Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/462

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


jos, Jogos ir Vedantos sistemų mokslas, susietas su vėlyvesne bhakties sistema.

K. T. Telang Sacred Books of the East II 1898; R. Garbe Bhagavadgita 1905; Vydūnas Bhagavad Gitą 1947; P. Hubert Histoire de la B. 1949.

Bhagavata-Purana žymiausioji puranų (slaptųjų, mistinių) indų raštų dalis, aprašanti Krišnos, žmoguje įsikūnijusio dievo Višnu, gyvenimą, veiklą bei mirtį. Parašyta apie 900 Kr. g. Visą ją prancūziškai išvertė E. Burnouf 1840—1884, angliškai J. M. Sanyal 1950.

Bhakra Indijos užtvanka Himalajų papėdėj, 207 m augšt. (II-ji augštumu pasaulyje po Hooverio užtv.), pradėta statyti 1946. Jos pakeltas vanduo drėkins 1.360.000 akrų žemės.

Bhamo Burmos mst. netoli Kinijos sienos, prie Irravaddi upės, 11.000 gyv. (1948). Senas karavanų prekybos cntr. tarp Kinijos ir Burmos, kuriame portugalai 1550 buvo įst. prekybos postą.

Bhar, bhaur, bahar, Afrikoje ir Azijoje vartojamas svorio matas, atskiruose kraštuose įvairaus dydžio. Arabijoje 1 B. lygus 199,33 kg, Ceilone 226,8 kg, Sumatroje 192,06 kg, Singapūre 181,44 kg.

Bharat oficialus vietinis Indijos respublikos vardas nuo legendinio karaliaus Bha-rata, minimo Mahabharatoje. B. yra Bha-rata-varša santrumpa.

Bharata 1) Senovės indų giminė tarp Gango ir Jammos upių, kurios karai davė medžiagos indų epui Mahabharatai (didžiajai giesmei apie B.).

2) Daugelio senovės indų padavimų didvyrių vardas, pvz. Duhsantos ir Sakuntulos sūnus B„ nukariavęs vidurinę Indiją, Mahabharatos didvyris.

Bharatavarša Indijos vardas seniausiame jos aprašyme Višnava-Purana knygoje, pagal kurią B. esanti pačiame žemės viduryje.

Bharavi VI a. Kr. g. indų lyrikas ir epi-kas. Jo 18 giesmių epas Kiratardžunija yra trečiojoje Mahabharatos knygoje ir vaizduoja didvyrio Ardžunos kovas su dievu Ši-va, priėmusiu Kiratos pavidalą. Šį epą angliškai išl. C. Capeller 1912.

Bhartrihari, Bharatrihari, VII a. Kr. g. indų gramatikas, patarlių ir aforizmų autorius ir rinkėjas. Jo aforizmų rinkiniai: šringarašataka, ¡Nitišataka, Vairagjašataka, 1651 olando misininko Abr. Rogerio olandų kalba išv., iš ten 1663 vokiškai atpasakoti, veikė Herderį, per jį ir visos Europos literatūrą. B. rinkinius išl. Fr. Bohlen 1833— 1850, geriausias K. P. Parabo leidimas (21905).

Bhasa III-IV a. Kr. g. indų dramaturgas. Amžiams pamirštas, težinomas keliais, kitų autorių kartojamais, eilėraščiais, 1910 vėl iškeltas, indų mokslininkui Ganapati Šastri radus p. Indijoje rankraštį su 15 B. dramų, žymiausios jo dramos: Svapnavasavadatta (sapno svajonė Vasavadatta), Balačarita (Krišnos bernelio nuotykiai), Daridračaru-datta (vargšas Čarudatta).

M. Lindenau Bhasa-Studien 1918; Pisharoti B-s work, a criticism (Trivandrum 1925).

Bhaskara, vad. Atšarja (žiningasis), indų astronomas ir matematikas, g. 1114 ir 1178 dar gyvenęs, parašęs apie 1150 eilučių astronominį veikalą Siddantaširomani (astronomija—kaktos puošmena),. Jis yra naudojęsis arabų matematikų raštais ir savo ruožtu, atrodo, buvęs naudotas XII a. Europos mokslininkų. Vartojo arabų skaitmenis ir pirmas sistemingai išdėstė dešimtainę sistemą.

Bhatgaon Nepalo vist. mst., 93.000 gyv. (1941), žinomas savo gausiomis šventyklomis ir sanskrito rankraščių kolekcijomis. Nepalo religinio ir kultūrinio gyvenimo centras.

Bhatpara Indijos mst. v. Bengalijoje netoli Kalkutos, Gango deltoje, 117.000 gyv. (1941). Jutos perdirbimo centras, ryžių malūnai.

Bhaunagar, Bhavnagar Indijos mst. Sau-raštros vist., Kathiavaro pusiasalio uostas, 103.000 gyv. (1941). Medvilnės pramonė, geležies liejyklos.

Bhavabhuti gyv. VIII a. Kr. g. pradžioje, šalia Kalidasos laikomas žymiausias indų dramaturgų. Išlikusios jo trys dramos: meilės drama Malatimadhava ir dvi dramos, kurioms medžiaga imta iš Ramayanos legendų ciklo: Mahąviračarita (didžiojo vyro gyvenimas) ir Uttararamačarita (antroji didžiojo vyro gyvenimo dalis).

Bhavani indų dievo Šivos žmona, dar vadinama Dėvi (deivė) ir Bhima Dėvi (baisioji deivė), Sati (esanti), Bhagavati (kilnioji), Ananta (nebaigiamoji), Mahešvari (didžioji ponia), Parvati (kalnuotoji), Kali (juodoji).

Bhima Indijos upė. Išteka iš Ghatų kalnų. B. po 800 km įteka į Kistną. Augštupys turi daug smarkėtakų, žemupys tinka navigacijai.

Bjhopal, Bopaul, Indijos valstybė, Vind-hya atkalnėje, 17.900 km2 ir 838.000 gyv. (1951). B. įkūrė afganietis nuotykininkas Dost Mohammed 1723. 1844—1926 B. valdė moterų dinastija, kurių paskutinioji, Dže-ham Bėgam, labai rūpinosi socialine pažanga. Gyventojai verčiasi kviečių ir medvilnės auginimu. To paties vardo sostinė turi 61.000 gyv. (1951).

Bhrigu (ind.—spindįs, amatininkas) indų mitinis Prometėjas, išradėjas ir žmonėms teikėjas ugnies, kurią jis pavogęs iš dievo Matarišvano. Vienas jo sūnų, taip pat B., buvęs dangaus valdovo Varunos įsūnytas ir turėjęs garbingą vietą indų panteone.

Bhutan, Bhoton (Bhotant -— Tibeto galas iš Bhot — Tibetas ir anta — galas); š.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5233-0=5233 wiki spaudos ženklai).