Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/405

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

apylinkių kalnuose sau būstinę, kurią per II pas. karą amerikiečių aviacija sudegino, o po karo visai išsprogdino.

Berchtold Leopold (1863—1942) Austrijos diplomatas, karo partijos ir prestižo politikos atstovas. 1907—1911 Austrijos atstovas Petrapilyje, 1912—1915 Austrijos užs. reik. ministeris. 1914 VII Sarajeve nužudžius erchercogą Pranciškų Ferdinandą, B. tai laikė užtenkama karui su Serbija pradėti, ir įteikė jai ultimatumą, kuriuo karas ir buvo pradėtas. 1918 pasitraukė į Šveicariją.

Berčiūnai Panevėžio aps. Naujamiesčio vi. k. ir gst., 7 km nuo Panevėžio. Prie Nevėžio yra 20 ha pušynas, panevėžiečių mėgiama poilsio vieta. B. pušynėlyje yra pilkapių, apdėtų akmenų vainikais. Juose surasta V—VI a. radinių, jų tarpe grynai lietuviško tipo šaukštinių antkaklių.

Berda, Berduva, Lydos aps. Gaujos vi. upelis, Gaujos (Nemuno) deš. int., 10,5 km ilgio; 7,1 gauna kair. int. Lapieną. Nuolydis 0,002, baseino plotas 44 km2.

Berdiajev Nikolai (1874 Kieve—1948 Paryžiuje) rusų filosofas. Studijavęs Kievo univ., 1898 buvo pašalintas ir 1900 ištremtas trejiems metams į Vologdos guberniją. Tuo metu buvęs marksistas, vėliau perėjo prie idealizmo ir savotiško mistinio gnosticizmo. 1922 ištremtas iš Rusijos, nuo 1924 apsigyveno Paryžiuje, ten įkūręs, kaip anksčiau Maskvoje, rusų emigrantams Religinę-filosofinę akademiją.

B. filosofijos centre yra žmogiškoji asmenybė, aiškinama pagrindiniu gamtos ir dvasios dualizmu. Atmesdamas ontologinės metafizikos galimybę, B. skelbia „laisvės primatą prieš būtį”. Tai ir leido jam suartėti su jaspersiniu egzistencializmu,kai egzistencializmas išpopuliarėjo, nors anksčiau pats B. ir nebuvo niekur vartojęs egzistencijos žodžio. Dvasios pagrindiniu bruožu laikydamas kūrybiškumą, B. ypačiai kreipėsi į kūrybos, kultūros bei istorijos problemas. Šių temų lengvesnis supratimas plačiajai skaitytojų masei ir paties autoriaus lengvas savo minties dėstymas padarė B. plačiai skaitomu autoriumi v. Europoje ir JAV. Jo minties poveikio žymu ir A. Maceinos veikaluose, ypač ankstyvesniuosiuo-se. Svarbiausi B. raštai: Filosofija svobody 1911, Smysl tvorčestva 1916, Smysl istorii 1923, Novoe srednevekovje 1924. Vėliau šie raštai buvo išversti ir į v. Europos kalbas. Posūkį į egzistencializmą išreiškė veikalu Cinq méditations sur l’existence 1936. Be to, išsp. Esprit et réalité, De l’esclavage et de la liberté de l’homme, Essai de métaphysique eschatologique.

O. F. Clark Introduction to B. 1950; E. Porret B. 1951.

Berdiansk p. Ukrainos mst. prie Azovo jūros Ber dos įlankos. 52.000 gyv. (1939). Apylinkėje druskingi ežerai, iš kurių didžiausias Raudonasis Limanas. B. įkurtas 1827. Uostas tinka ir dideliems laivams.

Bertličevas, ukr. Berdyčiv, Ukrainos mst. į vak. nuo Kievo; 66.000 gyv. (1939), iš kurių ligi 1941 buvo 70% žydų. Esąs įkurtas XV a. Kaleniko, kuriam šią vietą dovanojęs Švitrigaila. Baro konfederacijos metu vaidino svarbų vaidmenį. Žydų chasidų ir jų leidinių centras. Iš eilės Tiškevičių, Zavišų, Radvilų nuosavybė. 1626 įsikūrusių karmelitų bžn. ir vienuolynas pagarsėjo stebuklingu Dievo Motinos paveikslu. 1760—1844 karmelitų spaustuvėje spausdinti B. kalendoriai. Rusams 1844 spaustuvę uždarius, kalendoriai ligi 1865 buvo spausdinami Kievo univ. spaustuvėje, ir Žitomire.

Berdišius (viduramžių lot. barducium) kirvis su aštriais ašmenimis ir ilgu kotu. B. buvo alebardos rūšis, bet nuo jos skyrėsi tuo, kad neturėjo jieties. XVI—XVII a. juo buvo ginkluoti Maskvos ir švedų pėstininkai. Apie 1674 Jonas Sobieskis juos įtaisė ir lenkų kariuomenėje, iš kur jie perėjo ir į lietuvių kariuomenę. B. įtaisymas suvienodino pėstininkų apginklavimą, ir jie nebebuvo skirstomi į muškietininkus ir piki-ninkus.

Bereinis durpyninis (Chamaedaphne ca-lyculata Moench, Andromeda calyculata L.) viržinių (Ericaceae) šeimos 15—30 cm krūmokšnis. Lapai lancetiški, apačia rudos spalvos. Žiedai balti vienpusėse kekėse. Auga durpynuose š. Lietuvoje, Š. Amerikoje, š. Azijoje.

Berek Joselevičius (1765 Kretingoje — 1809 V 5 ties Kocku) pik. ltn., Lietuvos žydas Berelis Joselio sūnus, kaip vysk. Masalskio faktorius, daug važinėjęs po užsienius. Masalski pakorus, gyveno Varšuvoje. 1794 IX .17 Kostiuškai leidus, drauge su Aronovičium organizavo žydų raitininkų pulką. Suvorovui imant Varšuvos priemiestį Prahą, beveik visas pulkas žuvo. B. J. išėjo į Austriją, kur buvo uždarytas Olo-munco kalėjime. Iš čia pabėgo į Prancūziją. Iš ten stojo kareiviu i Dąbrovskio legionus, kur įgijo karininko laipsnį. Vėliau tarnavo prancūzų dragūnų pulke. 1806 stojo

N. A. Berdiajev

Berdišius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4958-0=4958 wiki spaudos ženklai).