Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/60

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


laipsnį. Apgynęs disertaciją Mažesniųjų Lietuvos upių nuotakis, 1943 VDU gavo inž. dr. laipsnį. 1930 — 1944 su pertraukomis tarnavo Žemės ūkio ministerijoj Melioracijos dep. kultūrtechniku, vėliau revizorium ir referentu, drauge 1939—1942 mokytojaudamas Kėdainių Augšt. kultūrtechnikos ir geodezijos mokykloje. 1942—1944 Vilniaus univ. Miškų fak. adjunktas. 1945 — 1949 tremtyje Kufsteino, Tuttlingeno ir Rottwei-lio LTB apylinkių pirm. 1949 atvyko į JAV. Melioracijos klausimais bendradarbiavo žemėtvarkoje ir Melioracijoje, žemės ūkyje. Savo specialybės klausimais bendradarbiauja amerikiečiu spaudoje. ,1953 dirbo kaip inžinierius hidraulikas prie Garrison užtvankos (Missouri) statybos.

3) (Bajarūnas) Mykolas Rusijoje dirbęs lietuvis geologas, 1907 ir 1909 dalyvavęs geologinėje ekspedicijoje į Mangišlaką. 1911 išsp. Predvaritelnyj otčet o geologi-českich izsledovanijach v stepnoj časti Man-gišlakskago uezda.

Bajorvedis Rusijoje nuo 1766, vėliau ir rusų okupuotoje Lietuvoje renkamas luominės bajorų organizacijos atstovas. Buvo gubernijos ir apskričių B., renkami bajorų susirinkimuose. Po 1863 sukilimo Lietuvoje jau vidaus reikalų ministerija B. skirdavo. Be luominės atstovybės, jie turėjo tam tikrų funkcijų teismo ir administracijos srityje. 1889 VII ,12 įtaisius žemiečių viršininkų institutą, apskričių B. pirmininkavo ir apskrities žemiečių viršininkų suvažiavimui.

Bajovarai arba bajuvarai. Vakarų germanų giminė, vėlesniųjų bavarų protėviai, kilę iš markomanų. VI a. jie buvo frankų nukariauti.

Bairam dvi metinės mahometonų šventės. Mažasis B. - Kučuk B. švenčiamas dešimtajame mėnesyje po pasninko, ir didysis B.-Kurban B. dvyliktojo mėnesio 10 d. Dėl mahometonų kalendoriaus nepastovumo per 32 metus abi šventės susitaiko visose metų dalyse.

Baird 1) John L o g i e (1888—1946) skotas, televizijos pionierius. Dėl nesveikatos metęs biznį, atsidėjo tyrinėjimams, nuvedusiems 19.26 į pirmą televizijos demonstravimą. Betgi vėliau patys anglai rado praktiškesnę Marconio televizijos sistemą.

2) SpenserFullerton (1823-1887) amerikiečių zoologas, laikomas to laiko geriausiu š. Amerikos gyvūnijos žinovu. Nuo 1850 pradėjęs dirbti Smithsonian institute ir nuo 1878 jo sekretorius. Tyrinėjo JAV paukščius ir gyvulius. Išsp. Birds 1858, Marnais of N. America 1859.

Baireuth Bavarijos mst. klonyje tarp Frankų Juros ir Fichtelio kalnų, 60.000 gyv. (1952). Sena Brandenburgo markgrafų pilis iš XVI a. B. yra žymus tekstilės pramonės centras. B. ypač žinomas teatru, skirtu Richardo Wagnerio muzikinėms dramoms vaidinti, atidarytu 1876. Po jo mirties vadovavimą perėmė našlė Cosima, nuo ,1906 sūnus Siegfriedas, nuo 1930 šio žmona Wini-freda. Po II pasaulinio karo teatras vėl atidarytas, vadovaujant R. Wagnerio vaikaičiams Wielandui ir VVolfgangui.

S. Ruetzow Richard Wagner U. B. 1943.

Baise (Bayse) kairysis Garonos upės int. p. v. Prancūzijoje. 190 km ilgio. Jo 56 km tinka laivams plaukioti.

Baisogala Kėdainių aps. mstl., B. valsčiaus centras. 1780 privilegija gavo prekymečių ir jomarkų teises, o 1791 miesto

Baisogalos herbas

Baisogalos paminklas žuvusiems už Lietuvos laisve Radviliškio-Baisogalos srityje 1919 kautynėse su bermontininkais

Baisogalos vėjo malūnas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+3669-181=3488 wiki spaudos ženklai).