Puslapis:LE02.djvu/62

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bakalariava (lenk. Bakalarzewo) senasis Suvalkų žemės mstl., įst. ,1651. Bažnyčia statyta 1699 ir 1771.

Bakalariškių miškas Trakų aps. Onuškio vi. Varėnos urėdijoje, 150 ha. Dirva priemolio.

Bakalauras ž. Baccalaureus, pr. Bache-lier, angį. Bachelor.

Bakalijos (iš turk. bak-ala — žiūrėk ir imk) pietų ir rytų kraštų džiovinti vaisiai, riešutai ir kiti atvežtiniai saldumynai.

Bakalovicz Vladislovas (1833-1904) lenkų tapytojas, po 1863 sukilimo emigravęs Paryžiun. Dirbo portretų ir istorinės tapybos srityje. Žymiausias jo kūrinys — Karolis Radvila priima Baro konfederatus.

Bakanauskas 1) Juozas (1910 V 19 Trakų aps. Valkininkų vi. Molių k. — 1932 X 14 Vilniuje) Vilniaus krašto lietuvių patriotas. Lenkų kariuomenėn paimtas, buvo pakaltintas šnipinėjimu Lietuvos naudai, ir lenkų sušaudytas.

2) Simanas (1865 Ukmergės aps. Balninkų vi. Vanagų k. — a. 1935) profesijos sielininkas 'Nemune, daug metų buvo vienas veikliausiųjų knygnešių ir suorganizavo knygų platinimą Ukmergės, Kėdainių, Panevėžio ir Utenos aps. ir beveik visu panemunių. Keletą kartų buvo rusų kalinamas, bet knygas ir toliau platindavo.

Bakara (it. baccara, pr. baccarat) l)toks azartinis lošimas, kilęs Italijoje ir paplitęs v. Europoje, ypač p. Prancūzijoje ir Monte Carlo. Lietuvoje ir Lenkijoje buvo vadinamas ir baku, arba bačeku.

2) Kristalinio stiklo dirbiniai, gaminami Prancūzijos mst. Baccarat ir pasižymį skaidrumu ir šviesos spindulių laužimu.

Bakas 1) priekinė laivo denio dalis ligi pirmojo stiebo. Kai ant B. yra dar įrengtos patalpos, tai jų denis vad. pusbakiu.

2) Didelis medinis ar metalinis indas vandeniui ar kitokiems skysčiams laikyti. Mūrinis ar betoninis rezervuaras, paprastai vadinamas baseinu.

Bakauto medis (Guajacum officinale), augąs v. Indijoje. Turi kiečiausią ir svariausią medieną. Vartojamas trinamosioms mašinų dalims, kėgliams gaminti. Jo skiedrelės ir smala (gvajakolis) vartojamos ir medicinoje.

Bakelitas seniausias ir plačiausiai vartojamas grynai sintetinis plastikas, pavadintas šiuo vardu nuo L. H. Baekelando, 1909 nurodžiusio B. praktišką vertę ir išplėtusio jo gamybą.B. gaunamas iš fenolo (arba krezolo) ir formaldeido. šią reakciją kata-lizuoja šarmai ir rūgštys. Pradžioje neaugš-toje temperatūroje, fenolas, vandeniui išsiskiriant, jungiasi su formaldeidu į ilgas siūlo pavidalo molekulas. šioje į labai dideles molekulas jungimosi fazėje B. tirpsta šarmuose, glicerine, acetone, alkoholyje ir kaikuriuose kituose tirpiniuose, šildomas lydosi ir ausdamas vėl kietėja. Tokią polimerizaciją darant toliau, su daugiau formaldeido ir augštesnėje temperatūroje ter-moplastiško B. siūlinės molekulos reaguoja su naujomis formaldeido molekulomis ir susiriša skersiniais ryšiais į standų erdvinį rezginį, kuris nebetirpsta jokiuose tirpi-nuiose ir šildomas nebesilydo. Neaugšto polimerizacijos laipsnio dar skystas arba tirpstantis ir termoplastiškas B. naudojamas popieriui, audeklams ir mediniams daiktams impregnuoti, taip pat dažų ir klijų pramonėje. Džiūdamas jis toliau polimerizuojasi ir kietėja. Daugiausia B. sunaudojama augštojo polimerizacijos laipsnio lietiems arba drožtiems ar tekintiems dirbiniams gaminti. Liejimo metu galima B. įmaišyti įvairių papildomųjų medžiagų (medžio miltų, plaušų, mineralinių medžiagų), jį atpiginančių arba jam duodančių tam tikrų pageidaujamų savybių. Galima įmaišyti ir dažylų arba pigmentų, visą B. masę nudažančių pageidaujama spalva.

Dėl gana didelio mechaniško atsparumo ir patogumo ką nors iš B. dirbti su tinkamai parinktomis priemaišomis yra gaminamos plokštelės stalams dengti, įvairios lėktuvų ir automobilių dalys, stabdžių įklotai, tyliai dirbančiųjų mašinų dantiračiai, radijo ir fotoaparatų dėžės, rašyklės, indai ir įvairūs namų apyvokos reikmenys. Būdamas nelaidus elektrai, B. labai vartojamas elektros skirstymo lentoms, jungikliams, izoliatoriams ir kitiems elektriniams reikmenims gaminti. Iš sumaišyto su karbo-rundu (silicio karbidu) ar kita kuria smulkia ir kieta medžiaga B. liejami tekėlai. Sumaišytas su kvarcu B. atsparus chloringiems skysčiams ir vartojamas šių skysčių gamybos įrengimų statyboje. Sumaišytas su tinkamai parinktu ir apdirbtu asbesto plaušu B. atsparus net ir karštai druskos rūgščiai ir daugelio druskų tirpalams. Grynasis B. atsparus vandenilio fluoridui ir vartojamas šio junginio gamybiniuose įrengimuose. Iš gryno, skaidraus B. gaminami papuošalai, sagos ir kt. smulkūs dalykai.

Pastaruoju metu daug sričių B. pradeda nurungti naujoviškesni plastikai.

Bakenas arba bakanas (boja) plūduriuojąs jūros, ežero arba upės paviršiaus pastovioje vietoje ženklas ir toje vietoje plaukiantiems laivams rodąs tikrąjį kelią ir pavojingąsias vietas. Upėse tam tikslui dažniausiai vartojamos gairės. Jūrose gairių vietoje vartojami įvairių pavidalų B. (skritulio, kūgio, kriaušės). Jie dažniausiai daromi iš storos skardos, viduje tušti, sandariai uždaromi ir pritvirtinami prie grandinės, kurios kitas galas pritaisomas prie inkaro arba kitokio sunkaus daikto.

B. dažomi tam tikromis spalvomis, naktį atitinkamos spalvos elektros, fosforo ar-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5731-281=5450 wiki spaudos ženklai).