Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/133

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


las anglų kalba. Jį leido ir redagavo Tomas šėmis (pasivadinęs Thomas Shamis).

Bootes žvaigždynas, ž. Jaučiaganis.

Booth 1) Charles (1840—1916) anglų ekonomistas, darbininkų gyvenimo tyrinėtojas. Išsp. Life and labour of the people of London 1889—1903, Old age pension and the aged poor 1891—1899, Poor law reform 1910, Industrial Unrest and trade union policy 1914.

2) John Wilkes (1839—1865) JAV scenos artistas, 1865 IV 14 nužudęs prezidentą Lincolną ir IV 26 teismo sprendimu sušaudytas.

Van D. Stern The Man who killed Lincoln 1939.

3) William (1829—1912) anglų visuomenininkas ir moralistas, anglikonų, nuo 1857 metodistų kunigas. Su savo žmona Catherine (1829—1890) pradėjo Londone palapinėse ir lauke sakyti pamokslus ir įsteigė broliją East London Revival Society, o 1876 dar ir East London Christian Mission ir Christian Mission. 1878 organizavo karinės tvarkos ir drausmės Salvation Army, pats būdamas jos dvasinis vadovas ir viršininkas (generolas). ¡Nuo 1880 ji ėmė plisti JAV (lietuvių vadinami salaveišiais), Australijoje, Indijoje. B. išsp. Salvation Army-1882 ir In darkest England and the way out 1890, kur siūlė žmonių ydas ir skurdą šalinti, steigiant beturčių kolonijas, gelbėjimo namus, dorinant kalinius, beturčiams steigiant bankus, teisių patarimų biurus. Savo šalininkų remiamas, dalį tų siūlymų B. sugebėjo ir įgyvendinti. Po jo mirties jo darbą dirbo jo sūnus William Bramwell (1856—1929), paskiau jo duktė Evangeline Cory (g. 1865) 1934—1939 buvusi Salvation Army generolu.

H. Begbie Life of W. B. 1920. J. Ervine God’s soldier: General W. B. 1934.

Boothia Felix toliausiai į šiaurę nusikišęs š. Amerikos pusiasalis, ligi 50.000 km2 ploto. Pirmas B. aptiko J. Ross 1831. Vakariniame B. F. pakraštyje prie Franklino sąsiaurio Adelaidės rage yra surastas šiaurės pusrutulio magnetinis ašigalis, 1904 Amund-seno nustatytas 700 30' N/970 40' W vietoje, o 1928 jo vieta nustatyta 70^ 30' N/950 30' W.

Bootle Anglijos miestas, vakarų Liver-poolio dalies priemiestis, prie Mersey upės žiočių, 80.000 gyventojų (1947). Laivų dirbtuvės, metalo ir džuto pramonė.

Bopyridae vėžiagyvių (Crustaceae) klasės šeima, parazituojanti kitų vėžiagyvių, pvz. krevečių (Palaemon) žiauninėje tuštumoje. Jie yra labai išsigimusios organizacijos. Ryškus lytinis dimorfizmas. Patinai mažesni už pateles.

Bopp 1) Franz (1791 IX 14—1867 X 23) vokiečių kalbininkas. 1812—1815 Paryžiuje mokėsi arabų bei persų kalbų ir studijavo sanskritą. Nuo 1821 Berlyno universiteto rytų kalbų ir visuotinio kalbamokslio profesorius. Iš pradžios B. ėmė domėtis kalbos mokslu plačiąja prasme, t. y. su kalbos mokslo pagalba jis norėjo įžvelgti į žmogaus dvasios paslaptis ir patirti jos prigimtį bei dėsnius. Bet vėliau bedirbdamas įsigilino į specialius kalbos mokslo dalykus. Jo pirmas tos srities darbas yra über das Conjugationssystem d. Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen u. germanischen Sprache 1816. Kalbų lyg. pagrindu čia jis ima gramatinę jų sudėtį, kalba apie veiksmažodžių kaitymą. Sulygindamas knygoje minėtąsias kalbas, jis randa, kad jų formos yra bendros ir vienos kilmės.

Kitas ir svarbiausias B. veikalas yra Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen 1833—1852 (31868—1870). šitame veikale jis skaldo kalbos formas, seka jų plitimą ir jieško jų pirmosios kilmės. Jo tyrimo tikslas yra genetiškoji kalbos raidos pusė. Remdamasis indų gramatikais, jis manė, kad indoeuropiečių kalbų žodžiai iš pradžios yra kildinti iš vienaskiemenių šaknų, kurios esančios dvejopos — veiksmažodinės ir įvardinęs, iš veiksmažodinių šaknų esą sudaromi veiksmažodžiai ir vardažodžiai, o iš vardinių — įvardžiai, senoviniai prielinksniai, jungtukai ir dalelytės. Linksnių galūnės daugiausia kilusios iš pirminių įvardinių šaknų. Asmeninės veiksmažodžių galūnės susidariusios iš įvardžių pirmojo, antrojo ir trečiojo asmens. Taigi B. kalbos formas daugiausia aiškina pirminių šaknų pridėjimu prie pagrindinės šaknies; dėl to jo teorija yra aglutinacinė. Pastovių, beišimtinių dėsnių jis dar nepažino; kalbai dar palikdavo laisvės tam tikrais atvejais esančių dėsnių ir nesilaikyti. Dėl to, jo nuomone, balsiai gali būti be jokio pagrindo pailginti, kitais pakeisti arba vienoda garsų grupė vienu ir tuo pačiu metu gali pavirsti į labai įvairius darinius. B. fonetikos dalykuose buvo visai silpnas. Lyginamojoje gramatikoje jis jieškojo ne garsų atitikmenų, bet tik paviršutiniškai lygino atskirus žodžius, kurie jam rodės identiški. Tačiau jo didybė yra ne mokslingumas ir metodiškumas, bet genialumas. Tąja savo ypatybe jis yra daug naujų dalykų suradęs, tik jų dar negalėjo kaip reikiant išdėstyti,

F. Bopp

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5139-0=5139 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai