Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/89

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


B. nuo operos, sujungęs ji su antikine pantomima. Jo statytoje Medėjoje ir Jazone B. artistas Vestris pirmą kartą išėjo į sceną be kaukės. Noverre stengėsi sujungti dailę, muziką, choreografiją, technikos ir šviesos efektus į vientisinį draminį vaizdą spektaklyje. Jo įtakoje Paryžiuje kuriama pirmoji šokių akademija. Moterys įgyja B. lygias teises: pasirodo Camargo, Sallėe, Vestris, nustačiusios pirmąsias moterų šokio formas. B. meno centru tampa Paryžius. Po didžiosios prancfizų revoliucijos B. pradeda netekti pagrindo. Jau tenka jieškoti naujų kelių. Romantiškasis XIX amžius B. iškelia j pirmąjį planą moterį, švelnumą, svajonę ir jausmą. Herojiniai ir alegoriniai siužetai pakeičiami pasaka. Atsiranda šokis „pointes” (pirštų galais), kuris lyg pakelia šokėją nuo viso kas žemiška. Kinta balerinos kostiumas. Atsiranda triko, trumputė tiulio suknelė, atlaso batukai su kietais pirštgaliais. Šokis tampa gyvesnis: atsiranda polėkių, šuolių ir lyrinių šokių, kuriais tiek išgarsėjo Taglioni (1804—1884), ir būdingų šokių, išgarsinusių Fanny Elsler (1810—1884). Šio laikotarpio teoretikas ir ideologas-prancūzas poetas Teofilis Gautier (1811—1872). XIX a. antroje pusėje pirmenybė pereina Italijai. Italų baletmeisteris Blasis sutaiso techniką. Italų mokykla pradžioje paplinta, bet neilgam. B. šokis virsta tik formališku menu. Didėja grupinių šokių skaičius, tobulėja techniški efektai, bet muzika ir draminis turinys nuslopinamas. Prasideda naujas B. smukimo laikotarpis. B. vėl atgaivina Rusijos B., pradžioje gyvenęs tokią pat evoliuciją, kaip ir v. Europos B. ir vedamas svetimšalių baletmeisterių. XIX a. antroje pusėje jis pradeda rodyti originalumo bruožų, parengtas Didlo, Perrot’o ir Petipos. Ypač ryškiai pradeda kilti rusų balerinų sugebėjimas šokti, įkvėpimas ir judesių kilnumas. Tai būdingieji rusų baleto mokyklos bruožai. Šitai mokyklai priklauso balerinos: Krzesinska (lenkė), Pre-obraženskaja, Pavlova, Tam. Karsavina, Helcer ir šokėjai bei baletmeisteriai Ni-žinskij, Fokin, Romanov, Tichomirov, Obu-chov. Rusų B., ištikimas senosioms klasikinio B. tradicijomis, vis reformavo ano laiko B. ir turėjo didelės įtakos v. Europos XX a. B. Jis grąžino tinkamą vietą muzikai, kuri rusų B. virto ne akompanimentu šokiams, bet jų šaltiniu. Čia šokis išplaukia iš muzikos. B. komponuoja ne lengvos B. muzikos autoriai, bet žymiausi kompozitoriai Čaikovskij, Glazunov, Stravinskij, Prokof-jev. Rusų B. novatorių grupė su Fokinu ir Nižinskiu priešakyje XX a. pradžioje v. Europoje, Diagilevo padedama, stato keletą B., sudariusių Europos B. istorijoje epochą. Jie stato B. glaudžiu sąryšiu su simfonine muzika; dekoracijos, kostiumai ir judesiai susilieja, vienas kitą papildydami ir paisydami muzikos ir stiliaus reikalavimų. Solistų šokiai susiliejo su kordebaleto šokiais, kaip melodija su akompanimentu. Sustiprėjo masinių šokių reikšmė ir dinamika: visam B. buvo duotas harmoningas draminis veiksmas. Didelis dėmesys buvo atkreiptas į šokėjų ryškumą ir vaidybą, tuo būdu atgaivinant ir įgyvendinant Noverre nuostatus. Vad. Diagilevo B., kuriame dirbo Fokin, ,Nižinskij, Pavlova, Karsavina, sukūrė naujojo klasikinio B. mokyklą su didesniu technikiniu virtuoziškumu, judesių ryškumu ir stilingumu. Nors Diagilevo B. kaip ansamblis jau išnyko, bet jo reformos priimtos visur, kur dar yra klasikinio B.

Vakaruose, daugiausia JAV, savo stipria individualybe kėlė maištą prieš romantinį klasikinį B. Isadora Duncan (1878—1927), išryškindama „natūraliojo” šokio stilių. Plastikos pozomis, judesiu ir apsivilkimu ji

Valstybės teatro baletas Kaune

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+4082-185=3897 wiki spaudos ženklai).