Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/101

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


menei sukilus, pabėgo Jamaicon, atsisakė valdžios ir išsikėlė Paryžiun.

2) Charles (g. 1899) prancūzų ir JAV filmų aktorius. Vadinamojo išbaigtojo džentelmeno vaidmenų atlikėjas. Vaidino visoje eilėje New Yorko ir kt. JAV miestų teatrų. 1952 su B. Shaw Don Jüan ir Heli apvažinėjo daug JAV miestų, žymėtinos filmos: Barcarole 1930, Mayerling 1935, The Garden of Allah ,1936, Maria Walews-ka 1937, Back Street 1941, Gaslight 1943, Ar,ch de Triomphe.

Bojeris (Boyer) Laurynas (.1563'—1619 II 13 Braunsberge) švedas, drauge su Zigmantu Vaza atvykęs Krokuvon, stojo 1587 į jėzuitus ir buvo Lietuvos ir Lenkijos jėzuitų kolegijų mokytoju. 1604 šv. Kazimiero kanonizacijos proga Emiliano Einsglerio vardu išspausdino Brunsberge Pompa Ca-simiriana, paskui Kristupo Zavišos vardu poemą Carolomachia libri tres 1606 (lenkiškai išvertė 1610 Jonas Eisimantas).

Boyesen Hjalmar Hjorth (1848 — 1895) kilimo norvegas, anglų apysakininkas ir literatūros istorikas JAV, 1874 —1880 Corn-nell universiteto profesorius, 1880 —1895 Columbia universiteo profesorius. Parašė apysakas Gunnar 1872, Ilka on the Hill-top 1881, Tales from Two Hemispheres 1875, studijos Goethe and Schiller 1879, Essays of German literature 1892, Essays of Scandinavian literature 1895.

Bojevas Vsevolodas (g. 1885 I 16 Gardine) gudų veikėjas, advokatas. Baigęs Petrapilio universitete teisę, 1918 grįžo į Gai’-diną ir buvo kooptuotas į Gardino gubernijos gudų valdybą. Jai buvo pavesta susižinoti su Lietuvos Taryba ir Gardino guberniją įjungti į Lietuvos valstybę. Buvo gudų seimo nariu. 1919 V lenkams Gardiną okupavus, B. su kitais gudų veikėjais buvo areštuotas ir laikytas Varšuvos ir Krokuvos kalėjimuose ir tik savo buvusio profesoriaus L. Petražickio tarpininkavimu buvo paleistas. Antrą kartą lenkams ateinant į Gardiną, pasitraukė į Kauną, čia vertėsi advokato praktika ir buvo Gudų reikalų ministerijos specialus valdininkas bei Lietuvos Gynimo Komiteto narys. Kauno 7-me forte organizavo iš Rusijos grąžintų dokumentų archyvą. Buvo užsienių reikalų ministerijos juriskonsultu. 1940 VIII 9 buvo NKVD suimtas ir nuteistas 8 metams kalėjimo, bet, prasidėjus karui su vokiečiais, 1941 VI 24 iš Kauno kalėjimo išsivadavo. Gyvena Chicagoje. Išsp. činšo, arba amžinos nuomos, teisė 1934. Bendradarbiavo Lietuvos Aide, Teisininke, Echo, XX Amžiuje.

Boiga Opisthoglypha grupės gyvačių gentis. Apie 30 rūšių, gyvenančių Azijos pietuose, Molukų salose, Naujojoje Gvinėjoje, Australijos šiaurėje, atogrąžų Afrikoje. Gyvena daugiausia miškuose, medžiuose. Minta driežais,paukščių kiaušiniais. B. dendrophila-ularbu-rongas juodos spalvos su 40-90 skersinių dryžių, ligi 2 m ilgio, Malakos pusiasalyje, Javoje ir kt. Nuodai žmogui nepavojingi. B. trigo-nata tamsiai gelsvos spalvos, išmarginta baltomis kampuotomis dėmėmis, ligi 1 m ilgio. Gyvena priešakinėje Indijoje, Beludžistane, Užkas-pijy. Nuodinga B. gelsvos spalvos ir juodomis dėmėmis išilgai nugaros, per 2 m ilgio. Gyvena Afrikoje.

Bojič Miljutin (1892 —19.17) serbų lyrikas, išsp. Pesne bola i ponosa 1917, Soneti 1923, ir dramaturgas: Krajeva jesen 1913, Uroševa ženidba 1914.

Boikiai ukrainiečių tautos padermė, gyvenanti vak. Ukrainoje tarp Sano, Dniestro ir Pruto upių, Lvivo, Samboro, Drahobyčo, Turkos, Stryjaus, Dolinos ir Skolės -aps., arti Karpatų kalnų. Save jie vadina vercho-vincais. Nuo kitų ukrainiečių kiek skiriasi savo būdu, papročiais dr tarme.

S. Rudnyckyj Ukraine 1916.

Boikotas (angl. boycott, boycotting) atsisakymas ar raginimas atsisakyti turėti su kuo socialinių ar komercinių santykių, žodis kilęs nuo anglų lordo Erne dvarų prievaizdo kapitono Ch. Cunninghamo Boycotto (1832 —1897). Dėl jo žiauraus elgesio su nuomininkais, airių Land League vadovaujant, 1880 XI 3 pabėgo iš jo visi darbininkai, prekybininkai nutraukė su juo prekybinius santykius, jo korespondencija būdavo sulaikoma, jis neteko visų saitų su visuomene. Dėl to buvo priverstas mesti savo žemes ir iškeliauti į Ameriką.

B. gali turėti įvairių tikslų: ekonominių, socialinių, nacionalinių, politinių. Ekonominis B. yra darbininkų ir darbdavių kovos tam tikra priemonė arba vartotojų ėjimas prieš gamintojus. Darbdaviai, boikotuodami tam tikrus darbininkus, įtraukia juos į „juodąją knygą” ir jų nebesamdo. Jei toks B. nukreipiamas prieš visus Įmonės darbininkus, jis pasidaro lokauto pobūdžio. JAV vartojamų prekių B. žinomas labelio vardu. Berlyne tokios rūšies B. buvo 1894, darbininkams alų gerti atsisakius. Ekonominio pobūdžio B. tenka laikyti ir Lietuvoje 1933 balandžio mėn. Kaune vartotojų atsisakymas vartoti elektros energiją dėl jos brangumo. Socialinio pobūdžio B., kai kokios profesijos ar verslo žmonės nutraukia santykius su savo profesijos kolegomis

Boiga

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5036-0=5036 wiki spaudos ženklai).