Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/411

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

rūšys gaunamos iš Italijos (Messinos), Prancūzijos ir Graikijos.

Bergamotta itališkas pavadinimas medžio Citrus Bergamia Risso, daugiausia augančio Sicilijoje. Tai 5 m medis, duodąs į citrinas panašius vaisius. Iš jo žievės gaminamas Bergamo aliejus, kuris vartojamas kvepalams gaminti (jis yra pagrindinė Eau de Cologne dalis).

Bergbom Kaarlo Juhana (1843—1906) suomių dramaturgas, 1872 Helsinkyje įst. suomių teatrą, kurio direktoriumi išbuvo ligi mirties. Išsp. dramą Pombal ja jėzuitai 1863, tragediją Paola Marori 1870. Su Forsmanu įst. literatūros žurnalą Kirjalli-nen Kunkauslehti.

Bergen 1) Björgvin, v. iNorvegijos uostas, antras didumo šalies mst.; 110.000 gyv. (1950). Univ. (įk. 1947), kalnų inžinerijos akademija, astronominė observatorija, oke-anografinis institutas, jūrinė observatorija, muzėjus. B. yra norvegų žvejybos ir žuvies išvežimo centras. Išvežama silkės, žuvies taukai, ikrai ir konservai. Iš trijų pusių apsuptas fiordo vandenų. Klimatas švelnus, vid. sausio temperatūra 0° C, kaip ir Mūnchene. Įkurtas 1070, XII a. vysk. rezidencija, viduramžiais turėjo 30 bažnyčių ir vienuolynų. 492 km ilgio glžk. sujungtas su Oslo.

2) B. op Zoom Olandijos mst. š. Brabanto prov., uostas prie Ostschelde žiočių, 31.900 gyv. (1951). Sena tvirtovė, dėl kurios daug kovota olandų laisvės kovose.

Bergengren Erik (g. 1900) švedų rašytojas. Buv. Lietuvos garbės konsulas Hälsin-borge. Pasaulio Lietuvio bendradarbis. 1939 Lietuvos Nepriklausybės sukaktuvių proga išsp. eilėraštis — Poetiški linkėjimai Lietuvai. Sv. Snoki lasten 1934, Den illustorade kofferten 1938, Brüden brinner 1942.

Bergengruen Werner (g. 1892 Rygoje) vokiečių poetas ir beletristas. Konvertitas į katalikybę, rašytojo pašaukimu laiko amžinosios tvarkos atskleidimą gamtos ir istorijos vyksme, atskirų asmenų ir tautų likime. Lyrikos rinkiniai: Capri 1930, Die Rose von Jericho 1936, Die verborgene Frucht 1938, Dies Irae 1946, Zauber- u. Segenssprüche 1948, Die heilige Welt 1950. Romanai (daugiausia istoriniai): Der Starost 1938, Der Grosstyrann u. das Gericht 1935, Am Himmel wie auf Erden 1940, Pe-lageja 1946, Das Feuerzeichen 1949. Rinktinių B. raštų knygos: Die Sultanrose 1946, Sternenstand 1947.

Bergenia Saxifragaceae šeimos augalas, ligi 10 rūšių, daugiausia iš vidur. Azijos. Anksti žydį ilgamečiai augalai apskritais storais blizgančiais lapais, rausvais arba raudonais žiedais. Tinka kultūrai soduose, kur dažnai randama B. cordifolia Sternb. ir B. crassifolia Fritsch.

Berger 1) Hans (1873—1941) elektro-encefalografijos kūrėjas, vokiečių poeto Rueckerto vaikaitis. Nors anglų chirurgui Richardui Catonui pirmajam pasisekė įregistruoti smegenų akcijos elektrinius potencialus gyvuliuose su nuimtais kiaušo kaulais, bet B. 1929 įrodė, kad smegenų ląstelių akcijos elektros srovę galima registruoti nuo galvos kiaušo, jo nepažeidžiant. Tuo būdu parodyta praktiškoji elektroencefalogramos reikšmė.

2) Henning (1872 — 1924) švedų rašytojas. 1892—1899 gyvenęs JAV, pagarsėjo savo pirmąja knyga, vaizduojančia amerikiečių gyvenimą, Daer ute 1901. Impresio-nistiškai realistiškuose kūriniuose vaizdavo Amerikos, Stockholmo ir Kopenhagos (čia gyveno nuo 1909) didmiesčius. Žymiausi jų Isail 1905, Bendel ir Co 1910, Ur larmet 1910, Hjaertot pa vaeggen 1920.

3) Victor (1860 Austrijoje—1929 JAV) JAV socialistų veikėjas. 1878 apsigyvenęs Milwaukee, Wise., 1911 buvo išrinktas kon-gresan (pirmas kongresmanas socialistas). Dėl pasisakymo prieš JAV dalyvavimą I pas. kare , 1918 XII jis ir dar 4 socialistai buvo patraukti tieson. 1919 I 8 buvo nuteistas kalėti 20 metų. Kongreso iš savo tarpo šalinamas ir milwaukiečių vis perrenkamas, 1922 XI vėl grįžo kongresan vieninteliu socialistų partijos atstovu ligi 1928 XI. Komunizmo griežtas priešas, nuo 1927 buvo socialistų partijos vyr. komiteto pirm.

Bergerac v. Prancūzijos mst. prie Dordogne upės, 75 km į r. nuo Bordeaux.

23.000 gyv. (1951). Chemikalų, metalo, popieriaus, malūnų, alkoholinių gėralų pramonė. B. žinomas savo apylinkių Montba-ziilac vynu. B. buvo hugenotų kovų su Henriku III centras.

Bergerac Savinien Cyrano (1620—1655) prancūzų rašytojas, pagarsėjęs ne tiek savo poezija, dramomis (1654 tragedija Ag-rippine, 1654 komedija Le pédant joué), utopijomis (1654 Histoire comique des Etats et des Empires du Soleil ir 1656 L’ autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune), kiek avantiūriniu gyvenimu ir nuotykiais. Jo gyvenimas davė temų Edm. Rostando 1897 dramai Cyrano de B. ir L. Gallet’o 1876 apysakai La capitaine Satan (kun. M. Juodyšiaus išversta lietuviškai 1908).

Berger de Lonchamps Juozas (m. 1812 Minske) filosofijos ir medicinos dr., Vilniaus augštosios mokyklos anat. prof. padėjėjas. Išsp. Augier du Tot’o akušerijos mokslo vertimą.

Bergeris Juozas (g. 1884 IV 1 Vilniuje) gydytojas pedagogas. Baigęs 1901 Žitomiro gimnaziją, 1902—1908 studijavo Charkivo ir Kievo politechnikos institutuose, 1908— 1913 Kievo univ. med. fak. 1913—1918 ver-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5277-0=5277 wiki spaudos ženklai).