Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/400

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


JAV. Anglų PEN vicepirm., įv. kt. kultūrinių dr-jų narė ar vadovė. Jos raštai: The World’s Bane 1918, Pedagomania 1918, Environment 1922, Cat-in-the-Manger 1923, The Spinner of the Years 1928, Trio 1930, Inheritance 1932, A modern Tragedy 1934, The Whole of the Story 1935, Freedom, Farewell! 1936, Sleep in Peace 1938, Take Courage 1940, Manhold 1941, Here is America 1941, The English Regionai Novel 1942, The Rise of Henry Morcar 1946, Some Observations o,n the Art of Narrative 1946, The Brontes 1948, Life Story 1948, Quorum 1950, Panorama 1952, The House of Moreys 1953.

2) Richard (1662—1742) vienas didžiausiųjų anglų klasikinių filologų, pavyzdingas tekstų kritikas. 1700 Cambridge Trinity kolegijos rektorius, 1711 Cambridge univ. teologijos prof. Kritiškai išleido Horacijaus, Terencijaus, Manilijaus tekstus. Svarbiausias jo veikalas Dissertation upon the Epistles af Phalaris, The-mistocles, Socrates, Euripides and the Fables of Aesop 1697. Teologiniame veikale Remarks upon a Late Discourse of Free-thinking 1713 kovojo prieš anglų deizmą.

Benton Thomas Hart (1782—1858) JAV politikas, 1820—1850 Missouri vist. senatorius. Kaip demokratų vadas vakaruose jis turėjo didelės įtakos gen. A. Jacksonui (1829—1837) ir van Burenui (1837—1841) prezidentaujant. Rūpinosi ekonominiu JAV vakarų pakėlimu. Kaip vergijos priešas Missouri valstybėje nustojo mandato. Išsp. Thirty Years View of the Senate 1854-1856.

Benton Harbor JAV mst. Michigano valstybėje, 17.000 gyv. Vaisių, javų ir medžio eksporto uostas. Žymus persikų auginimu.

Bentonitas koloidinis aliuminio silikatas (molis), randamas JAV ir Kanadoje, nuo šviesiai gelsvos ligi žalios spalvos.

Bentonviile JAV vietovė North Carolina valstybėje, kur 1865 III šiauriečių generolas Sherman laimėjo kautynes prieš pietiečių gen. Johnstoną.

Benue (hamitų Binue—vandenų motina) vak. Afrikos upė, kairysis Nigerio int., 1400 km ilgio, kurių ligi 800 km tinka laivybai. B. int. Mao Kebbi lietų metu susisiekia su Čado ežeru. Nigerį pasiekia ties Lokoja. Lietingu metu upės vandens horizontas pakyla 7—8 m, o sausros metu B. nusenka. B. baseine siaučia geltonasis drugys ir musė cėcė.

Beaiveniste Ėmile (g. 1902 Aleppo mst., Sirijoje) prancūzų filologas, A. Meillet’o mokinys, po jo dėstąs Collège de France. Specialiai tyrinėja iranėnų kalbą. 1936 išl. Origines de la formation des noms en indo-européen.

Benz Cari Friedrich (1844—1929) vokiečių inžinierius, 1885—886 savarankiškai, ne nuo Daimlerio, sukonstruktavęs vieną iš pačių pirmųjų automobilių (su vidaus degimo varikliu) ir Mannheime įkūręs jų gamybai firmą, kuri 1926 susiliejo su Merce-des-Werken ir nuo tol veikia Daimler-Benz AG vardu Stuttgart-Untertūrkheime. Jo autobiografija Lebensfahrt eines dt. Erfinders 51940.

Benzaldeidas, benzaldehidas, Cg H5 CHO, yra bespalvis, šviesos spindulius stipriai laužiąs skystis, verdąs 179,5°; lakus su vandens garais. Atšaldytas iki —56°, susikris-talina. Kristalai lydosi -26°. Vandenyje kambario temperatūroje B. tirpsta tik 0,3%, bet su alkoholiu, eteriu ir daugeliu kitų organinių tirpiklių jis maišosi betkuriuo santykiu. B. turi kartų skonį ir labai stiprų karčiųjų migdolų kvapą. Gamtoje gliu-kozido amigdalino pavidalu B. randamas karčiuose migdoluose, vyšnių, persikų bei daugelio kitų kaųlavaisių sėklose ir vyš-nialaurio (Laurocerasus officinalis) lapuose. Amigdalinas, rūgščių ar enzimų veikiamas, suskyla į B., gliukozę ir labai nuodingą vandenilio cianidą, kurio pėdsakai visuomet užtinkami natūralios kilmės ben-zaldeide. Natūralųjį B. iš prekyvietės beveik visiškai yra išstūmęs sintetinis B., kuris paprastai gaunamas iš tolueno. B. gauti toluenas oksiduojamas: C6 H5 CH3 + Oo —>• Cg H5 CHO-f HoO. Šią reakciją katali-zuoja daugelio metalų oksidai: urano, mangano,vanadijaus, cerijaus, nikelio, kobalto, vario. Kaikurios įmonės tebenaudoja tolueno čhlorinimo ir oksidacijos-hidrolizo būdą, tačiau šiuo atveju B. būna pėdsakai užsilikusio chloro, dėl kurio šitaip gautasis B. nevisoms paskirtims tinka. Sintetiškai B. galima gauti ir iš kitų žaliavų (benzeno, dibenzilo, benzoinės rūgšties), tačiau šie naujieji B. gavimo būdai tuo tarpu mažiau ekonomiški. Sintetiškasis B. nenuodingas.

Nedideli B. kiekiai sunaudojami kvepalų ir vaistų gamyboje. Didesni kieldái maisto pramonėje (migdolo kvapo duoti pyragaičiams, saldainiams, limonadams), dar didesni muilų pramonėje (migdoliniam tualetiniam muilui). Tačiau didžiausia B. dalis perdibama į kitus chemikalus: įvairius da-rylų pusiaufabrikačius, fotochemikalus, ci-naminį ir amilcinaminį aldeidą, benzilo benzoatą, fenilacetaldeidą, fenilpropanolį ir kt.

Benzalis formulės Co H5 CH dvivalentis radikalas, kilęs iš toluolo, įeinąs pvz. į bėn-zalchloridą Cq H5 CHClo, kuris gaunamas iš toluolo ir chloro.

Benzedrinas, arba fenilo propilaminas, priklauso analeptinių vaistų grupei (Analéptica), kurion įeina žadinamieji vaistai (kofeinas, kardiazolis, koraminas, ikoralis ir kt.). B. veikia panašiai, kaip pervitinas (žr.).

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5328-0=5328 wiki spaudos ženklai).