Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/414

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nepajėgus sugauti tikrovei jos gyvybinės tėkmės pagrinde. Čia B. ir iškelia intuiciją kaip kelią j simpatinį atsiskleidimą gyvybinei tėkmei. Tai, ką B. turi mmtyje intuicijos terminu, nėra kažkas, kas būtų tik retai kuriuose žmonėse -sutinkama. Priešingai, visuose yra gyva intuicija, kaip tai, kur ra-cionalinis pažinimas papildomas ir pratęsiamas atsiskleidimu tikrovės pagrindui — kuriančiajai gyvybės tėkmei.

Ši B. filosofija iš pradžios nevieno buvo suprasta kaip savotiškas biologinis panteizmas. Bet į tai pats B. atsakė šiuo formaliu démenti: „Veikale Essai sur les données immédiates išdėstytosios mintys baigiasi ne kuo kitu, kaip laisvės fakto nušvietimu; Matière et mémoire nurodo j dvasios tikrovę; L’évolution créatrice pagaliau teigia kūrimą kaip faktą: iš viso šito aiškiai iškyla mintis, kad Dievas yra laisvas kurčias tiek medžiagos, tiek gyvybės, ir kad jo kūrybos pastanga tęsiasi rūšių evoliucija ir žmogiškųjų asmenybių iškilimu”. Šia prasme ypačiai daug šviesos įnešė jo paskutinis veikalas Les deux sources de la morale et de la religion 1932. Čia jis isakrm'ai savo intuiciją susieja su mistine intuicija. „Jei intuicija, atremta i mokslą, gali būti pratęsta, tai tik mistine intuicija”. Jei iš vienos pusės moralė ir religija išreiškia socialinę bei vitaline būtinybę, tai iš antros pusės jos abi gali kilti iš mistinio pokylio i visuotinę meilę, kuri pralaužia visas kastines ribas. Priešais statinę bei uždarą moralę ir religiją B. apeliuoja j dinaminę bei atvirą morale ir religiją, iškilusią krikščioniškąja mistika.

Savo gyvybės bei intuicijos filosofija B. turėjo lemiamą vaidmenį visai XX a. pirmajai pusei. Jo įtaka, neapsiribodama tik filosofija, siekė ir aplamai visus dvasios mokslus, ypač sociologiją bei psichologiją. 'Net ir literatūroje B. poveikis buvo didelis (A. Gide, M. Proust, P. Claudel). Daug čia padėjo, kad B. veikalai minties rimtį jungė su retu kalbos meniškumu. Tai jam pelnė 1928 Nobelio literatūros premiją.

Svarbiausi B. veikalai: Essai sur les données immédiates de la conscience 1889, Matière et mémoire 1896, Le rire (estetinė studija apie komizmą) 1900, L’Évolution créatrice 1907, L’énergie spirituelle 1919, Durée et simultanéité (Einšteino reliatyvy-bės teorijos savotiška analizė) 1922, Les deux sources de la morale et de la religion 1932, La pensée et le mouvant 1934. Visi jie susilaukė po keliasdešimt laidų ir išversti j visas didžiąsias kalbas.

J. Maritain La philosophie bergsonienne 1914; J. Chevalier 21 leid. 1941; A. Thibaudet Le bersrso-nisme 6 leid. 1939; A. Cresson B. 1941; P. Jurevfrs H. B. 1949; (”) Les études bergsoniennes 1948— 1949; J. Donskis Bergsono doros ir religijos filosofija — Logos 19.32.

Bergstedt Harald (g. 1877) danų rašytojas, vadovaująs danų socialdemokratų poetas, propagavęs liaudies meną, rašęs tam reikalui dainas ir pjeses. Svarbiausias jo veikalas Sange fra Provinsen 1913—1921.

Bergstrasse v. Vokietijos deš. pareinio ruožas tarp Frankfurto ir Heidelbergo, išilgai OdenwaIdo kalnyno pakraščio. Šilčiausias Vokietijos klimatas: sausas oras ir saulėtos dienos. Daug klimatinių kurortų ir senų miestelių. Labai išplėstas sodų ir daržų ūkis. Visa sritis panaši į ištisą sodą. Auginama vynuogės, persikai ir kt. vaismedžiai. B. pietinėje dalyje esančiame Huettenfelde 1953 įsikūrė iš Diepholzo perkelta liet. Vasario 16 Dienos gimnazija.

Beriberi (singaleziškai — aš negaliu) endeminis polineuritas. Dažniausiai sutinkamas Tolimųjų Rytų Azijoje. Požymiai: spazminis žemutinių galūnių sustingimas, galūnių raumenų atrofija, paraližavimas, mažakraujystė ir neuralgiški skausmai. Priežastis: vitamino B. ir kitų vitaminų trūkumas maiste.

Berija Lavrentij (1899 — 1953) gruzinų kilmės bolševikų politikas. Inžinierius. Bolševikas nuo 1917; 1921—1934 Čekos (GPU) viršininkas Užkaukazyje, lemiamai prisidėjęs prie tų tautų nepriklausomybės sąjūdžių sunaikinimo. Nuo 1934 Maskvoje partijos centrinio komiteto narys; 1938—1953 NKVD komisaras, baigęs 1939 didįjį valymą; nuo 1941 vienas iš komisarų tarybos pirmininko pavaduotojų. 1945 pakeltas maršalų, 1946 paskirtas Politbiuro nariu, pavestas rūpintis atominės bombos produkcija. Po Stalino mirties 1953 III įėjo į triumviratą drauge su Malenkovu ir Molotovu, bet jau VII buvo paskelbtas valstybės išdaviku, areštuotas ir XII sušaudytas.

Beriksinės žuvys, Beryciformes, artimos ešeriams. Iškasenose randamos iš kreidos formacijos laikų. Šiuo metu gyvena padau-sių (tropikų) ir viduriniosios juostos jūrose ir gėluose vandenyse. Jų atstovai priklauso 15 šeimynų. B. yra nedidelės augšta-kuprės žuvys, ryškių spalvų ir gyvena dažniausiai tarp rifų. Berix splendens — rifų puikuolis yra tipiškas B. žuvų atstovas. Jo kūnas augštas, pelekuose nuo 3 iki 13 minkštų spindulių. Kitas šios šeimos atstovas — Photoblephoron palpebratus — Fo-toblefaronas, nuolatos spindinąs šviesą ir gyvenąs šiltųjų jūrų rifuose. Šviesą skleidžia jo poakinis šviečiąs organas.

Berilas mineralas, berilo aliumosilikatas. Blizgėjimas stiklinis, skaidrus arba apy-skaidris, bespalvis arba žalsvos, gelsvos, melsvos, rečiau rausvos spalvos ir įvairių šviesių atspalvių. Žalios spalvos B. atmaina vadinama smaragdu, melsvos spalvos akvamarinu, įvairių spalvų skaidrusis B. vad. kilniuoju, o neskaidrusis paprastuoju B. B.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5717-0=5717 wiki spaudos ženklai).