Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/437

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kalų ministeris. Išsp. Chimie organique 1860, La synthèse chemique 1875, Essai de mécanique chimique 1879, Les origines de l’alchimie 1885, La chemie au moyen-âge 1893.

2) Daniel (1865—1927), Marcelino sūnus, chemikas, nuo 1919 Prancūzų mokslo akademijos narys, pasižymėjęs fotosintezės, fotolizo, pirometrijos, tirpalų reakcingumo ir kt. srityse.

Berthier 1) Alexandre (1753—1815), Napoleono maršalas, 1776 dalyvavo anglų amerikiečių kare. Grįžo į Prancūziją. Revoliucijos metu ties Paryžiumi surinktos kariuomenės štabo viršininkas. 1795 parengė puolimo planą per Alpes. 1796 Italijos armijos vado Bonapartės štabo viršininkas, o .1797 pats tai armijai vadovavo. Romą paėmus, desantui į Egiptą skirtosios armijos štabo virš., 1799 karo ministeris. 1800 slaptai formuotos įsiveržti į Italiją armijos vadas. 1800 vėl karo ministeris, 1805-1809 dalyvavo visuose Napoleono karuose. Napoleono galybei žlugus, perėjo pas Bourbonus. Bet greit po to nusižudė. B. nustatytieji štabo tarnybos pagrindai buvo pavyzdžiu ir kitoms kariuomenėms. Išsp. 1800 Relations des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie 1800 , Relation de la bataille de Marengo 1806 ir Mémoires 1827.

2) Guillaume Joseph (1704-1784) prancūzų jėzuitas, istorikas, publicistas, asketas. Jam buvo pavestas Longueval ir Bru-noy pradėtas Histoire de l’Église Gallicane tolimesnis leidimas. B. suredagavo XIII — XVIII t. (išsp. 1744—1749). Redagavo Mémoire de Trévoux (1745—1762), kuriame kovojo su Voltaire ir enciklopedistais. Jėzuitų ordiną panaikinus, B. tapo Liudviko XVI ir Liudviko XVIII auklėtoju. Parašė Réflexions spirituelles.

3) J o a c h i m (1848—1924) domininkonas. Nuo 1880 atsidėjo Romoje leisti pilną ir kritišką šv. Tomo Akv. veikalų leidimą. 1890 apsigyveno Friburge ir buvo vienas iš kat. univ. steigėjų. 1906 grįžęs į Romą, atsidėjo šv. Sabinos bazilikos ir prie jos esančio seno domininkonų vienuolyno restauravimui. .1919 grįžo į Friburgą ir ten mirė. Rašė teologiniais, istoriniais meno klausimais. Išvertė Dantės Dieviškąją Komediją prancūzų kalbon.

P. Taurisano L’opera letteraria ed istorica dėl P. Berthier 1925.

Berthold žr. Bertoldai.

Bertholdo sistema spaustuvėse tam tikras būdas padalyti raides pagal didumą. 1878 ją sugalvojo vokiečių spaustuvininkas H.Berthold. Pasirėmęs prancūzų Didoto sistema, bet paėmęs pamatu metrą, ne pėdą kaip Didot, jis padalino jį į 2660 dalių, metrinių punktų. Juos kombinuodamas, jis nustatė raidžių 14 didumų: diamentas iš 4 punktų, perlis iš 5 p., nonparelis iš 6 p., kolonelis iš 7 p., petitas (pti) iš 8 p., burgos iš 9 p., garmontas iš 10 p., ciceras (cicero) iš 12 p., mitelis iš 14 p., tercija (tercia) iš 16 p., dvigubas garmontas (tekstas) iš 20 p., dvigubas ciceras iš 24 p., kanonas iš 36 p. ir misalis (missal) iš 48 p. Ši sistema kaikur vad. Paryžiaus sistema.

Berthoiet Alfred (1868 — 1951) šveicarų protestantų teologas ir religijos istorikas, S. Testamentą tyrinėjęs religijų istorijos atžvilgiais ir stengęsis duoti religijos fenomenologiją Išsp. Die Stellung der Israeliten 1896, Biblische Theologie des Alten Testam. 1911, Kulturgeschichte Israels 1920, Gôtter-spaltung und Gôttervereinigung 1933, Der Sinn des kult. Opfers 1942.

Bertiholiet Claude-Louis (1748 — 1822) prancūzų chemikas. École Polytechnique vienas iš steigėjų ir pirmųjų profesorių. Išrado chlorinį drobių baidymo procesą. Atliko vertingų darbų sprogstamųjų medžiagų srityje . 1788 jo išrastas kalio chloratas ir šiandien dažnai tebevadinamas Bertholleto druska. Paskelbė masių veikimo dėsnio kelis atskirus aspektus. Kurį laiką energingai priešinosi kaikurioms Lavoisier naujoms idėjoms chemijoje, bet nuo 1785 prisidėjo prie Lavoisier doktrinos ir su juo bendradarbiavo.

Bertnolletia excelsa (Humb.) Lecythida-ceae šeimos medis, auginamas P. Amerikoje. Ligi 30 m augščio, gardžių vaisių, riešutų, vad. Para riesutais. Vaisius turi po 6—8 riešutus, kurie kiekvienas iš keturių skyrių. Riešutai valgomi; turi ligi 56% švietimui vartojamo aliejaus. Medis statybai netinka.

Bertjerinas arba šamozitas, bavalitas. Žalsvai juodos spalvos mineralas, dažnai susimaišęs su kitais geležies rūdos mineralais. Naudojamas kaip geležies rūda Tiuringijo-je, Lotaringijoje, Liuksemburge.

Bertillon Alphonse (1853—1914) prancūzų antropologas ir antropometras, nuo 1880 identifikacijos skyriaus Paryžiaus policijoje viršininkas. Jis sugalvojo sistemą žmogaus tapatybei nustatyti ir nusikaltėliams atpažinti. Ši sistema, vad. jo vardu bertillo-n a g e, žmogui apibūdinti vartoja 11 įv. matavimų ir daug aprašomųjų žymių. Nuo 1890 daug šalių ji buvo priimta. Dabar ją pakeitė pirštų nuospaudų ėmimas (dakti-loskopija). Išsp. L’antrophométrie judiciaire à Paris 1890, Ethnographie moderne 1883, Identification anthropométrique 1893.

Bertinio šulai (Columnae Bertini) inkstų kortikalinė medžiaga, kuri nusileidžia tarp meduliarinio sluogsnio piramidžių.

Bertoldai (Berthold, Bertold, Barthold).

1) B. antras Latvijos vyskupas XII a. pabaigoje. 1197 mirus pirmajam Latvijos vyskupui, vokiečiui Meinhardui, jo įpėdiniu

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5436-0=5436 wiki spaudos ženklai).