pėstininkams, iš maskvėnų imant Zavoločję, Velikie Lųki, Nevelį. Žuvo Pskovą šturmuojant. 1581 buvo gavęs valdyti Aluntos seniūniją.

Bekešą XVI a. antroje pusėje iš vengrų Lenkiją pasiekę viršutiniai drabužiai, gavę savo vardą nuo Kasparo Bekešo dėvimos B. Tai buvo kelius siekią platūs, pamušti kailiniai, užsegami plačiomis, iš viršaus prisiūtomis kilpomis, su įv. išsiuvinėtais pagražinimais. šie drabužiai ypač paplito Batoro

K. Bekeš

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5067-0=5067 wiki spaudos ženklai).