Puslapis:LE02.djvu/505

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

tais lietuviais: 67 vagonai iš Šiaulių, 38 iš Vilkaviškio, 29 iš Jonavos, 22 iš Alytaus, 21 iš Marijampolės.

Bijūnai Kauno aps. kaimas, susikūręs iš Pamaišupio dvaro per žemės reformą atskirtoje žemėje. Jo vardo istorija tokia: žuvusio savanorio Ant. Žukausko tėvai į gautą sklypą su visu inventorium 1924 pradžioje parsivežė ir bijūnų kelmus, kurie ant kalnelio pavasarį anksti sužydėjo. Pravažiuojančiam Pažėrų par. klebonui kilo mintis pavadinti naujai besikuriantį kaimą B. vardu. Pasiūlius Žemės Reformos Departamentui šį vardą, jis ir buvo priimtas.

Bijūnas (Paeonia) vėdryninių (Ranuncu-laceae) šeimos daugmečiai, gražiažiedžiai augalai ligi 75 cm augščio. Kultūrai Lietuvoje labiausiai tinka P. albiflora Pall., turįs ligi 300 pilnažiedžių formų. Geriausiai auga pusiau pavėsyje. Dauginamas šaknų dalinimu rudenį.

Bijūnas vaistinis (Paeonia officinalis L.) iš p. Europos.

Kelios atmainos baltais ir rausvais žiedais. Kaip vaistiniai augalai dažniausiai auginami purioje, drėgnoje žemėje ir paunks-myje. Šaknys senovėje buvo vartojamos podagrai gydyti, o iš jų gaunamas ekstraktas vartojamas nuo epilepsijos (nuomario).

Bijūnėlis vaikų choras, K. Čepuko ir V. Briedžio 1919 įkurtas Chicagoje, III. Choro vedėjais buvo Agota Užčiuliūtė, Čėris, Sar-palius, V. Čepukas ir kt.

Bijuotė, Bijotė Šiaulių aps. Padubysio vi. ežeras, Kurtuvos (Ventos—Dubysos perkaso, Dubysos) baseine, 106 ha ploto, 1,8 km ilgio, ligi 800 m pločio. Iš ežero teka upelis Bijuotė, Kurtuvos kair. intakas. Paviršiaus altituda .126,5 m nuo j. 1. 4 km į šiaurę nuo B. yra Kurtuvėnų miestelis.

Bijutiškis 1) Utenos aps. Molėtų vi. bažnytkaimis, 14 km nuo Molėtų. 1478 bažnyčią čia pastatė Ona Eirudavičienė.

2) Ašmenos aps. kaimas ir dvaras tarp Bariūnų ir Alšėnų. XVII a. dvaras buvo pavadintas Volianovu, kadangi XVI—XVII a. čia ilgai gyveno ir rašė savo gausius poleminius raštus ano laiko evangelikų vadas Andrius Volianas. Vėliau čia buvo katalikų bažnyčia, kurią 1874 maskoliai panaikino ir pavertė cerkve.

Bikaner, Bikanir 1) š. Indijos valstybė Radžputanoje, į rytus nuo Indo upės; 60.000 km2 su 960.000 gyv., apima didžiąją Tharo dykumos dalį. Klimatas labai karštas ir sausas.

2) B. valstybės sostinė, 131.000 gyventojų (1950). Miestas apjuostas 5 km ilgio mūru, turi 7 džainų vienuolynus.

Bikai-boiiatai pirminės anglies rūgšties druskos, pvz. natrio bikarbonatas, NaHC03, vad. „geriamąja soda”. Ca (HCOs)2 kalcio bikarbonatas (kalkinis akmuo, kreida ir kt.) vandenyje beveik netirpsta, bet vanduo, turįs angliarūgštės, jį tirpina, ir pasigamina lengviau tirpstančio kalcio B. Todėl kaikurių šaltinių, šulinių, net ir podirvio vanduo dažnai turi ištirpinto B. kalcio. Iš dalies nuo to pareina vandens kietumas.

Bykauskas (m. 1863 X 18 Vilkaviškyje) buvęs rusų kariuomenės karininkas, Kazlų Rūdos stoties viršininkas, aktyviai dalyvavęs 1863 sukilime, bet susektas buvo sušaudytas.

Bykauskas. Žr. Galvydis-Bykauskas.

Bikava Tauragės aps. Vainuto vi. upelis, Jūros (Nemuno) deš. intakas, 10,5 km, įteka į Jūrą ties Žvingių bžk.; baseino plotas 24,5 km2. B. minima XIV a. kryžiuočių žvalgų pranešimuose kaip Bickov, Bickla, Bic-vein.

Bikefalas (lot., gr.) dvigalvis, dviem galvomis.

Bikfordo virvutė yra pirotechninė priemonė, su kurios pagalba galima saugiai padegti liepsnai jautrų sprogstamąjį užtaisą. Anglo Williamo Bickfordo patentuota 1831. Tai audeklinis vamzdelis, nuo drėgmės apsaugoti impregnuotas derva ir apsuktas drėgmei atspariomis apvajomis. Išilgai vamzdelio ištemptas siūlas, aplink kurį įpresuotas juodojo parako pagrindo piro-techninis mišinys. B. V. yra įvairaus degimo greičio. Dažniausiai vartojamos virvutės, degančios nuo % iki 1 cm per sekundę. B. V. tebėra visur vartojama kasyklose ir kituose sprogdinimo darbuose. Reikia skirti B. V. nuo detonuojančiosios virvutės, kartais tuo pačiu vardu vadinamos, betgi visai skirtingos. Detonuojančioji virvutė yra plonas alvo vamzdelis, prikimštas trinitrofe-nolo, arba švino vamzdelis, pripildytas tri-nitrotolueno, arba nuo drėgmės tinkamai apsaugotas audeklinis vamzdelis, į kurį įpresuotas pentritas (pentaeritrito tetrani-tratas). Detonuojančioji virvutė sprogsta nuo kapsulės ar detonatoriaus. Sprogimas joje 6—7 km per sekundę.

Bikinas Juozapas (g. 1875 IV 4/16 Ukmergės aps. Raguvos vi. Pajuosčio dv.) kunigas, publicistas, visuomenės veikėjas. 1892

Bijūnas vaistinis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4720-0=4720 wiki spaudos ženklai).