Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/100

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

zijoje, Anglijoje, Vienoje, Kopenhagoje. 1804 IV 29 pasisiūlė Vilniaus universitetui veterinarijos katedrai. Universiteto išrinktas, nuo 1806 IX čia dėstė veterinarinę mediciną, o nuo 1815 ir lyginamąją anatomiją. 1812-1814 praleido Petrapily. Lietuvai veterinarų jis bemaž neparūpino. Tik 1823 įsteigęs veterinarijos felčerių mokyklą, mokytojais jai skyrė savo mokinius Adamavičių ir Muiželį. Daug padėjo, sudarant Vilniaus universiteto lyginamosios anatomijos muzė-jų, o 1820 atgaivino zoologijos muzėjų. Dėl nesveikatos 1824 išvyko iš Vilniaus į Vokietiją. Išsį). O wazniejszych zarazach bydla rogatego 1810 (versta iš vokiško originalo', Introductio in anatomiam comparativum 1815, Anatomen testudinis Europeae 1819— 1821. Jo monografija apie avies zootomiją liko rankraščiu.

J. Bieli'nski Stan nauk lekarskich 1889; (”) Uniwersytet Wilenski II 1899/1900.

Boiardo Matteo Maria (1434—1494) italų poetas. Parašė poemą L’Orlando innamo-rato (išsp. 1495), komediją II Timone (išsp. 1500), Sonetti e canzoni.

Bojarskaja durna, bajorų taryba, senovės rusų aristokratijos organas, aktyviai valdyme dalyvavęs. Ilgainiui virto nuolatos veikiančiu valdžios organu taikos ir karo metu. Veikė Kijeve, D. iNaugarde, Sma-lenske, Maskvoje ir kt. XVII a. pradžioje B. D. nustojo savo politinio vaidmens: liko caro patariamuoju organu. Apie 1700 Petras I ją kaip įstaigą panaikino.

V. KUučevskij Bojarskaja durna 5 leid. 1919.

Boycott ž. Boikotas.

Boyd 1) Ernest (1887—1946) airių kritikas ir literatūros istorikas, nuo 1920 gyvenąs JAV. Išsp. Irelands literary renaissance 1916, Contemporary drama of Ireland 1917, Portraits 1924, Studies in the literatures 1925, Literary Blashpemies 1927, The virtue of the vices 1932, Pretty Lady 1934.

2) James (1888—1944) JAV rašytojas. Išsp. apysaka Drums 1926, Marching On 1927, Long hunt 1930, Roll River 1935, Bitter Creek 1939, Eighteen Poems 1944.

3) Louise Arner (g. .1887) JAV ark-tikos tyrinėtojas, II pas. karo metu buvo karo departamento technikinis ekspertas. Išsp. Fiord Region of East Greenland 1935, The Coast of Northeast Greenland 1948.

Boydell John (1719—1904) anglų raižytojas ir raižinių leidėjas. Išleido Bridgebook 1744, Collection of prints, engraved after the most capital paintings in England 1772, Liber veritatis 1777.

Boye Edvardas (1897—1943) lenkų kriti-, kas ir vertėjas. Išsp. U kolebki modernizmu 1922, vertė Boccacio, Aretino, Cervan-teso, Unamuno ir kt. italų ir ispanų autorius.

Boy-Ed Ida (1852—1928) vokiečių romanų ir apysakų rašytoja. Išsp. Männer der Zeit 1885, Ein Kind 1892, Nur ein Mensch 1900, Ein Augenblick in Paradies .1912, Die Opferschale 1921, Gestern und Morgen 1926.

Boieldieu François Adrien (1775 —1834) prancūzų kompozitorius, 1803—1810 Petrapilio prancūzų operos kapelmeisteris, nuo 1817 Paryžiaus konservatorijos profesorius. Parašė operečių ir operas Jean de Paris 1812, Le chaperon rouge 1818, La dame blanche 1825, kurių tik pastaroji vaidinama mūsų laikais.

Boyen R. Prūsų tvlrtovėlė Allensteino apyg. į. vak. nuo Lučėnų (Leco; Loetzeri) tarp Dargainio ir Levantino ež. XII a. netoliese ežero saloje buvo galindų vado Je-supio pilis. Jos apylinkėje 1285 kryžiuočiai pastatė Lučėnų pilį. Ją 1361 paėmė Kęstutis, 1455 kryžiuočiai, 1456 lenkai paėmė iš vokiečių. Dėl šios vietovės strateginės reikšmės, nuo 1844 čia pradėta statyti tvirtovė, pavadinta Prūsijos vok. karo ministerio Boyeno vardu. I pas. karo metu 1914—1915 ji suvaidino svarbų vaidmenį VIII vokiečių armijos kautynėse.

M. Toeppen Historisch-eomparative Geographie von Preussen 1858.

Boyen Leopold Hermann (1771 — 1848) Prūsijos generolas, gen, Scharnhorsto reformų bendradarbis, 1813 Bülowo korpo štabo viršininkas, 1841—.1847 Prūsijos karo ministeris. Išsp. Beiträge zur Kenntniss des Generals von Scharnhorst .1833, Erinnerungen (išsp. 1889—1890).

Bojer Johan (g. 1872) norvegų apysakininkas ir dramaturgas. Dramos: Moder 1894, Olaf 1897, Theodora 1903, Brutus 1904; apysakos: Helga 1895, El folketog 1896, Moder Lea 1900, Vort rige 1908, Den sidste vikingn 1921, Emigranten 1925, Laeregutt 1942, Svenn 1946.

Boyer 1) JeanPierre (1776 Haiti saloje — 1850 Paryžiuje) mulatas, Haiti resp. prezidentas. Prancūzijoje išaugęs, 1792 stojo prancūzų kariuomenėn. 1796 Haiti kovėsi su anglais, su negrų generolu Toussaint l’Ouverture. 1806 padėjo gen. Christophui nuversti negrų karalių Jokūbą I, o paskiau prieš karaliumi pasiskelbusį Christophą Pėtionui padėjo kurti nepriklausomą respubliką. 1819 prezidentui Pėtionui mirus, B. buvo Haiti prezidentu. 1820 jis prijungė šiaurines Haiti dalis, 1821 Ispanijai priklausiusius rytus. 1825 gavo Prancūzijos Haiti nepriklausomybės pripažinimą. 1843 kariuo-

L. H. Bojanus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5009-0=5009 wiki spaudos ženklai).