Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/124

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Chodkevičiaus milicijos, čirnobylyje buvo pakartas.

Bontlu prancūzų Senegalijos kolonijos dalis vakarinėje Afrikoje tarp Gambijos ir Falemos. Ligi 0,5 miliono gyventojų. Auginami ryžiai, kukurūzai, sorgos, medvilnė, indigo. Iškasama aukso ir geležies rūdos. Svarbiausioji gyvenamoji vietovė Bouleba-ne.

Bone Muirhead (g. 1876) anglų tapytojas ir grafikas. Išleido Old Spain 1936.

Bone, it. Bona, ar. Beleb-el-Amab. Alžiro pajūrio uostas ir karo laivyno bazė su sena karo tvirtove. 12.000 gyventojų (1952). Kaip prekybos uostas B. pralenkė Tunisą. Už 2 km į pietus yra senovės romėnų Hippo Regius miesto griuvėsiai. Apylinkėje geležies rūdos ir fosfatų kasyklos, marmoro laužyklos.

Bonebed užtiktas viršutiniame triaso sistemos augšte Anglijoje apie vieno colio storio sluogsnio protarpis, sudarytas beveik vien tiktai iš labirintodontų ir ganoidinių žuvų kaulų atlaužų ir dantų. Jame atrasta pirminių žinduolių (Triglyphus, Microles-tes, Oligokyphus) krūminių dantų.

Bonelli Franco Andrea (1784—1830) italų zoologas. Išsp. Specimen faunae subalpi-nae 1807.

Bonellia žieduotų kirmėlių (Annelides) Euchiuroidea (Gephyrea chaetifera) būrio gentis, paplitusi Viduržemio jūros ir Atlanto pakraščiuose. B. viridis gyvena paprastai negiliai smėlyje arba uolų plyšiuose. Visas organizmas nudažytas žalia spalva. Kūno organizacija bfidinga ryškiu lytiniu di-morfizmu. Patelė ligi 5 cm, patino kūnas ligi 2 cm ilgio. Jo kūno organizacija primena planarijas.

Boner, lot. Bonerius, Ulrich XIV a. Šveicarijos vokiečių vienuolis. Apie 1349 jis vidurinių vokiečių augštaičių kalba surašė 100 pasakų ir pasakėčių rinkinį Der Edelstein, kurių daugumą paėmė iš Avianus ir Anonymo pasakų ir pasakėčių rinkinių ir juos savotiškai perdirbo. Rinkinys buvo išspausdintas 1461. Tai buvusi pirmoji spausdinta knyga vokiečių kalba.

O. Waas Die Quellen der Beispiele Boners 1897.

Bonerai arba Bonarai. XIV a. iš Silezijos Lenkijon atsikėlusi vokiečių šeima, kurios atstovai, pralobę Krokuvoje, Žygimanto Senio ir Žygimanto Augusto laikais buvo skiriami administraciniams, finansiniams ir politiniams reikalams. Jonas B. (miręs 1523) ir jo sūnus Severinas B. (m. 1549) buvo Krokuvos pilies viršininkais.

Bonet-Maury Gaston e Charles Auguste (1842—1919) prancūzų protestantų teologas, profesorius Paryžiuje. Išsp. Les origines du christianisme unitaire chez les Anglais 1881, Arnauld de Brescia 1881, Histoire de la liberté de conscience 1900, Edgar Qui-net 1903.

Bon. F. Bonelli pavardės santrumpa zoologijos varduose.

Bonfig-lio (Buonfiglio) Benedetto (1450— 1496) italų tapytojas, piešęs paveikslus daugiausia medžio lentose, ir architektas. Jo žymiausieji paveikslai yra piešti Peru-gijos miesto Palazzo dėl Communi koplyčios sienose.

Bonghi Ruggiero (1826—1895) italų politikas ir mokslininkas. 1848 dalyvavo konstituciniame sąjūdyje Neapolyje. Iš ten pasitraukė Florencijon, 1849 Piemontan. Nuo 1859 buvo Pavijos, paskiau Turino, Florencijos, Milano, Romos universitetų profesorius. 1863 Turine įsteigė dienraštį Stampa, 1874—1876 buvo švietimo ministeriu. Išsp. Lettre eritiche sul perchė la letteratura italiana non šia popolare in Italia 1856, Dis-corsi e saggi sulla publica istruzione 1877. Leone XIII e Italia 1878, La storia di Roma 1884—1896, La feste romane 1891.

Bongo Boocerus euryceros Ogilb. elnio didumo antilopių rūšis. Didesnioji kūno dalis ruda su 14—15 skersinių dryžų. Patinas ir patelė turi 60—80 cm ilgio storus kampuotus lyros pavidalo ragus. Gyvena Afrikoje Liberijos miškuose ligi Kongo ir rytų Afrikos D. Britanijos kolonijų.

Bonheur Marie Rosalie (1822—-1899) prancūzų realistinės krypties tapytoja, pasižymėjusi kaip gyvulių vaizduotoja. B. buvo pirmoji moteris, kuriai 1894 buvo suteiktas garbės legiono kryžius. Jos paveikslai: Nivernais lauko darbai 1849, Arklių mugė 1853, Auvergnės šienapjūtė 1855, Avys ganykloje 1855, šernai 1879.

Roger-Milės Rosa B., sa vie, son oeuvre 1900.

Bonhoefi'er Kari (1868 — 1942) vokiečių psichiatras, Karaliaučiaus ir kitų univ. profesorius. Išsp. Die akuten Geisteskranken-heiten der Gewohnheitstrinken 1901, Degenerationspsychosen 1907, Psychosen bei Allgemeinenerkrankungen 1912, Handbuch d. ärztlichen Erfahrungen im Weltkrieg 1922.

Bonia bažnyčios bokšto kupolas (it. cu-pola) ir šiaip bokštas (Maironis: Auksu žiba miesto bonios).

Boniecki Adam Jozef Feliks (1842—1909) lenkų heraldikas, kurį laiką valdininkas Lenkijoje. Išsp. Poczet rodöw w. W. Ks. Litewskim w XV ir XVI w. 1883, Herbarz szlachty polskiej 1897—1912.

Bonifacas (apie 675 Kirtone p. Anglijoje —-754 VI 3) šventasis (šventė VI 5) vokiečių apaštalas, vienuolis benediktinas. Nuo

Bongo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4945-0=4945 wiki spaudos ženklai).