Puslapis:LE03.djvu/139

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2) Giovanni (1738—1810) italų pedagogas. Lenkijos edukacinei komisijai į ji kreipiantis, jis 1776 išspausdino Le plan réformation des études élémentaires. Tai buvo tos komisijos nustatyti Lenkijos ir Lietuvos mokyklų sistemos pagrindai.

Borelowski Marcin (1829—1863) vienas iš 1863 sukilimo vadų Lenkijoje. 1863 II-IX Lelevalio slapyvardžiu vadovavo Liublino vaivadijos sukilėliams, žuvo ties Batoru.

Borenius Tancred (1885—1948) kilimo suomis, meno istorikas, nuo 1922 Londono universiteto meno istorijos profesorius. Išspausdino: Four Early Italian Engravers 1923, The English Primitives 1924, English Médiéval Painting (su W. Tristamu), English Painting in the XVIII Century 1938, Dutch Indoor subjects 1946.

Boreophausia inermis Mysidae šeimos toli jūroje gyvenąs vėžiagyvis. Kartu su kitu vėžiagyviu Calanus finmarchicus jis yra kaikurioms menkių rūšims pagrindinis maistas, šiedu vėžiagyviai randami jūroje tirščiausiais būriais, apimančiais didžiausius vandens plotus.

Boretl (Boretius) Matas Ernst (1694 M. Lietuvoje —1738 Karaliaučiuje) vokiečių gydytojas ir botanikas, 1724—1738 Karaliaučiaus universiteto profesorius. Išsp. Dis-sertatio de hieraciis prussicis 1720, De anatome plantarum et animalium analoga 1727. Rankraščiu paliko Herbarium vivum plantarum et florum in Prussia naseentium adsrciptis nominibus plantarum latims, germanicis et polonicis.

Boreus Boreidae (ar Panorpidae) šeimos, tinklasparnių (Neuroptera) būrio vabzdžių gentis. Kelių milimetrų dydžio, be akių ir kartais ir be sparnų ar su redukuotais sparnais. Rūšis B. hiemalis L. žalios metalinės spalvos, gelsvomis kojomis. 3—4 mm ilgio. Sutinkamas šiaurės ir vidurio Europoje.

Borevičius-Bariūnas Jonas (g. 1906 XII 6 Alytuje) kunigas jėzuitas. Mokėsi Alytaus pradžios mokykloje ir gimnazijoje, 1905 stojo i jėzuitus, filosofiją baigė 1932 Valkenburge, Olandijoje, ir ten pat 1938 baigė teologiją. Socialinius mokslus dar studijavo Mūnsterio (Vokietijoje) ir Lou-vaino (Belgijoje) universitetuose. 1932 —1934 Taline, Estijoje, vadovavo savo įst. jaunimo auklėjimo institutui ir drauge mokytojavo rusų gimnazijoje. 1941—1944 Šiauliuose buvo kapelionas Prekybos Institute, o nuo 1942 drauge buvo šv. Ignaco bažnyčios rektorius. 1945—1946 Šveicarijoje lietuvių tremtinių komiteto pirmininkas, lietuvių kapelionas, Šveicarijos Caritas bendradarbis, tarptautinės tremtinių švietimo komisijos narys. 1946 atvykęs į JAV, lietuvių jėzuitų namų Chi-cagoje steigėjas, nuo 1948 lietuvių jėzuitų generalinis ekonomas. 1952—1953 JAV studentų ateitininkų sąjungos dvasios vadas ir nuo 1949 Chicagos ateitininkų studentų ir sendraugių dvasios vadas. Kaip misionorius dirbo Lietuvoje nuo 1938, o čia. JAV. nuo 1949. Estiškai 1933 parašė dramą Kalėdų garsai. Bendradarbiavo Ryte, XX Amžiuje, Drauge, Misijose, žvaigždėje, Ateityje, Laiškuose Lietuviams.

Borgenhout Antverpeno priemiestis, 52.000 gyventojų. Deimantų gludinimo, tekstilės, manufaktūros pramonė. 1814 Antverpeno gynėjo Carnot’o paminklas.

Borgese Giuseppe Antonio (1882—1952) italų literatūros tyrinėtojas ir apysakininkas, 1910—1931 Romos ir Milano universitetų profesorius, 1931 dėl priešfašistinio nustatymo turėjo apleisti Italiją ir atvyko į JAV. 1932—1935 Smith College profesorius, nuo 1936 Chicagos universiteto profesorius. Išsp. Storia della critica romantica in Italia 21949, La nuova Germania 1909, Gabriele d’Annunzio 1909, Studi di lettera-ture moderną 1914, Goliath: The March of Fascism 1937, The City of Man 1940, Common Cause 1943, Idea della Russia, A Fon-dations of the World Republic 1953. Apysakos: Filippo Rube 1921, I vivi e i morti 1923, L’arciduca 1925.

Borghese dar XV a. Sienoje žinoma italų didikų giminė, iškilusi Romoje XVII a., kai kardinolas Camillo, B. (1552—1621) buvo išrinktas popiežiumi Povilu V (1605—1621).

Borghese vila rūmai buvo baigti statyti Romoje 1615. Juose buvo surinkta daugybė įvairių meno kūrinių. 1806 Camillo Borghese pardavė Napoleonui rinkinį senovės skulptūrų, patekusių į Louvre. 1815 Sardi-

Kun. Borevičius-Bariūnas

Borghese rūmų kiemas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4336-0=4336 wiki spaudos ženklai).