Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/87

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tojų (1950). B. S. daro trys salų grupės, skiriamos 40—80 km pločio sąsiaurio. Didžiausios salos Mallorca (Majorca), Menorca (Minorca), Cabrera, Ibiza, Formentera. Viduržemio jūros klimatas, sausos vasaros. Gyventojai katalonams artimos tarmės ispanai, verčiąsi apelsinų, citrinų, vynuogių, kukurūzų ir gyvulių auginimu ir žvejyba. Administracijos centras ir didžiausias mst. Palma (Las Palmas) Malloreoje, a. 85.000 gyv. B. S. jau buvo gyvenamos ankstyvojo neolito amžiuje. Jas lankydavo finikiečiai ir graikų pirkliai. Nuo VII a. pr. Kr. ligi 201 pr. Kr. valdė kartaginiečiai, nuo 123 pr. Kr. romėnai, kurie čia įkūrė Palmos ir Po-lentijos kolonijas. VIII a. baigiantis, užėmė maurai, iš kurių jas 1229—1233 paveržė Aragonijos karalius Jokūbas I. 1276—1342 Mallorca su dalimi Aragonijos buvo nepriklausoma valstybe. Viduramžiais B. S. garsėjo gerais jūrininkais, bet ir jūros plėšikais.

Baleišis Vladas (g. 1907 III 3 Rokiškio aps. Svėdasų vi. Bajorų k.) 1922 baigęs Kupiškio progimnaziją ir 1927 Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo pradžios mokyklose. Nuo 1923 rašinėjo eilėraščius ir apysakaites į Vytį (JAV), Ateitį, Panevėžio Balsą, Rytą. Išsp. eilėraščių rinkinį Chrizantemos 1929, romano Liūdnos akys pirmąją dalį .1934. Vaikų teatrui parašė pjesę Kalėdų pasaka, Žiemos karalius.

Balėnų miškas Mažeikių aps. 1422 ha ploto. Vyrauja eglės, priemaišoje beržas, juodalksnis, ąžuolas, uosis. Dirva priemolio, drėgna.

Balėnų girininkija Mažeikių aps. Tirkšlių vi., 1864 ha ploto. Įeina miškai: Girelė, Lieknas, Medaus giria, Medelis, Skuodo-Ketūnų, Šidlauskynė, Virbotė.

Balerina baleto artistė, tam tikro tobulumo laipsnio pasiekusi šokėja, atliekanti tik pirmąsias partijas. B. vardas duodamas baleto artistei tik po kiek metų už laimėjimus savo mene. Balete yra 7 laipsniai: šokėjos; kordebaleto šokėjos; korifėjai, šoką grupinius šokius po 4—6 žmones; solistai, šoką vieni ar dviese; solistai, šoką tik pirmąsias partijas premjerai; balerinos, tą vardą gaunančios tik premjerinės ir iš geriausiųjų balerinų išskirtinės artistės pasižymėjėlės—• primabalerinos (pirmosios balerinos).

Bales (Balesius) Peter (1547—1610) anglų kaligrafas, vienas stenografijos išradėjų, nurašęs visą Bibliją taip, kad ji visitelė tilpo riešuto kevale. Savo mokslą jis vadino brachigraphia. Paskelbė pirmąjį dailyraščio vadovėlį The Writing Schoolmaster.

Balėsas (Cricetus cricetus) graužikų būrio žvėriukas a. 30 cm ilgio. Stiprus, storo kūno, trumpų kojų. Viršutinė kūno dalis dažniausiai gelsvai ruda. Randamas vidur. Europoje nuo Prancūzijos ir Belgijos ligi Rusijos ir toliau Azijoje ir Maž. Azijoje. Tipingas stepių žinduolis, mintąs grūdais. Grūdus nešioja savo skruostų maišais, į kuriuos gali sukišti ligi 50 grūdų. Žiemai susidaro grūdų atsargą ligi vieno centnerio. Javų derlių naikindamas, B. yra žemės ūkiui kenksmingas, bet tą daromą žalą šiek tiek išlygina jo gražūs kailiukai ir valgoma mėsa.

Baletai Įsrutės aps. bžk. Darkiemio aps. Žabynų ir Trempų parapijų gyventojų skaičiui padidėjus, XVI a. pabaigoje buvo sudaryta atskira B. parapija. 1646 pirmai bažnyčiai sudegus, buvo pastatyta nauja. 1765 —1796 čia klebonu buvo kunigas Povilas Šrederis (1723—1796), lietuviškų giesmių autorius, vienas pirmųjų sumanytojų naujo lietuviško giesmyno, Gotfrido Ostermejerio 1781 išleisto. Grynai lietuviška parapija, XIX a. žymiai apvokietinta.

Baletas (pr. ballet, iš it. ballare — šokti) choreografiškojo meno rūšis, kurio pagrindiniai elementai yra šokiai, pantomima ir muzika sujungti į vientisą scenos veiksmą. B. taip pat yra dramos spektaklis, kultame žodis pakeičiamas įvairiais judesiais, mimika ir šokiais. Šiomis priemonėmis B. aktoriai atvaizduoja gyvenamuosius momentus, aistras, jausmus, B. libreto nurodymu ir muzikos reikalavimu kuria vaizdus ir charakterius. Pagal ritmo taisykles šokėjas keičia vietą, savo būtį, kaitalioja įvairias savo kūno linijų kombinacijas, t. y. jis daro „pas” arba įvairina pozas. B. šių galimų „pas” ir pozų skaičius nors ir labai didelis, tačiau ribotas tam tikrais estetikos, pusiausvyros ir tikslingumo nuostatais, sudarytais prancūzų klasicizmo laikais; toks B., kuris paiso šių nuostatų, vad. klasiškuoju, norint jį atskirti nuo kitos B. rūšies, atsiradusios XX a. pradžioje ir vad. laisvuoju, arba plastiškuoju, B.

Paryžiaus operos baletas Raudonoji Rožė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+4959-219=4740 wiki spaudos ženklai).