Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/63

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ba kitokios šviesos apšviečiami. Pavojingesnėse vietose arba didesniuose farvateriuose

B. dar turi įvairių automatiškai veikiančių akustinių prietaisų (varpų, sirenų, švilpukų), kuriais ypač rūke laivai įspėjami apie pavojingą vietą arba gauna tikro kelio nurodymą.

Baker 1) P. Amerikos fiordas Čilės (Chile) pamaryje. Jis kerta Patagonijos Kordiljerų virtinę. Laikomas giliausiuoju žemės paviršiaus fiordu — 1260 m gylio.

2) M o u n t B. ž. v. Washingtono vist. JAV ugnikalnis Kaskadų kalnyne, 3300 m augščio.

3) B. R i o v. Patagonijos P. Amerikoje upė, tekanti iš Buenos Aires ež. ir po 200 km įtekanti į B. fiordą.

Baker 1) Benjamin (1840-1907) anglų inžinierius, Londono požeminio geležinkelio, Assuano užtvankos Egipte ir kt. statytojas.

2) Bryant Percy (g. 1881) gimęs Londone JAV skulptorius, prez. Woodrowo Wilsono, karaliaus Edvardo VII statulų autorius.

3) George Pierce (1866-1935) JAV mokslininkas, nuo 1902 Harvardo univ. literatūros prof., nuo 1925 dramos prof. Yale univ., turėjęs didelę įtaką amerikiečių dramos atgijimui. Jo mokiniu buvo E. O’Neil. Išsp. Dramatic technique 1914.

4) Josephine (g. 1906) amerikiečių šokėja, ispano ir juodukės duktė, po I pas. karo pasiekusi pasaulinio garso čarlstono (charleston) išradimu ir juodukų šokių interpretacija.

5) Samuel White (1821-1893) anglų geografas ir keliautojas atradėjas. 1861 pradėjo pirmąją kelionę į Afriką Mėlynuoju Nilu ligi Chartumo. 1864 atrado Alberto ež. Vėliau atrado Murchisono krioklį ir, grįždamas Egiptan, ištyrė Baltąjį Nilą. 1869 su karo ekspedicija vyko užimti anglų vardu jo atrastųjų sričių. Savo keliones aprašė: The Albert Nyanza 1866. The Nile tributaries of Abyssinia 1887.

Baker Eddy Mary (1821—1910) sektos Christian Science įkūrėja ir vadovė. Išsp. Science and Health 1875.

Bakersfield p. Californijos JAV mst. pakeliui iš Los Angeles į San Francisco. 35.000 gyv. (1951). Naftos versmės, aukso ir sidabro kasyklos.

Bakerskienė-Geležiūtė Lelija (Lilian G. Baker, g. 1910 Baltimorėje). 1930 muzikos mokytojos diplomą gavusi Peabody Conservatory of Music, .1931—1951 muzikos mokytoja, 1930—1951 Baltimorės liet. dainos dr-jos pirmininkė, 1947—1949 vaikų choro Dainos žiedai vedėja. Yra parašiusi muziką kaikuriems N. Rastenio kūriniams.

Balkevičius Jurgis (a. 1833—1882) Skaudvilės ir Varnių vikaras, 1866 IV 13 Vilniaus gen. gubernatoriaus įsakymu kaip nepatikimas ištremtas į Tomską, kur ir pasimirė.

Bakevvell Robert (1726—1785) anglų gy-vulininkas, išveislinęs daug naujų gyvulių veislių. Plačiai dorojo giminingųjų gyvulių veisimą. Išrado avių veislę Dishley.

Bakfong jau nuo 1776 žinomas Kinuose vario, nikelio ir cinko lydinys, Europoje vėliau pramintas alpaka, paskiau naujuoju sidabru, argentanu, lunaidu.

Baky Machmed Abdul (1527—1600) žymiausias turkų lyrikas, apdainavęs sultono rūmininkų gyvenimėlį. Pirmas ėmė vartoti gryną turkų liaudies žodyną. Pradėjo literatūrinę kovą turkų literatūrai išvaduoti iš persų poezijos sekimo. Jo poeziją 1908-19,11 išl. R. Dvorak.

Bakin Kiokutoi, kitaip Takidzava Kai (1767—1848), japonų romanistas, išspausdinęs a. 300 įvairių veikalų.

Bakis Juozas (g. 1922 IX 7 Šiaulių aps. Papilės vi. žilių k.) keramikas. 1941 baigė Marijampolės gimn., 1942—1944 lankė Marijampolės miesto teatro dramos studiją ir buvo to teatro aktorius. 1946—1948 lankė Freiburgo i. Br. Vokietijoje Meno Mokyklą ir 1948—1949 buvo tos mokyklos keramikos studijos vedėjas. 1948 su Galdiku ir V. K. Jonynu surengė parodą Baden Badene Vokietijoje, paskiau Darm-stadte ir kt. Keramikos srityje sukūrė šiuos darbus: Vargas, Nuodėmė, Eglė žalčių Karalienė, Pyktis, Smūt-klis, Kerštas ir kt., geležyje — Paukštis iš dausų. Jo alegorinės ir simbolinės deginto molio skulptūrinės kompozicijos pasižymi plastikinhj linijų, judesių ir formų ekspresija.

Baklanov Jokūbas (1809—1873) Dono kazokų generolas, dalyvavęs 1828—1829 turkų kare. 1853 rusų raitininkų Kaukaze vadas. 1863 V buvo Muravjovo Koriko iškviestas sukilimo Lietuvoje malšinti. Paskirtas Užnemunės karo viršininku, tą sukilimą greitai numalšino, nors rodė mažiau žiaurumo, negu kiti malšintojai.

Baklažanas (Solanum melongena var. es-culentum) Solanaeeae šeimos šiltųjų kraštų daugiametis augalas stambiais ir plaukuotais lapais. Labai jautrus šalčiams. Todėl šaltesniame klimate auginamas kaip vienmetis. Azijoje B. buvo auginamas jau pr. Kr. pradžioje kaip dekoracinis augalas, vėliau kaip daržovė. Vaisiai pailgos, į apačią paplokščios formos ir sveria !/3-2% kg. Vaisių spalva yra tamsiai violetinė, raudona, geltona ar balta. Labiausiai jis paplitęs tamsios spalvos. Europoje ir Lietuvoje auginamas inspektuose arba labai gerai ap-

J. Bakis Sapnas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5305-260=5045 wiki spaudos ženklai).