Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/132

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


iš indo liejąs šventą gėralą, o kitoje rankoje turis varpų saują.

Bonvalot Pierre Gabriel (1854—1933> prancūzų keliautojas. 1882, .1885—1887 ir 1889—1890 keliavo po Persiją, Pamirą, Tibetą, Turkestaną, Kaukazą ir Indiją. 1886-3887 pirmas pasiekė Indiją iš Kaukazo per Pamirą. šią kelionę aprašė Du Causase aux Indes à travers le Pamir 1888.

Jounneau et Berger P. G. B. 1939.

Bonwetsch Gotlieb Nathaniel (1848-1925) vokiečių evangelikų teologas. Dorpato (Tartų) ir Göttingeno universitetų profesorius. Išsp. Kyrill und Methodius 1885, Grundriss der Dogmengeschichte 1908, Kirchengeschichte Russlands 1923. Nuo 1893 drauge su R. Seebergu leido Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche.

Bonvin 1) Ludwig (1850-1939) jėzuitas, bažnytinės muzikos kompozitorius, 1887 Canisius College Bufalo JAV muzikos direktorius. Parašė simfoniją G-Moll, mišias ir kt.

2) François ( 1817 — 1887) prancūzų tapytojas. Daug paveikslų nupiešė iš vienuolių gyvenimo, žymiausias paveikslas Le refrectoire.

Bonvivant (pr.) lėbautojas, ūžautojas, „širdžių ėdikas”. Dirbtinis prancūzų teatro terminas, vėliau ir plačiau visuomenėje prigijęs.

Bon voyage (pr.) — laimingos kelionės (atsisveikinant).

Bonza 1) japonų bonzi, iš kinų kalbos fonsung (religingas žmogus), nuo XVII a. pusės europiečių vartojamas terminas budistų vienuoliams Japonijoje ir Kinijoje vadinti.

2) Netiesiogine prasme B. vadinami ir politinių partijų vadeivos, kietai besilaiką politinio dogmatizmo.

Bonzaria budistų vienuolynai Kinuose ir Japonijoje.

Böök Martin Fredrik (g. 1883) švedų literatūros istorikas ir konservatyvinės krypties imtinas. švedų akademijos narys. Išsp. Es. Tegner 1946, Sveriges moderną littera-tur 1919, Resa kring svenska parnassen 1927, Essayer och kritiker 1913—1923, Resa till Schweiz 1932, Historier fran Hallan-dsasen 1934, Andersen 1938, Storskolan 1940.

Booker Washington Tagliaferro (1859— 19,15) JAV negrų veikėjas ir švietėjas. 1872 —1875 išėjęs žemės ūkio mokyklą, mokytojavo negrų amatų mokykloje. 1900 Bostone įsteigė pirklių ir pramonininkų negrų sąjungą. Stengėsi suartinti negrus su baltaisiais, tam skirdamas savo raštus, prakalbas. Išsp. Up from slavery (autobiografija) 1901, The future of the American Negro 1899, Tuskegee and its people 1905, The Negro in business 1907, The story of the Negro 1909.

Book maker (angl.) lažybų surašinėtojas arklių lenktynėse.

Boole George (1815—1864) anglų matematikas ir logikas, 1849—1864 Queen College Corke matematikos profesorius. Savo darbuose Treatise on differential equations 1859 ir Treatise on the calculus of finite differences .1860 jis patobulino ir išplėtė simboliškąjį lygčių integravimo metodą, nustatė naujuosius metodus diferencinėms lygtims integruoti ir žymiai pastūmėjo baigtinių skirtumų teoriją. B. dirbo ir tiesinių transformacijų teorijoje ir yra iš moderniškesnės algebros kūrėjų. Savo darbuose Mathematical analysis of logic 1847 ir An investigation of the laws of thought 1854 B. nustatė matematinės analizės ir logikos santykiavimą.

H. R. Harley B. George, his life and works 186fi.

Boom (angl.) — augšta ūkio konjunktūra. Ūkio depresija vad. slump.

Boom Belgijos miestas Antverpeno provincijoje. Ligi 20.000 gyventojų. Metalo ir tekstilės pramonė, laivų statybos dirbtuvės ir uostas.

Boone Daniel (1734—1820) JAV rytinių sričių (North Carolina, Kentucky, Florida) tyrinėtojas. Jo nuotykius ir patyrimus aprašė J. Filson The discovery settlement and present of Kentucky 1784.

H. A. Bruce D. Boone and the Wilderness Road 1910; J. E. Bakeless Fighting Frontiersman 1948.

Boophilus (Margaropus) erkių (Acarina) gentis, naminių raguočių kraujo kūnelių ligos — piroplazmozės (vad. Texaso drugio) užkrėtėjo. C. ir P. Amerikoje piroplazmo-zę uckrečia B. annulatus ir B. decoloratus.

Boos Heinrich (1851-1917) Šveicarijos istorikas, Bazelio universiteto profesorius. Išsp. Geschichte der rheinischen Stadtekul-tur 1897—1901, Geschichte der Freimauerei 21906.

Booster The 1918—1923 Chicagoje leistas mėnesinis lietuvių reikalams skirtas žurna-

Fr. Bonvin Ave Maria

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4362-0=4362 wiki spaudos ženklai).