Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/363

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Belle val Pierre Richer (1584—1622) prancūzų botanikas, 1596 įsteigto Montpellier botanikos sodo vedėjas, laikomas prancūzų botanikos tėvu. Išsp. Onomatologia 1589.

Belleville 1) JAV mst. Illinois valst., 33.000 gyv. (1950). Akmens anglies kasyklos, geležies pramonė.

2) Kanados uostas prie Ontario ež. 15.000 gyv. Kanados pieno perdirbimo centras, medžio prekyba.

3) Paryžiaus priemiestis, 1860 miestan įjungtas, su žymiausiomis Paryžiaus Pėre-la-Chaise kapinėmis.

Bellevue (pr. — gražus reginys, it. bel-vedere) — kelių pilių vardas:

1) 1748—1750 Joanos Antoinetos Pompadour pastatyta ir Liudviko XV atpirkta pilis Paryžiaus apylinkėse, Didž. revoliucijos metu sunaikinta.

2) Pilis Meuse paupyje, Sedano apylinkėse; joje 1870 IX 2 Napoleonas III pasirašė kapituliaciją vokiečiams.

3) 1786 pastatyta Prūsijos princui Augustui Ferdinandui pilis Berlyne š. Tiergarten parko krašte.

Belli Giuseppe Gioachino (1791—1863) italų poetas, sukūręs per 2000 sonetų Romos tarme (I sonetti romaneschi, išleisti 1886—1889 6 tomais ir 1923-1924 3 tomais). Tai daugiausia satyros, vaizduojančios Romos gyvenimą ir neigiamybes bažnytinės valstybės žlugimo metais. Paskutiniuoju metu B. kūryba domisi anglų, amerikiečių ir kt. tautų lit. kritikai.

Belliard Augustin Daniel (1769—1832) prancūzų generolas, dalyvavęs 1798 karo žygyje Italijoje ir 1798—1799 Napoleono žygyje Egiptan. Anglų, turkų ir arabų apsuptas Kaire, garbingomis sąlygomis kapituliavo. 1805—1807 Murato štabo viršininkas, pasižymėjo kautynėse ties Ulmu, Aus-terlitz’u, Jena, Erfurtu, o Prūsuose ties Friedlandu ir Tilže. 1808—1810 J. Bonaparto štabo viršininkas žygiuose Ispanijoje. 1812 dalyvavo kautynėse ties Vitebsku, Smalensku, Možaisku, 1815 dalyvavo grįžusio 'Napoleono karo žygiuose, 1830 revoliucijoje; 1831 nusiųstas Belgijon, suorganizavo belgų kariuomenę ir pasirašė sutartį, kuria Belgija buvo atskirta nuo Olandijos. Jo Mémoires išsp. 1842.

Belling 1) J. E. Vilniaus XVIII a. rėžytojas, autorius Aušros Vartų rėžinio, kur įrašyta: J. E. Belling Cath. sc(ųlpsit) A. V(ilna).

2) Rudolf (g. 1886) vokiečių skulptorius, 1933 emigravęs į Turkiją. Iš pirmųjų abstrakčiojo meno skulptūroje atstovų, labiausiai žiūrėjęs judesio ritmo išraiškos. Vėliau grįžta prie objektinio meno. Turkijoje sukūrė monumentalų Ataturko paminklą.

Bellingham JAV uostas Washingtono valst.; 34.000 gyv. (1950). žuvies konservų, medžio pramonė. B. yra į šiaurę nuo Seattle ir 1903 gavo savo vardą, sujungus Fairhaven su New Whatcom.

Bellingshausen Fabian Gottlieb (1779 VIII 18 Saaremos saloje -1852 113 Kronšta-te) Estijos vokietis, rusų jūrininkas, An-tarkčio vand. tyrinėtojas. 1803-1806 Nadež-dos ekspedicijos aplink žemę dalyvis, vėliau kelių karo laivų kapitonas;ėmėsi hidrografinių tyrinėjmų ir 1819—1821 vadovavo ekspedicijai į Antarkčio vandenyną, pasiekęs 70° p. pi. ir pirmasis aptikęs to vandenyno salas, kurių buvimas davė pagrindą jieškoti ir aptikti patį Antarkčio žemyną. B. laikomas šeštojo kontinento aptikimo pradininku.

Bellini XV a. italų (veneciečių) tapytojų giminė: tėvas Jacopo ir sūnūs Gentile ir Giovanni (duktė Niccolosia ištekėjo už garsaus tapytojo A. Mantegnos).

1) Jacopo (a. 1400—a. 1470) Gentile da Frabriano mokinys, tarpininkas tarp ankstyvojo Florencijos ir Venecijos renesanso. Jo paveikslų bėra išlikę Nukryžiavimas Veronoje, kelios Madonnos Florencijoje, Venecijoje, Milane. Yra išlikęs didelis jo škicų iš kelionės po Italiją rinkinys (apie 230 lapų dviejuose sąsiuviniuose dabar British Museum Londone ir Louvre muzėjuje Paryžiuje). Tarp jų yra daug architektūrinių piešinių, liudijančių J. B. dėmesį antikiniams motyvams ir perspektyvos vaizdavimui.

O. Rieti J. B. e i suoi libri di disegni 1908; V. Goloubeff Les dessins de J. B. 1908.

2) Gentile (a. 1429-1507) tėvo Jacopo mokinys ir ilgalaikis bendradarbis. Nesitenkino vien religiniais siužetais, bet vaizdavo ir to meto Venecijos gyvenimą. Sultono Mohamedo II 1479 pakviestas į Konstantinopolį, nupiešė jo portretą (National Gallery Londone), šventišką rimtį ir dekoracinį iškilmingumą jis sieja su išraiškos individualizavimu ir šiltomis bei šviesiomis spalvomis.

3) Giovanni (a. 1430—1516) tėvo Jacopo ir svainio Mantegnos mokinys. Su-

Giovanni Bellini Šv. Pranciškus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4587-0=4587 wiki spaudos ženklai).