Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/117

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


dujų teorijoje molekuliniams reiškiniams aiškinti B. pavartojo statistinius dėsnius.

Bolza Oskar (1857—1942) vokiečių matematikas. 1894 Chicagos universiteto profesorius. Nuo 1910 Freiburgo i. Br. matematikos garbės profesorius. Jo mokslo darbai daugiausia liečia variacinio skaičiavimo problemas. Išsp. Vorlesungen über Variationsrechnung 1909, Lectures on the calcu-lus of variations 1904.

Bolzano, vok. Bozen, š. Italijos (ligi 1918 Austrijos) p. Tirolio miestas, 68.000 gyventojų (1952). Šen. romėnų Bauzanum, 680 priklausė Lombardijai, 740 frankams, 1027 Trento vyskupams, 1363 Habsburgams. 1918 XI 6 užėmė italai. Daugumas gyventojų yra austrai, o italų 1952 33%. Pirmaeilis kurortas ir turistų centras.

Bolzano Bernhard (1781—1848) vokiškai lasęs čekų filosofas ir matematikas, nuo 3805 katalikų kunigas. 1805—1820 Prahos universiteto teologijos profesorius. Pasišalinęs iš universiteto, visiškai atsidėjo logi-gos ir matematikos tyrinėjimams. XX a. įvertintas kaip vienas didžiausiųjų logikų. B. filosofija vad. fenomenologinei mokyklai padėjo nugalėti psichologizmą. Atmetęs Kantą ir pokantinį idealizmą, B. per Leib-nitzą grįžo prie viduramžių filosofinių tradicijų ir sintetino Platoną su Aristoteliu. Išsp. Wissenschaftslehre 1837, Lehrbuch d. Religionswissenschaft 1834. Matematikos srity pagrindė išsėmimo metodą, matematinės analizės moderniuosius metodus, ana-liziškai nusakė ir ištyrė analizines funkcijas ir jų savybes. Iš šios srities išsp. Philosophie der Mathematik 1810, Paradoxen des Unendlichen 1851.

Borna Afrikos vidurio miestas, 1885-1923 Belgijos Kongo administracinis centras. Kongo upės uostas 87 km nuo jos žiočių. 11.000 gyventojų (1948). Aerodromas.

Bomas 1) Merkio baseino sielininkų vadinamas vienas arba keli sąkabomis sukabinti rąstai, vartojami plukdomai medžiagai upėje sustabdyti.

2) JAV lietuvių žodis, vartojamas valkatoms vadinti.

Bonnazundas Baltijos jūros sąsiauris tarp Alandų ir Vardo salų; vartai į Botnijos įlanką.

Bomba Graikijos įlanka Kirenaikoje, pelkėtais ir druskingais krantais. Labai žuvinga.

Bomba. Jau XV—XVI a. artilerijoje pradėti vartoti rutulio formos tuščiaviduriai, paraku užtaisomi sviediniai. Jų užtaisas buvo sujungiamas salietroje ir sieroje mirkyta dagtimi. Pradžioje B. buvo vartojama mortirose. šaunant skyrium buvo uždegama dagtis ir bombos sviedžiamasis parako užtaisas. Vėliau dagtį pakeitė kūgio formos medinis degamosios medžiagos pilnas vamzdelis. XIX a. viduryje B. vadino sunkesnius kaip 40 svarų artilerijos sviedinius. Kažkur ir dabar B. vadina didelio sprogstamojo užtaiso ir palyginti plonų sienelių didžiųjų kalibrų artilerijos sviedinius. B. vadina ir rankines granatas bei minas. Atskira B. rūšis yra aviacijos B., mėtomos iš lėktuvų kariuomenei ir karo pastatams bei įrengimams naikinti. Jos būva fugasi-nės, skeveldrinės, padegamosios, cheminė?, dūminės, šviečiamosios ir, naujausiai, atominės, vandenilio B.

Boimbay 1) Indijos autonominė valstybė (nuo 1950) ; 299.326 km2, 36 mil. gyv. (1951). B. yra pramoningiausia visos Indijos dalis su 8 didmiesčiais ir 5% visos tekstilės pramonės.

2) B. valstybės sostinė, įkurta vakarų pajūrio saloje su puikiu natūraliu uostu; 2,84 mil. gyv. (1952). B. yra svarbiausias visos Indijos pramonės, prekybos, laivininkystės, finansinių operacijų ir vienas didžiausiųjų medvilnės prekybos centrų. 1857 įkurtas universitetas, 2 katalikų augštosios mokyklos. Ūkiniame gyvenime vyrauja senieji Persijos išeiviai paršai. Indusų 69%, mahometonų 17%, krikščionių 7%.

Bombakmedlečiai (Bombaceae, Bombaca-ceae) dviskilčių (Dicotylédones), Columni-ferae eilės augalų šeima, labai artima de-dešviečių (Malvaceae) šeimai. Apie 140 rūšių daugiausia didelių medžių, dideliais lapais ir sausais arba mėsingais vaisiais. Svarbiausios gentys: baobabas (Adanso-nia), kapokmedis (Ceiba), bombakmedis (Bombax).

Bombakmedis (Bombax) Bombaceae šeimos dideli medžiai, augą daugiausia atogrąžų kraštuose. Jų visų ligi 50 rūšių. Sėklos turi technikoje vartojamą riebų aliejų. B. Ceiba L. iš atogrąžų Amerikos auga ligi 30 m augščio. Iš jo liemens dirba laivelius.

Bombos vršum miesto

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4421-0=4421 wiki spaudos ženklai).