Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/516

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mos. Šiandien B. tėra grynai istorinis bei akademinis klausimas.

Binaré nomenklatūra - vartojama zoologijos ir botanikos mokslų terminologijoje. Ji sudaryta iš dvigubų lotyniškų ar suloty-nintų pavadinimų. Ją pirmas ėmė vartoti Linné veikaluose Systema Naturae 1735 ir Species plantarum 1753. Rūšies pavadinimą sudaro du žodžiai: pirmasis reiškia gentį, kuriai priklauso gyvis ar augalas, o antrasis rūšį. Pvz. vilkas — Canis lupus, lapė — Canis vulpes.

Binaré skaičiavimo sistema, kaip dvejetainė skaičiavimo sistema, yra tokia, kurios pagrindu yra 2. Iš visų skaičiavimų sistemų ji yra paprasčiausia, nes vartoja tik skaičius 0 ir 1. Bet ji turi tą nepatogumą, kad skaičiai žymimi daug ilgesniu užrašu, negu įprasta dešimtaine sistema. Pvz. šioje sistemoje skaičius 49 žymimas (110001)2, kur ženklelis „2” apačioje reiškia sistemos pagrindą. Pasiremdamas kaikuriais Kinuose išlikusiais senovės užrašais, Leibniz sprendė, kad šią sistemą senovėje bus ir kinai vartoję. Bet vėliau paaiškėjo, kad toks spėjimas buvo klaidingas.

Binchois Gilles (apie 1400—1460) šalia Dunstable ir Dufay žymiausias savo laiko kompozitorius, pasaulinės (chansons) ir religinės (mišios, motetai) muzikos kūriniuose atstovavęs vad. burgundiškąjį stilių, norėjusį paprastumo bei natūralumo. Jo kūrinius H. Riemann 1892 naujai išleido.

Binčius žr. Žiognagė geltonoji.

Bindal vidur. Norvegijos fiordas, 46 km ilgio, suskilęs į 5 šakas, krantai ligi 700 m augščio.

Binder Wilhelm Christian (1810—1860) vokiečių teologas ir istorikas, Vienos univ. prof. Išsp. Der Untergang des Polnischen Nationalstaates 1839, Peter d. Grosse und sein Zeitalter 1841, Diplomatische Geschichte d. polnischen Emigration 1842.

Binding 1) Karl (1841—1920) vokiečių kriminologas, Baselio, Freiburgo i. Br„ Strassburgo, Leipzigo univ. prof. Vienas iš klasiškosios linkmės baudžiamojoje teisėje vadų, sukūręs normų teoriją, priešingą Liszto sociologinei linkmei, kuri pabrėžė reikalą imtis įspėjamųjų priemonių nusikaltimams išvengti. Išsp. Die (Normen und ihre Übertretung 1872—1920, Lehrb. d. gemeinen dt. Strafrechts 1902 — 1905, Die Schuld im dt. Strafrecht 1919, Zum Werden u. Leben d. Staaten 1920.

2) Rudolf G, (1867—1938), Karolio sūnus, vokiečių rašytojas, paveiktas G. d’An-nunzio ir graikų meno, siekęs klasiškai griežta forma reikšti savo vidinį gyvenimą bei riterinę dvasią. Išsp. Legenden der Zeit 1909, Die Geige 1911, Der Opfergang 1912, Blümlein des hl. Franz 1920, Unsterblichkeit 1921, Erlebtes Leben 1928, Die Spiegelgespräche 1932, Dies war das Mass 1939, Natur u. Kunst 1939.

Bindokas (vok. Bindeaxt, Bauaxt) kirvis ilgu snapu, žr. Skliutas, vedega.

Bindolikai (vok. Bändel) žr. Pabruviai.

Bindūga sielininkų kalboje augštas status upės krantas, nuvalytas nuo krūmų bei medžių, nuo kurio plukdomoji medžiaga leidžiama į upę ir surišama į sielius.

Bindurka (ukr. varhany, vok. Brummei-sen) muzikos instrumentas, greičiausiai, atėjęs iš rytų. B. yra panaši į arklio pasagą su ilgais galais, kurių tarpe įdėtas plieninis liežuvėlis. Įsidėjus burnon ir užgau-nant liežuvėlio galą, gaunamas švelnus garsas, kurio augštumas priklauso nuo burnos padėties. Nepriklausomojoje Lietuvoje vietomis dar buvo žinoma. Senosios Lietuvos kariuomenėje B. buvo vartota jau 1536.

Binet Alfred (1857—1911) prancūzų psichologas, nuo 1889 pradėjęs dirbti Sor-bonos psichofiziologijos inst. ir nuo 1893 jam vadovavęs. Daug nuveikė eksperimentinės psichologijos pažangai, ypač savo sumanytais testais inteligencijai tirti. Išsp. Étude expérimentale de l’intelligence 1903, L’âme et le corps 1905, Les idées modernes sur les enfants 1909. Nuo 1896 leido L’année psychologique.

2) Jacques Philippe Marie (1786-1856) prancūzų matematikas ir astronomas, nuo 1823 Collège de France prof. po d’Alembert’o mirties. Matematikoje žinomos jo vardo formulos materialinio taško judesiui ištirti centrinės jėgos įtakoje.

Bingeliai Alytaus aps. Merkinės vi. k., 3,5 km nuo Merkinės. Ties B. keli pilkapiai ir randama akmens gadynės sodybų pėdsakų.

Bingelių girininkija Varėnos miškų urėdijoje, įst. 1920.

Bingelių miškai I, II, III ir IV Alytaus aps. Merkinės vi. B. I plotas 860 ha, prie Varėnos-Merkinės plento. B. II plotas 118 ha, B. III 71 ha; abu miškai arti vienas kito palei Merkinės-Gardino plentą, prie Merkio upės, 0,5 km nuo Merkinės. B. IV plotas 163 ha, 1 km' nuo Merkinės. Kitaip jis dar vadinamas Sodintinis. Augiavietė kalvota, 111—125 m nuo j. 1. Dirvožemis smėlio, vietomis pustomieji smiltynai. Paklotoje vyrauja kerpė elninė (Cladonia rangiferina). Sausašilio tipo gryni III—IV augštumo pušynai. Gausu baravykų.

Bingen v. Vokietijos mst. Reino kair. krante prie Nahės žiočių, 26 km žemiau Mainzo; 18.000 gyv. (1952). Aklųjų inst., inžinerijos mokykla, didelė vyno pramonė ir prekyba. Per Nahės upę Druzo tiltas (iš romėnų laikų), ant Roko kalno (245 m) XII a. bžn. Kiek žemiau B. Reino sąsmauka Binger Loch, kuri seniau kliudydavo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5328-0=5328 wiki spaudos ženklai).