Puslapis:LE02.djvu/360

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

rastojoje dausoje (rojuje) B. vadinamas vienas iš nupuolusių angelų maištininkų.

Belklor (Forest de B.) Bernard (1698—1781) kataloniečių inžinierius. Prancūzijoje išėjęs matematikos mokslus, stojo prancūzų artilerijos tarnybon. Lafėre artilerijos mokyklos prof. 1758 Paryžiaus arsenalo direktorius. Savo tyrinėjimais parako veikimo patrankose ir minose, jo dėsnių ir formulų nustatymu padarė perversmą artilerijos moksle ir sugalvojo įv. artilerijos priemones tvirtovėms griauti ir imti. Svb. : Le bombardier français 1731, Traité des fortifications 1735, Architecture hydraulique 1737—1753.

Belisarius (505—565) Bizantijos imper. Justiniano I kareivis, paskui kariuomenės vadas, 532 su 3.000 kareivių įveikęs Konstantinopolio Nikos maištą ir išžudęs 30.000 maištininkų. 533-534 laimėjo Bizantijai Afrikos vandalų valstybę su Kartagina. 535 —540 kovėsi Italijoje su ostrogotais, kurių Romos apgulimą 537—538 atlaikė, 536 paėmė 'Neapolį, 540 Ravenną. 541—542 atrėmė persų Chosroeso puolimus. 545-548 kovėsi Italijoje su ostrogotų karaliumi To-tyla, bet, turėdamas permaža kariuomenės ne ką tepasiekė. Nekartą neteisingai imperatoriui įskųstas, grįžęs iš Italijos laikėsi nuošaliai. 559 vadovaudamas 300 kareivių, jis vėl atrėmė Zuberhano hunus nuo Konstantinopolio. 563 įpainiotas sąmokslan prieš imperatorių, nustojo viso turto, bet per 7 mėn. paaiškėjo skundėjų neteisybė, ir jam viskas buvo grąžinta. Tačiau iš to apie XII a. kilo legenda esą jis buvęs Justiniano apakintas ir turėjęs net elgetauti. Naujesniais laikais ji atgaivinta literatūroje (Marmon-telo) ir dailėje (David).

Belize anglų kolonijos (vidur. Amerikoje) Britų Hondūro sostinė ir uostas, 22.000 gyv. Seniau tuo vardu vadinta ir pati kolonija nuo anglo Wallis, 1638 šią koloniją įsteigusio. Jį ispanai pavertė Belize.

Beike Gustavas (1810 Pulavuose Lenkijoje — 1873 III 3 Kieve) vokiečių kilmės lenkų zoologas. Paliko daug originalių ir verstų darbų, pvz. Mastologia czyli histor-ja naturalna zwierząt ssących 1847—1850, kurioje duota medžiagos ir apie Lietuvos žinduolius, o išverstos iš prancūzų k. His-torya nauk przyrodnicznych 1854-1855 prieduose yra žinių ir iš Lietuvos gamtos mokslų istorijos.

Bell 1) Alexander Graham (1847—1922) iš telefono išradėjų. Išėjęs mokslus Edinburgo ir Londono univ., išsikėlė į Kanadą, 1871 į JAV. Nuo 1872 buvo Bostono univ. prof. Po to, kai 1860 vokietis Reis sugalvojo elektrinį telefoną, kuriuo tebuvo perduodami tonai, ne kalba, B. 1872 su-konstruktavo kalbai perduoti telefoną be elektros baterijų, 1875 V 6 jį pareiškė ir 1876 II 14 patentavo. Vėliau daug išradėjų ginčijo ne jį pirmą išradus telefoną ir dėl atskirų jo dalių teismui pareiškė pretenzijų. Tačiau teismas iš 5 asmenų pretenzijas paskirstė į 11 punktų, kurių 8 pripažino B., 2 Edisonui ir 1 Mac Donoughui. 1887 B. sugalvojo grafofoną, taip pat dirbo ir aeronautikos srityje.

2) Alexander Melville (1819—1905), A. Grahamo tėvas, kalbininkas, pirmas ėmęs tirti kalbos garsus (fonetiką) iš artikuliacijos ir sugalvojęs vad. visible speech kurtiems ir nebyliams. 1843 prof. Edinburge, 1865 Londone, 18 CO Queens kolegijoje Kanadoje, 1881 Washingtone. Be to, 1868, 18(0 ir 1871 skaitė pasKaitas Lowell institute Bostone. Svb.: The Principles of Speech and Vocal Physiology 1865, Visible Speech 1867, A Popular Manual of Visible Speech and Vocal Physiology 1889.

3) Andrew (1753—1832) škotų presbiterionų dvasininkas ir pedagogas. 1789— 1796 Indijoje kariuomenės kapelionas, Ma-drase vedęs našlaičių mokyKią. Trūkstant mokytojų, pasitelkė vyresnių mokinių (mo-nitores). Savo pedagoginę patirtį pakėlė savotisku savitarpio mokymosi metodu (An Experiment made in the Male Asylum at Madras 1(97), susilaukusiu kitų dėmesio. 180/ panašų metodą ėmė skelbti ir J. Lancaster (žr. Bellio ir Lancasterio mokymo būdas).

4) Charles (1774-1842), Andrew brolis, škotų anatomas ir fiziologas. Anksčiau dirbęs su savo vyresniu broliu John (1763 —1820), irgi žymiu anatomu, 1804 išsikėlė iš Edinburgo į Londoną. Čia 1812-1836 dirbo Midiesex ligoninėje ir drauge vėliau dėstė College of surgeons. 1836 grįžo į Edinburgą ir ten universitete ligi mirties dėstė chirurgiją. 1804 išl. Anatomy of Expression, kur analizavo raumenų judesius, lydinčius jausmines reakcijas. 1811 išleido New Idea of the Anatomy of the Brain, kur jis išskyrė sensorinius, motorinius ir sensomotorinius nervus (pagal tai, ar jie jutimus priiminėja, ar reaguoja į jutimus). Tai pats didysis fiziologijoje įnašas nuo W. Harvey kraujo apytakos susekimo. Daugybės kitų anatominių bei fiziologinių studijų autorius.

5) George Kennedy Allen (g. 1883) anglikonų teologas, 1924 Canterbury dekanas, 1929 Chichester vysk., nuo 1948 Pasaulio Bažnyčių Tarybos vykdomojo komiteto pirm. Išsp. Documents on Christian Unity 1924—1948, A Brief Sketch of the Church of England 1929, Church and Humanity 1946.

6) Gertrud Margaret Lowtian (1868—1928) anglų keliautoja, tyrusi Artimųjų Rytų archeologiją ir politinius san-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5338-0=5338 wiki spaudos ženklai).