Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/127

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


čia laikydama ligi 1903. Vyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius 1924—.1925 B. grąžino.

Be Vilniaus, Lietuvos D. Kunigaikštijoje B. dar buvo įkurdinti 1639 Lucke, 1649 Naugarduke, 1658 Rakove ties Minsku, 1700 Minske, 1728 Gardine, 1785 Jampolėje. Po 1795 Lietuvos B. atsiskyrė nuo Lenkijos B. 1836 III 17/29 caro įsakymu Lietuvos B. buvo pavesti vyskupų valdžiai, o 1843 visai panaikinti.

J. Kurczewski Biskupstwo Wileñskie 1912; S. Bosiak Bonifratrzy w Wilnie 1928.

Boni homines (lot. — gerieji žmonės)

1) prancūzų vad. vienuoliai gramontanai (pr. bons hommes), portugalų kanauninkai, anglų maišelninkai.

2) Gr. katharoi — grynieji buvo vad. nuo katalikų atskilusieji Prancūzijos albigiečiai ir kaikurie kiti.

Bonilla y Sa;n Martin Adolfo (1875 — 1926) ispanų filosofas ir literatūros tyrinėtojas, nuo 1925 Madrido universiteto profesorius. Išsp. Historia de la filosofía española 1908—.1911, Cervantes y su obra 1916, Las Bacantes — o los orígenes del teatro 1921.

Bonin japon. Ogasavara, 97 salelių salynas Didžiajame vandenyne apie 900 km į pietryčius nuo Japonijos. Iš viso 70 km-su 8000 gyv. Pirmieji B. 1593 aptiko japonai, 1827 užėmė anglai, 1875 japonai, nuo 1951 JAV mandatas. B. yra svarbios strateginės reikšmės, ypač Port Lloydo uostas. Dėl B. supančiųjų šiltųjų srovių turi dausų klimatą.

Bonin Charles Eudes (1865—1929) prancūzų geografas, Azijos tyrinėtojas. 1895 ištyrė Jang-tse-Kiango upės klonį, 1899—1900, iš Pekingo išvykęs perėjo Tibetą, Kinų Turkestaną ir Tianšaną. Tas savo ekspedicijas aprašė žurnaluose Bulletin de la Société de Géographie 1898 ir La Géographie 1901.

Bonynas Karolis (m. 1939) apie 52 metų amžiaus, žurnalistas, teisės patarėjas, aktyviai dalyvavęs antinaciniame lietuvių judėjime Klaipėdoje ir jos krašte. 1939 VI Gestapo suimtas ir išgabentas į Oranien-burgo-Sachsenhauseno (prie Berlyno) koncentracijos stovyklą, kur tų pačių metų rudenį nacių nukamuotas mirė.

Bonington Richard Parkes (1801 -1828) anglų tapytojas, 1816 atvykęs Paryžiun tapybos studijuoti. Pasižymėjo plataus masto vaizdais, žymiausiais jo kūriniais laikomi Prancūzijos karalius Henrikas III, Didysis kanalas Venecijoje, Dožų rūmai Venecijoje, Jūros krantas.

Bonistika popierinių pinigų ir apyvartoje buvusių pinigo pakaitalo bonų kolekcionavimas, ypač išsiplėtęs po I pas. karo, kai daug kur buvo išleista įvairių „bėdos” ar laikinių pinigų.

Bonitavimas (lot. bonitas) įvertinimas, rūšiuojant pagal gerumą. Dirvožemių B. — jų skirstymas, vertinimas iš jų našumo dirvose, pievose ar miškuose.

Bonitetas (lot. bonitas) rūšis, kokybė. Kredito santykiuose B. rodo asmens kreditingumą — ar jis laiku ir gerai vykdo savo piniginius pasižadėjimus ir ar, jo piniginių pasižadėjimų sumai padidėjus, jis liks pajėgus mokėti. Vekselio B. yra vertinamas pagal vekselio davėjo kreditingumą.

Miškininkystėje B. terminas vartojamas, aprašant medynus. Praktikoje dažniausiai vartojami penki B.: I, II , III, IV ir V. Žymint B., nusakoma: dirvos ir kitų vietos aplinkybių tinkamumas duotosios medžių veislės medynui augti ir medyno išvaizda ir prieauglis. Nustatyta, kad tam tikro amžiaus medynų augštis nusako jų našumą. Augščiams mažėjant, užaugusios medienos kiekis taip pat mažėja. Todėl praktikoje, norint priskirti medyną betku-riam B., užtenka išmatuoti jo augštį ir ištirti jo amžių.

Bonito 1921—1922 atkastieji C. Amerikoje Naujojoje Meksikoje senovinio miesto griuvėsiai. Spėjama, kad jis buvo gyvenamas 750—1200 metais. Tai buvęs miestas viešbutis su 300 su viršum atskirų kambarių tik pirmame augšte ir daugybe aplink išmėtytų mažų namelių. Mieste gyvenę ligi 2000 žmonių. Jį yra supusi 20 m augščio siena, kurios dalis išlikusi. Didžiajame pastate buvo per 20 maldos salių.

N. M. Judd The pueblo Bonito—The National Geographic Magazine 1922.

Bonito Thynnus pelamys L. Teleostei būrio, Acanthopterygii pobūrio, Scombri-dae šeimos žuvys ligi 80 cm ilgio, metalinio žvilgėjimo, mėlynos, žalios ir raudonos spalvos. Gyvena Atlante, dažnai sekioja laivus, žmogui krisdamos į akis ypač dėl to, kad puola skraidančias žuvis.

Bonivard Bonnivard, François (1493 1570) Šveicarijos istorikas. 1513 šv. Viktoro vienuolyno prioras. Priešinosi norinčiam Genevą pasisavinti Savojos kunigaikščiui Karoliui III. 1519—1521 buvo uždarytas ka-

Bonington Venecija

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4643-0=4643 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai