Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/53

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Amerikoje Peru valstybėje. Ten būdamas, tyrinėjo pietinio dangaus žvaigždynus ir atrado daug kintamųjų žvaigždžių rutuliniuose žvaigždžių spiečiuose.

Bailen, Baylen, Ispanijos mst. Andalūzijoje Sierros Morenos šlaituose. A. 12.000 gyv. 1808 VII 22 prie B. gen. Dupont’o vedama Napoleono kariuomenė pirmą kartą pralaimėjo Ispanijoje. Senovėje Baecula, kur 208 pr. Kr. Scipionas laimėjo kovą prieš Hasdrubalą.

Baily Francis (1774—1844) anglų astronomas, jo įsteigtos Astronom. Society pirmininkas. Sudarė žvaigždžių katalogus ir tabeles. Išsp. Experiments with the Torston Rod for determining the mean density of the Earth 1843.

Baillargero skaidulos smegenų plutoje baltos smegeninės plokštelės, einančios lygiagrečiai su smegenų paviršiumi. Tuo būdu jos dalina smegenų plutą į baltuosius ir pilkuosius smegenų medžiagos sluogsnius. Pavadintos prancūzų mediko J. G. Baillar-ger’o (1806—1891) vardu.

Bailli (angį. bailiff, it. bailo). Prancūzijoje viduramžiais taip buvo vadinami domenų urėdai ir sričių teisėjai. Vėliau jie virto bylų pranešėjais teismuose ir dėl savo nemokšumo ir kyšių ėmimo literatūroje ir scenoje buvo dažnai pajuokiami. Anglijoje nuo Vilhelmo I laikų B. buvo grafijų (balivae) atstovai. Naujaisiais laikais anglų B. yra tam tikri teismų valdininkai ir stambiųjų ūkių prievaizdos. B. buvo Venecijos respublikos pasiuntiniai Konstantinopolyje ir Bizantijos imperatorių vaikų auklėtojai.

Bailly Jean Sylvain (1736—1793) astronomas, Prancūzjos revoliucijos veikėjas. Pradžioje menininkas tapytojas, vėliau susidomėjo astronomija ir nuo 1783 buvo mokslo akademijos narys. Tyrinėjo planetą Jupiterį ir jos palydovus. Vėliau labiau domėjosi astronomijos istorija. 1789 Nacionalinio susirinkimo atstovas ir nuo 1789 VI 3 pirmininkas. Bastiliją paėmus, buvo Paryžiaus meru. Robespierre’o laikais, kad ir pasitraukęs iš politikos, buvo suimtas, nuteistas mirti ir giljotinuotas. Išsp. Histoire de l’astronomie ancienne 1775, Histoire de l’astronomie moderne 1779—1782, Traité de l’astronomie indienne et orientale 1787.

Baillot Pierre François (de Sales; 1771— 1842) prancūzų smuikininkas, daug koncertavęs v. Europoje. Išl. L’art du violon 1834. Parašė 10 koncertų, 30 variacijų, 12 etiudų.

Baimė bejėgiškumo jausmas tikro ar įsivaizduoto, išorinio ar vidinio pavojaus akivaizdoje, kada nepasitikima savo jėgomis pavojui nuveikti ar apskritai nenumatoma, kaip aplamai galima jieškoti išeities iš gresiančios situacijos. Skirtina staigus B. afektas, vienokiam ar kitokiam pavojui netikėtai iškilus, ir nuolatinė B. būsena, susieta ne su konkrečiu pavojumi, o su netikrybe apskritai. Ir todėl kitose kalbose termi-niškai skiriama Angst ir Furcht (vok.), angoisse ir peur (pr.), anguish ar anxiety ir fear (angį.). Mūsų liaudinė kalba šio skyrimo nežino, bet psichologinė kalba turi jį vienaip ar kitaip išreikšti. Pirmąja prasme B. yra afektas, susijęs su savisaugos instinktu ir pasireiškiąs atitinkama fiziologine reakcija: kūnas tarsi sustingsta, kai kada ima drebėti, kraujo indai susitraukia, išpila šaltas prakaitas, po pirmo sustingimo atsiranda noras bėgti šalin. Antrąja prasme B. yra labiau nuotaikinė būsena, kuriai būdingas žmogiškųjų jėgų ap-rėžtumo ir tuo pačiu netikrybės pergyvenimas. Todėl B. esminiai priklauso religinio jausmo branduoliui. Užtat ateistiniai filosofai yra kalbėję, kad baimė buvusi visų dievų motina. Jiems K. Jaspers yra atsakęs, kad nieko nesanti verta ir tokia drąsa, kuri tesanti pagrįsta tik pragaro neigimu.

Abejopa prasme B. yra natūralus, žmogaus prigimčiai savas priklausąs reiškinys. Užtat negali pasisekti B. visai išrauti iš žmogaus. Bet yra auklėjimui uždavinys nuveikti bailumą, ugdant žmoguje pasitikėjimą savimi. Perdidelis B. įsišaknijimas žmoguje veda į patologinę baimės neurozę, pasireiškiančią visokiomis fobijomis, šitaip B. apsėstas žmogus darosi panašus į vejamą gyvulį, bandantį visas išeitis, bet nerandantį nė vienos, ir baigia savo paties gyvybės neapykanta.

P. Janet De l’angoisse à l’extase 1926.

Filosofijoje B. sąvoka yra pagrindinės reikšmės vad. egzistencinėje filosofijoje, einančioje nuo Kierkegaardo ligi Heidegge-rio. Kierkegaardui ir jo įtakoje vad. dialektinei teologijai B. yra tai, kas žmogui atskleidžia Absoliutą. Priešingai, Heidegge-riui (Was ist Metaphysik 1930) B. yra tai, per ką žmogui atsiskleidžia nebūtis (Nichts).

Bain Alexander (1818—1903) Aberdeeno univ. prof., škotų filosofas ir psichologas, empirizmo šalininkas, išplėtojęs asociacijų psichologiją ir pritaikęs ją logikos bei moralės klausimams. Sielos su kūnu sąryšį B. supranta kaip psichofizinį paralelizmą. Pagrindiniai jo veikalai: Systematic Exposition of the human Mind 1855—1859, The Study of Character 1861, Logic, deductive and inductive 1873—1879, Mind and Body 1872. 1876 jis įkūrė žurnalą Mind.

Baines Thomas (1822—1875) anglų tapytojas ir keliauninkas, 1855—1856 dalyvavęs ekspedicijoje į p. Australiją, 1859—1861 su Livingstone’u tyrinėjo Zambezi upę Afrikoje, 1861—1862 su Chapmanu — vidur. Afriką. Išsp. Explorations in South Western Africa 1864, Victoria falls 1865.

Baini Giuseppe (1775—1844) italų rašytojas ir kompozitorius, .1817 popiežiaus kapelos direktorius. Po 30 metų darbo išsp. 1828

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 106% (+5921-314=5607 wiki spaudos ženklai).