Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/103

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bojničič-Kninski Joną (1858—1926) kroatų archeologas ir istorikas, rašęs kroatiškai, vengriškai ir vokiškai. Išsp. Denkmaies dės Mythrascultus in Kroatien, Gramatika madžarskogo jezika 1888, Mala poviest Hrvata 1908.

Bojoarai ž. Bajovarai.

Bojotarehos (beotarchas) vienas Bojoti-jos miestų sąjungos ministeriu, kuris rūpindavos ypač karo ir užsienių politikos reikalais. Kadangi Bojotija buvo vienuolikos nepriklausomų miestų sąjunga Tėbų hegemonijoj, tai kiekvienas miestas rinkdavo ir siųsdavo į Tebus po vieną B., bet patys Tėbai rinkdavo du B. B. valdžia ypač iškilo 424—387 pr. Kr.

Bojotija (Boiotia, naujagr. Viotia, lot. Boeotia) senovės vidurinės Graikijos prov., šiaurėje susisiekianti su Fokide ir Lokrida, rytuose su Eubėjos jūra, pietuose su Atiką, vakaruose su Korinto įlanka. Ploto B. 2.600 km2, 150.000 gyv., kurių 60.000 vergai. Senovės B. centre buvo pelkės, dabar paverstos kviečių laukais.

Prieš bajotiečių atvykimą į B. čia gyvenę pelasgai, paskiau iš M. Azijos atvykę semitų kadmijai. Atvykę iš Tesalijos bojotiečiai pradžioje įsikūrė šiaurinėje B. dalyje, paskiau jie pasistūmėjo ir į pietus, sumišo su pelasgais ir kadmijais ir Kadmijos vietoje įkūrė Tebus, vėliau vadovavusius visai B. VI a. kultūrinis ir politinis B. centras jau buvo Tėbai, nors B. padermės tvarkėsi autonomiškai, sudarydamos savųjų sąjungą, žinomą B. sąjungos vardu. Šiai sąjungai vadovauti stengėsi Tėbai, prieš kuriuos sukildavo prijungiamosios padermės, kurias gindama į B. reikalus dažnai kišdavosi Atėnų respublika. B. buvo ne tik svarbus politiškai, bet ir religiniu, mitologiniu atveju. B. buvo antrasis mikėnų kultūros centras, kurios čia randama daug paminklų. Įsikišti B. vidaus politikon Atėnams progą davė 519 Platėjos miesto pasipi’iešinimas Tėbų hegemonijai, ir 507 Atėnai sumušė jungtinę Tėbų kariuomenę. Tėbai, keršydami Atėnams, 480, kai beveik visa Graikija kovojo su persais, buvo persų pusėje. Todėl 479, persus sumušus, Tėbų oligarchinis senatas buvo paleistas ir visoje B. įvesta demokratija Atėnų respublikos pavyzdžiu. Periklio 449 pastangos atstatyti Delfų orakulą privedė prie naujo B. konflikto su Atėnais ir 447—446 kilo karas, kurio priežastis buvo šiaurinės B. oligarchinių miestų sukilimas prieš augančią Tėbų įtaką B. Atėnų kariuomenė buvo sumušta, ir Atėnai turėio B. apleisti. 446 respublika B. buvo panaikinta ir atstatyta senovinė oligarchija. Visa B. buvo sujungta B. sąjungon, kuriai vadovavo Tėbai. Sąjungoje buvo 11 miestų, ją valdė 11 bojotarchų, kurių 4 buvo Tėbų miesto. Sąjungos tarybon kiekvienas miestas siuntė po 60 atstovų. Atėnų sudarytoji 30 metų taika įgalino B. iškilti Tėbų hegemonijoje. Peloponeso karų metu (424) B. kariuomenė ties Deli jum visiškai sumušė Atėnų kariuomenę. Nuveikus Atėnus, B. politikon kišosi ilgametė jos talkininkė Sparta prieš Atėnus. Gindama savo savarankiškumą, B. su talkininkais jau 395-394 kovojo ir su Sparta. 387 B. suskilo vėl į savarankiškas valstybėles — miestus. 374 Pelopidas atkūrė B. sąjungą. Po nesėkmingo karo su Pilypu Makedoniečiu vėl buvo įvesta demokratija. 335 B. nukariavo Aleksandras Makedonietis. 245 B. stojo Etolijos lygon prieš romėnus, buvo romėnų nukariauta ir prijungta prie Achajos provincijos.

W. Roberts The ancient Boeotians 1912; J. Belooh Griechisehe Geschichte 1912—1916.

Bois Jules (1871—1941) prancūzų rašytojas, rašęs psichologines ir istorines studijas: Le satanisme et la magie 1895, Le miracle moderne 1907, Le couple futur 1912, L’Éternel Retour 1914; apysakas Le mystère de la volupté 1901, L’amour doux et cruel 1913; scenos veikalus Hippolyte couronné 1904, La furie 1909, (Nail 1912.

Boisard Jean Jacques François Marius (1743—1831) prancūzų rašytojas, parašęs per 1000 eilėraščių: Fables 1773, Fables en deux livre 1803, Mille et une fables 1806.

Bois Brûklés š. Amerikos amerindai Kanadoje ir JAV (N. Dakota) XIX a. kilę iš mišrių baltųjų (daugiausia prancūzų) ir indėnų vedybų. Jų priskaitoma ligi 200.000.

Bois-Colombes Prancūzijos miestas Sienos dep. į šiaurę nuo Paryžiaus. 26.000 gyv. Kosmetikos, vyno, manufaktūros pramonė.

Bois de Boulogne Paryžiaus parkas vakarų miesto pakraštyje, 850 ha ploto. Įtaisytas angliškųjų parkų stiliumi su aikštėmis, dirbtiniais ežerėliais, miškeliais, šiaurės dalyje zoologijos sodas su pramogų vieta Jardin d’acclimatation.

Boise City JAV Idaho valstybės sostinė; 34.000 gyv. (1950). Aukso kasyklos, žymus vilnų prekybos centras, mėsos, konservų, medžio ir kt. pramonė. B. C. namai šildomi karšto vandens versmių šilima. Už 26 mylių yra B. River užtvanka Arrow Rock Darn (108 m augščio), kurios pakeltas vanduo vartojamas laukams drėkinti ir elektros energijai gauti. B. C. įkurtas 1863 kaip B. Fort.

Boisguillebert Pierre (1646—1714) prancūzų ekonomistas. Griežtai smerkęs ekonominį ir finansinį Prancūzijos būvį Liudviko XIV metu, gynęs sodiečių reikalus (Détail de la France sous Louis XIV 1695—1699). ir todėl kurį laiką valdžios buvo ištremtas. Savo ekonominėmis pažiūromis buvo artimas busimiesiems fiziokratams.

F. Cadet Pierre de B., précurseur des économistes 1870.

Boisrobert François le Métel (1592-1662) prancūzų poetas. Advokatas, paskui kanau-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5577-0=5577 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai