Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/50

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

1524 karo žygyje į Italiją kautynėse sužeistas, ir nuo žaizdų mirė.

Bajazet (Bajasid) 1) B. (.1347 — 1403) pramintas Ildirim (žaibas) turkų sultonas, per trejus metus nukariavęs žymią Balkanų valstybių dalį. 10 metų buvo apgulęs Konstantinopolį ir 1396 IX 28 prie Nikopo-lio sumušė vengrų karalių Sigizmundą. 1400 stojo su savo kariuomene prieš puolusį jį iš rytų Timurlenką, bet, 1402 VII 20 prie Angoros sumuštas, pateko į nelaisvę, kur netrukus ir mirė.

2) B. II (1447—1512) nuo 1481 turkų sultonas. 1492 palaikė maurus prieš ispanus, 1497 valachus prieš lenkus. 1488 jo pasiųstoji kariuomenė nusiaubė Ukrainą.1492 nukariavo Albaniją, paskiau priėmė 300.000 iš Ispanijos ištremtų žydų. 1500—1503 nuo Venecijos atplėšė keletą miestų. 1512 sukilę turkų janičarai privertė jį atsisakyti sosto sūnaus Šėlimo naudai, o tas jį nunuodijo.

Bajazzo (it. pagliaccio) ž. Pajacas.

Baibars, Bibars Malik Al Zahir Rukn ed Din (1233—1277) mamelukų dinastijos Egipte atstovas, 1260 nužudęs Kotuzą, pasigrobęs valdžią. 1268 nukariavo Antiochi-ją, 1270 Jeruzalę.

Baiberekas (buchar), baiborakas šilkinis buchariečių audinys auksiniais ir sidabriniais raštais.

Baibokai Biržų aps. Vabalninko vi. kaimas, kuriame 1896 II ,2 gimė poetas ir dramaturgas Balys Sruoga.

Baibokas (ukr. baibak, Marmota bo-bac) graužikų (Rodentia) būrio, Simplici-dentata pobūrio, Marmolidae šeimos žinduolis, a. 60 cm ilgio. Galva palyginti didelė, kojos trumpos, liemuo gana drūtas. Plaukai tankūs ir palšai gelsvos spalvos, juosvomis viršūnėmis. B. buvo išplitęs visoje Europoje ir Azijos stepių juostoje ligi Amūro. Tačiau vakarinėje savo gyvenimo srityje jie ilgainiui beveik visai išnyko. B. tipingi stepių gyventojai. Jie kasa sau gilius urvus, o iš išraustos žemės ligi 60 cm augščio susidaro kupstai, ypač būdingi stepėms.

Bai che 510 km ilgio š. Kinų upė, įtekanti į Geltonąją jūrą.

Bay City JAV mst. Michigano vist. prie Hurono ež. Įk. 1836. 52.000 gyv. (1950). Medžio, cukraus, mašinų pramonė, akmens anglies kasyklos.

Baidaras 1) Krymo pusiasalio slėnys, A. Mickevičiaus Krymo sonetuose apdainuotas.

2) Kaukazo tarpeklis, kuriuo teka Tere-ko dešinysis int. Baidara ir eina vad. Gruzijos karinis kelias.

Baidarė siauras ir ilgas turistinis laivelis. Mediniai griaučiai, aptraukti brezentu ar guminiu maukšliu. Rungtynėms labiau tinka ilgesnės ir sauresnės B. Irstytojas visada sėdi veidu į plaukimo linkmę. B. yra neužvaduojama priemonė iškyloms. Ramiu vandeniu B. galima nuplaukti 7—8 km per valandą. Seklios ir gilios, sraunios ir siauros vietos B. nekliūva. B. labiausiai lavina rankas ir viršutinės juostos raumenis. Sumanieji sportininkai prie B. pritaiso bures. Irklas irkluojant neriamas pakaitomis iš vienos ir antros B. pusės. Dvisėde B. reikia irstytis sutartinai, paneriant irklus tolygiai. B. šiaurės kilimo. Tai eskimų, aleutų ir kamčadalų laivelis.

J. Vintartas Bajadarka 1927;
S. Kolupaila Mūsų vandens keliai 1933.

Baidokas (gud., lenk., ukr. baidak) laivas prekėms gabenti, 30—50 m ilgio, ligi 8 m pločio, plokščiu dugnu, 15—70 t talpos, ligi 1 m grimzdimo. Varomas burėmis arba vandens srovės nešamas, plaukiodavo Nemuno ir Dniepro upynuose. Turi ilgą vairuojamąjį vairą. Žemiau Kauno plaukiodavo vokiškojo tipo B. Upių motoriniai prekiniai laivai B. nevadinami.

Baidotai Salantų vi. k., kuriame 1779 IX 12 gimė kunigas Kiprionas Juozas Zabitis (Nezabitauskis), po 1831 sukilimo pasireiškęs emigracijoje Prancūzijoje kaip lietuvių poetas. 1800 VII 17 ten pat gimė jo brolis Kajetonas Zabitis, vienas veikliausiųjų lietuvių veikėjų ir rašytojų tautiniame XIX a. atgimime, pirmasis lietuvių bibliografas.

Baye Bertįhelot Amour Auguste Louis Jean (1853—1931) prancūzų archeologas, atlikęs eilę mokslinių ekspedicijų Danijoje, Švedijoje, Anglijoje, Italijoje, Austrijoje. Aplankė ir Lietuvą, tos kelionės rezultatus aprašydamas 1905 knygoje En Lithuanie. Išsp. Archéologie préhistorique 1888, Industrie langobarde 1888.

Bayen, Baen, Ma Yuan žymiausias XII— XIII a. kinų menininkas, dirbęs Hangchou mieste. Turėjo didelę įtaką kinų ir japonų menui.

Bajen Kara tarp Hoangho ir Yangtse augštupių šiaurės rytų Tibeto kalnai, tarp tų upių darą takoskyrą. Augščiausios viršūnės ligi 5000 m.

Baidarė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 104% (+4762-198=4564 wiki spaudos ženklai).