Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/105

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


į rundus — kiekvienas po 3 minutes su 1 min. pertrauka; 3) boksininkas skelbiamas laimėtoju, jei jo priešininkas po 10 sek. nepakyla į tolimesnę kovą (Knock out, k. o.). Toliau nusakyta, kad draudžiama suduoti smūgį žemiau juostos, į nugarą, mušti parpuolusį priešininką, stumdytis ir kt. Vėliau taisyklės buvo papildytos, nusakant pirštinių svorį (minimum 4 unc.), rugtynių ilgumą (maximum 15 rundų), ringo ir taškų teisėjų pareigas, tvarką laimėtoją taškais skelbti. Boksininkai buvo suskirstyti 8 kategorijomis iš svorio: musės 112, gaidžio 118, plunksnos 126, lengvojo 135, pusvidutinio 147, vidutinio 160, pussun-kio 175 svarai, o daugiau — sunkusis svoris.

Iš Anglijos B. persimetė į Prancūziją ir į kitas Europos ir Amerikos valstybes.

JAV profesionalų B. tvarko National Boxing Association ir State Boxing Commission. Rundų skaičius nėra vienodas valstybėse: vienur teleidžiamas tik 10 rundų rungtynės, kitur 12 ar 15 rundų. Mėgėjų B. JAV tvarko Amateur Athletic Union. Tūkstančiai jaunuolių po visą kraštą dalyvauja kasmet tarpkoleginėse, Golden Gloves ir A. A. U. rungtynėse. Mėgėjai rungiasi 3 rundus, vartodami 8 uncijų ar sunkesnes pirštines. 1952 mėgėjams įvesta 10 svorio kategorijų: 112, 118, 126, 132, 139, 147, 156, 165, 178 svarų ir kas daugiau — sunkusis svoris.

Lietuvoje turėjome tik mėgėjų B. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir kt. miestų sporto klubuose. B. tvarkė Lietuvos Sporto Lyga, vėliau K. K. Rūmų Atletikos Sąjunga (inž. Binkevičuis, pik. lt. Kazitėnas ir kt.). B. atsirado LFLS ir LDS klubuose 1923. Šio sporto pionieriai: St. Darius, J. šulginas. V. Byla, K. Markevičius. Juozas Vinča buvo pirmasis Pabaltijo meisteris (1927): 1928 jis nugalėjo R. Vokietios, Šveicarijos ir Prancūzijos meisterius. Po Vinčos prieš Latvijos, Estijos ar Karaliaučiaus boksininkus turėjo laimėjimų šie Lietuvos meisteriai: Markevičius, Misiūnas, Mironas, Bendikas, Šimaitis, Bagdonavičius, Marčiulionis, žemaitis, Jolkas. Amsterdamo pasaulio olimpiadoje 1928 iš Lietuvos dalyvavo Vinča (pussunkio svorio) ii' Markevičius (lengv.); Helsinkio olimpiadoje 1952 dalyvavo T. Rusijos vardu Algirdas Šocikas, 1S53 Varšuvoje laimėjęs Europos sunkiojo svorio meisterio titulą.

Australioje pasižymi Pranas Mikuličius (Mikus), Viktorijos 1952—1953 meistras, o JAV sunkiasvoris Charles Norkus, N. J. (1954). Du lietuviai buvo pasaulio bokso čempionai: 1913, Pittsburghe, George Chip (Jurgis cipulionis iš Scranton, Pa.) nugalėjo k. o. Frank Klaus ir paveržė iš jo pasaulio čempiono vidutino svorio vardą, prarastą 1914 prieš Al McCoy. 1932 Jack Sharkey (Juozas Žukauskas iš Massachusetts) nugalėjo garsųjį vokietį M. Schmelingą 15 roundų kovoje ir tapo pasaulio sunkiojo svorio čempionu, o pasaulio čempiono vardą 1933 prarado rungtynėse su Primo Car-nera.

Boksburg pietų Afrikos aukso ir akmens anglies kasyklų miestelis Transvaalyje, Witwatersrand srityje. 56.000 gyventojų (1952). B. yra ,1630 m nuo jūros lygio.

Bokserių sukilimas Kinuose 1900 I—1901 .X. Bokseriai, boksininkai, arba kumštininkai (angį. boxers), kinų ūkininkai, buvo sukilę prieš europiečius, apskritai prieš užsieniečius. Tų ūkininkų karinė organizacija, paplitusi XIX a. pabaigoje kelių draugijų (Didžiojo peilio, Didžiojo kumščio ir kt.) pavidalu, ilgainiui patraukė savo pusėn tuomet Kinuose viešpatavusios karalienės C-Zy-Si valdžią ir įtraukė beveik visus Kinus į kovą su Anglija, Prancūzija, Vokietija, Rusija ir Japonija. Norėdami galutinai, išsivaduoti iš betkokios užsienio valst. įtakos, ginkluoti bokseriai pradėjo pulti užsienio koncesijas, misijas, konsulatus, atstovybes, įmones. 1900 įpusėjus, dėl to žuvo ne vien daugybė europiečių bei japonų pirklių, misininkų, agentų ir šiaip kolonistų, bet ir vokiečių atstovas Peipinge baronas Ketteler. 1900 VI 20 kiniečiai apsupo užsienio diplomatų kvartalą Peipinge ir per 50 dienų bandė jį paimti. Sujudo Europos valstybės, ir prasidėjo plati karinė intervencija į Kinus. Kadangi kinų tarpe nebuvo vienybės ir tvirtos valstybinės organizacijos, 1900 IX atvykęs į Kinus vokiečių feldmaršalo grafo Waldersee vadovaujamas kelių dešimčių tūkstančių tarptautinis ekspedicijos korpas tą sukilimą žiauriai nuslopino. 1900 XII Kinų vyriausybė nutarė su Europos valstybėmis dr Japonija pradėti taikos derybas, bet tik po ilgos pertraukos bei žiaurių užsieniečių represijų 1901 VIII 20 abiejų pusių buvo pasirašytas „bokserių protokolas”, kuriuo ne tik užsienio koncesijos buvo žymiai daugiau praplėstos ir pri-vatieji nuostoliai grąžinti, bet Kinų vyriausybė suinteresuotoms valstybėms pasižadėjo sumokėti daugiau kaip 300 milionų aukso dolerių kontribucijos. Po to IX prasidėjo ekspedicijos evakuacija, o X 7 įvyko galutinė taika. Versalio taikos sutartimi Vokietija ir Rusija anuomet joms skirtos bokserių kontribucijos negavo, o 1926 Anglija ir Japonija nuo savo dalių už naujas koncesijas irgi atsisakė.

P. H. Clements The Boxer rebellion, a political and diplomatic review 1915; Steiger China and the Occident 1927.

Boksitas (Bauxit, Beauxit) vardas nuo Prancūzijos vietovės Les Beaux. Aliuminio deginio hidratas AI2 O3 . 2H2 O. Medžiaga aliumininiam metalui gaminti. Dažnai turi geležies rūdos bei silikatinių metalų priemaišų, ir todėl jis geltonas arba raudonas.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5595-0=5595 wiki spaudos ženklai).