Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/134

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


pagrįsti. Minėtini dar jo Ausführliches Lehrgebäude der Sanscritsprache 1824—1827 (21828—1832), Glossarium Sanscritum (1830 (31866—1867), Kritische Grammatik der Sanskritsprache 1834 (41868), Ueber die Sprache der alten Preuszen in ihrem Verwandschaftlichen Beziehungen 1853.

S. Lefmann Franz B., sein Leben und seine Wissenschaft 1891—1897; Th. Benfey Geschichte der Sprachwissenschaft 1869.

2) Linus (g. 1887) vokiečių katalikų teologas, pastoralistas ir pedagogas, nuo 1924 Freiburgo universiteto profesorius. Išspausdino Vom Verstehen u. Verstandenwerden 1926, Das Jugendalter u. sein Sinn 1926, Die Erzieher 1928, Allgemeine Heilpädagogik 1930, Wir sind die Zeit 1931. Geist und Form des katholischen Religions Unterrichts 1935.

Bor Peter Christianszoon (1559—1635) olandų istorikas, 1595—1619 parašęs 31 knygą olandų istorijos — Oorsprong, begin enede vervolgh der Nederlandsche oorlo-gen, išsp. 1679—1684.

Bora 1) stačioji banga, kurią į upių žiotis įvaro jūros potvynis.

2) šaltas, sausas, smarkus vėjas, pasitaikąs Juodojoje ir Adrijos jūrose prie Dalmatijos krantų. Jis atsiranda šiuo būdu: žiemą nuo prieinančio prie jūros augštais, stačiais šlaitais šalto žemyno nuslenka masės šalto oro, besiveržiančio į kylančio nuo vandens į viršų šiito oro vietą. Temperatūra vandens paviršiuje nukrinta tuomet žemiau 00 C. Laivai pavojingai apledėja, nes B. sukelia dideles bangas.

Bora Katharina (1499—1552) Nimbscho vienuolė cistersė, 1523 pabėgusi į Wittenberga ir 1525 ištekėjusi už M. Luterio, iš kurio turėjo 3 sūnus ir 3 dukteris.

Kroker Katharina von B. 3 leid. 1928.

Boracitas boratų grupės spalvotas arba bespalvis mineralas Mg0 B14 O26 CI2. Kietumas 7, tankumas 3. Augščiau 265° C jis yra kubinės sistemos, o žemiau tos temperatūros rombinės. Randamas druskos ir gipso kasyklose.

Boraginaeeae (Borraginaceae, Asperifoliaceae) agurkliniai, augalų šeima iš dvi-skilčių. Apie 1200 rūšių; jų yra ir dekoratyviųjų, auga beveik visame žemės paviršiuje, daugiausia Viduržemio jūros kraštuose. Bet jų beveik nėra arkčio kraštuose. Dažniausiai žolės su apvaliais stiebais ir pra-žambiniais lapais, plaukuotos šiurkščiais plaukeliais, žiedai penkiais taurialapiais, vainiklapiais ir kuokeliais. Mezginė padalinta į dvi, toliau į keturias dalis. Vaisius keturi riešutėliai.

Boraih William Edgar (1865—1940) JAV politikas. Nuo 1889 advokatas, nuo 1907 senato narys iš Idaho valstybės. Priklausė respublikonų partijai, bet pasižymėjo dideliu savarankiškumu: pasisakė prieš JAV siūlymą imtis CNikaragua protektorato, gynė Filipinų nepriklausomybę, reikalavo rinkimo teisės moterims, priešinosi Versailles taikos ratifikavimo Wilsono politikai, Haiti ir San Domingo okupavimui. 1923 senate siūlė savo projektą taikai išlaikyti. Nekartą pasisakydavo Vokietijos ir bolševikinės Rusijos naudai. 1925—1933 buvo senato užsienio komisijos pirmininku.

Borako miškas Telšių aps. Luokės vi., 123 ha ploto. Vidutinio amžiaus mišriųjų spygliuočių II augštumo medynai.

Boraksas Na2B.įC>7 . IOH2O, natritetrabo-ratas, kieti bespalviai kristalai kartais vartojami gleivinių dezinfekcijai. Technikoje B. vartojamas vandeniui minkštinti, muilo, stiklo, emalės gamyboje, odų išdirbime. Natrio perboratas NaBOs įeina į balinančiųjų miltelių sudėtį („persilį” ir kt.). Randamas Borakso ež. dugne druskinguose Kalifornijos ir Nevados JAV ežeruose.

Boranic Dragutin (g. 1870) kroatų mokslininkas, mokslo akademijos narys Zagrebe. Išsp. Pravopis hrvatskoho iii srpskogo jezika ir kt. daugiausia kalbotyros srities darbus, Rad Jugoslovenske Akademi spausdintus.

Boras p. Švedijos miestas 57 km į rytus .nuo Gôteborgo. 58.000 gyventojų (1950). Dirbtinio pluošto, audinių, medžio ir kt. pramonė.

Boras cheminis elementas, simbolis B, atominis svoris 10,82, atominis numeris 5, valentingumas 3. Jį 1808 aptiko Davy, Gay-Lussac ir Thénard. Gamtoje palaido B. nėra. Jis pasitaiko tik junginiuose, pvz. bo-rakse, boronatriokalcite, boro rūgštyje. Amorfinis B. yra minkšti rudi milteliai. Kristalinis B. yra labai kietas, ir jį vartoja deimanto vietoje. B. vartojamas lydiniams, pvz. plienui, gaminti, ir anodas galvaniniams elementams.

Borassus flabelliformis L. Palmae šeimos medis iš Indijos, vadinamas vyno arba Pal-miro palme. Atogrąžų kraštuose iš jo gamina vyną (Toddy), mieles, cukrų, sago. Iš lapų gamina popierių.

Borastus Gregorius (1580 Švedijoje—1656 Lenkijoje) švedų poetas lotynų kalba. Lenkijon atvyko iš Švedijos kartu su Žygimantu Vaza. Išėjęs mokslus Vilniaus akademijoje, virto kataliku. Buvo D. L. K. Žygimanto IV, Vladislovo IV ir Jono Kazimiero sekretoriumi ir lotynų kalbos raštais gynė jų reikalus prieš Sudermanijos Karolio ir kt. puolimus. Rašė eiliuotąsias panegirikas —• Panegyricus Sigismundi III Poloniae et Sueciae regi 1611.

Boratinė Lietuvos ir Lenkijos XVII a. moneta, pavadinta vardu italo Tito Livijaus Boratini (m. 1682), 1641 atvykusio iš Italijos. 1659 D. L. K. ir karaliui Jonui Ka-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5261-0=5261 wiki spaudos ženklai).