Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/455

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

(pelkių vanduo), druskų (jūros vanduo), organinių medžiagų (pramoninės nuoplovos). Tokiais atvejais svarbu gaminti labai tirštą B., vartojant specialų jūros statybos cementą su dideliu kiekiu aktyvaus silicio deginio, ugniakalnių pelenų, diatomitų, pusiau deginto malto molio.

Smulki pripildytinė medžiaga-smėlys turi būti grynas, be organinių medžiagų ir be molio. Nors molis dažnai imamas B. plastiškumui pagerinti, bet nepageidaujama, kad smėlio grūdeliai būtų molėti. Todėl prieš vartojant smėlys patariama plauti. Rupus, aštrus, įvairaus dalelių dydžio (0,5—5,0 mm) smėlys yra geresnis, negu smulkus, vienodo dalelių dydžio apzulintas smėlys.

Rupi pripildytinė medžiaga-žvyras, žvirgždas, arba akmens skalda dažniausiai būna 5—80 mm skersmens, o kartais siekia ir ligi 150 mm. Didesniems masyvams, pamatams dažnai vartojami ir didesni kaip 150 mm neskaidyti laukų akmenys. Rupiausios dalelės dydį nustato ta forma, kuri turi būti pripildyta, -— būtent, rupiausioji dalelė neturi būti didesnė kaip % siauriausios formos dydžio. Specialioms B. savybėms (mažesniam šilimos laidumui ar lengvumui) gauti galima imti ir anglių gargažes, grūstus plytgalius, išdegintą geležingą molį.

Medžiagų kiekiai ir s a n-t y k i a i. Idealiu B. laikomas toks, kuriame beveik visos betonuojamos formos griaučius daro rupioji pripildytinė medžiaga, o jų tuštumas pripildo cemento ir smėlio mišinys. Bet atsižvelgiama ir į kitus veiksnius, pvz. į vandens nepralaidumo didinimą, šilimos laidumo mažinimą, atsparumo cheminei korozijai didinimą. Visa gali būti ligi tam tikro laipsnio reguliuojama B. medžiagų santykiu bei rūšimi.

B. projektavimas labiausiai remiasi portlando cemento atsparumu ir vandens-ce-mento santykiu betone: D. A. Abrams yra pestebėjęs, kad, didinant vandens kiekį, B. atsparumas smarkiai mažėja. (Žr. lentelę).

Betono atsparumo lentelė kg/cm2

Portland cemento atsparumas spaudimui po 28 dienų Vandens cemento santykis

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

200 kg/cm2 196 150 120 95 70 60

250 " 244 190 145 120 95 75

300 " 292 230 175 145 115 95

400 " 390 300 230 190 150 125

500 " 485 375 290 240 185 150

600 " 580 450 350 285 225 180

Žinodami imamojo portlando cemento atsparumą ir norimąjį B. atsparumą, iš šios lentelės galime surasti vandens ir cemento santykį. Pvz., jei portlando cemento atsparumas 300 kg/cm2, o projektuojamojo B. atsparumas 145 kg/cm2, tai vandens ir cemento santykis yra 0,7, atseit, 50 kg cemento reikia imti 35 kg vandens. Turint vandens ir cemento santykį, toliau jieško-mas pripildytinų medžiagų santykis. Jis nustatomas pagal tuštumų kiekį rupioje pri-pildytinėje medžiagoje — žvyre ar skaldoje. Gerai išrūšiuotame žvyre tuštumų yra apie 38—44%. Sakysime, šiuo atveju tuštumų tūris yra 42%, žvyro tūrio svoris 1,5, smėlio tūno svoris 1,55, tai svorio santykis tarp smėlio ir žvyro bus 0,42 . 1,55/1,50, taigi 0,44. Rupiajai pripildytinei medžiagai skiriama viso tūrio 90%. Todėl 10 1 betono imama žvyro 9 1 arba 13,5 kg (9,0 X 1,5 = = 13,5), smėlio 3,78 1 arba 6,0 kg (9,0 x X 0,42 — 3,78) cemento 2,54 1 arba 3,3 kg, vandens 2,31 1 arba 2,31 kg. Tuo būdu B. medžiagų, būtent, cemento, smėlio ir žvyro ar skaldos, santykis pagal svorį yra 3,3 : 6 :

13,5, arba 1 : 1,82 : 4,10. Gi pagal tūrį, laikant cemento tūrio svorį lygų 1,3 kg/l, santykis yra šis 1 : 1,50 :3,55. Tai žinodami, galime apskaičiuoti ir medžiagų kiekius, reikalingus vienam kubiniam metrui B. Jei B. litro svoris lygus 2,38 kg, tai 1 m3 B. reikia 313 kg cemento, 569 kg smėlio, 1268 kg žvyro ir 219 kg vandens. Daug kur galima gaminti be skaičiavimų, imant jau praktikoje ištikrintus medžiagų santykius. Pavyzdžiui, kur specialiai didelio atsparumo nereikia, •— tremento, smėlio ir žvyro tūrio santykis imamas 1:3:6. Toks mišinys su stambiais akmenimis (ligi 80—100 mm) vartojamas pamatams, molams, pylimams. Mišinys 1:2:4 paprastai vartojamas gelžbetonio konstrukcijose su rupiąja pripildytinė medžiaga, ne stambesne kaip 20—30 mm, kad tarpai apie ir tarp plieno virbalų būtų gerai pripildyti. Riebusis mišinys 1:1:2 tinka gelžbetoniui jūros darbuose arba vamzdžių gamyboje.

Mechaninio maišymo reikšmė. Stipriausiam B. stengiamasi padaryti tankiausią cemento, smėlio ir žvyro mišinį su mažiausiu vandens kiekiu. Persausas B. mišinys daro perdaug sunkumų ir trūkumų B. krečiant, o vandens perteklius smarkiai numuša B. atsparumą. Todėl mechaninis B. maišymas labai padeda medžiagas taupyti ir su mažesniu cemento kiekiu įgalina didesnį B. atsparumą gauti. Dabar B. dažniausiai ir yra ruošiamas mechaniniuose B. maišykliuose statybos vietoje ar pristatant B. mišinį specialiais B. sunkvežimiais maišykliais. B. tankumui bei plastiškumui padidinti vartojamas vibracijos metodas — specialiais suspausto oro bei elektromagnetiniais vibruojamaisiais kratikliais B. yra plastinamas bei tankinamas. B. dirbinius, ypač vamzdžius gami-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5206-0=5206 wiki spaudos ženklai).