Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/143

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Borisov-Musatov Viktor (1870—1905) rusų tapytojas, dalyvavęs Maskvos, Petrapilio, Berlyno, Müncheno, Londono parodose. Paveikslai: Devuška s agavoj 1897, Harmonija 1900, Izumrudnoe ožerelje 1904, Requiem 1905.

Borysthenes senovinis Dniepro upės vardas, minimas Herodoto 450 pr. Kr.

Bork, arba Borkh, gamtininko M. Bork-hauseno (1760—1806) pavardės santrumpa prie kitų augalų žymėjimo.

Borki Ukrainos geležinkelio stotis, kur 1888 X 17/29 sudužo traukinys, kuriuo važiavo caras Aleksandras III su savo šeima. Jų sveikų išlikimas buvo priežastis ne vien Rusijoje, bet ir Lietuvoje iš žmonių priverstinai lupti pinigus įvairioms ikonoms pirkinėti. V. Kudirka savo Tėvynės Varpuose (Varpe 1890 N 2) tai apibūdino kaip „smagiausią progą dėl spekuliacijos ant padoriausių jausmų”.

Bor Komorowski Tadeusz (g. 1895) lenkų generolas, karo su vokiečiais metu kavalerijos brigados vadas, 1940—1943 krašto armijos komendantas. 1944-1946 lenkų karo pajėgų viršininkas, Varšuvos sukilimo vadas. 1947—1949 egzilinės vyriausybės ministeris pirmininkas. Išsp. The secret Army (lenkiškai Armija Krajowa).

Borku, Borgu, Borkou rytų 'Saharos oazių grupė Prancūzijos Pusiaujo Afrikoje, Tibesti pietuose. 16.000 km2 ploto. Apie 17.000 gyventojų klajoklių tibbu. Svarbiausioji gyvenamoji vietovė Ain-Galakka. Prancūzijai priklauso nuo 1913.

Borkum šiaurės jūros sala prie Vokietijos pakrančių Rytų Fryzų salyne, 12 km nuo Olandijos krantų — 31,7 km2. B. yra liekana kadaise buvusios didelės Banto salos, kurios didžiąją dalį 1100 nuplovė jūros bangos. Vakarinėje salos dalyje yra to paties vardo vasarvietė (ligi 6100 gyventojų).

Borkus legendinis Palemono sūnus, valdęs žemes tarp Nemuno, Jūros ir Kuršių marių, ši Palemono legenda susiformavo XV a. Pirmas ją mini lenkų metraštininkas Dlugošas XV a. antrojoje pusėje; toliau ir kiti. Ją ypač išpūtė T. Narbutas, ją paremdamas savo sufalsifikuotaisiais metraščiais. Jokio istorinio pagrindo ji neturėjo: ji buvo sugalvota lenkams parodyti, kad lietuvių tauta kilusi net iš Italijos.

Bortaann 1) Edwin (1851—1912) vokiečių rašytojas, rašęs leipcigiečių šnekta— Mei Leibzig low’ ich mir 1881, Leibz’ger Lerchen 1893 ir kt. Be to, paskelbė raštu, kuriais gynė tezę, esą, Shakespeare veikalų autoriumi buvęs Bacon: Das Shakespeare Geheimniss 1894, Der historische Beweis der Bacon-Shakespeare-Theorie 1897, Die Kunst des Pseudonyms 1901, Der Autor Sir John Falstaffs 1903.

2) Martin (1900—1945?) vokiečių nacionalistų politikas, nuo 1938 priklausęs asmeniniam Hitlerio štabui, nuo 1939 Hitlerio patarėjas ir ministeris ir tarybos narys krašto gynybos reikalams. Karui pasibaigus, į sąjungininkų rankas nepateko ir jo likimas pasiliko neišaiškintas.

Trevor-Roper The Last Days of Hitler 1947.

Bormašina (vok. Bohrmaschine) netaisyklingai vartojamas skolinys iš vokiečių kalbos; šaltkalvio ir odontologijoje vartojamos gręžiamosios mašinos pavadinimas.

Bormida 150 km ilgio Italijos upė, Tana-ro dešinysis intakas Piemonto provincijoje. Išteka iš Ligurijos Apeninų.

Borms August (g. 1878) Belgijos flamų vienas vadų, 1912 įsteigęs flamų kultūrinės propagandos organizaciją Pro Westlandia, kuri siekia visiško flamų savarankiškumo dualistiniai tvarkomojoje Belgijoje. 1919 Belgijos teismas jį nuteisė mirti. Ta bausmė pakeista kalėjimu, iš kurio 1929 jis buvo išleistas.

Born 1) Max (g. 1882) vokiečių fizikas. Nuo 1915 profesorius Berlyno, Frankfurto, Göttingeno universitetuose. Jo žymiausi darbai yra reliatyvybės teorijos, kvantų teorijos ir kristalų teorijos srityje. Jis davė pagrindus Sehrödingerio medžiagos bangų teorijai ir Heisenbergo kvantų mechanikai. Išsp.: Dynamik der Kristallgitter 1915, Aufbau der Materie 21922, Relativitätstheorie Einsteins 31922, Atomtheorie des festen Zustandes 1923, Vorlesungen über Atommechanik 1925, Probleme der Atomdynamik 1926, Optik 1933, Atomic Physics 41947.

2) (Buttermilch) Stephan (1824— 1898) vokiečių veikėjas ir literatūros istorikas. 1846—1849 darbavosi komunistų sąjungoje, vadovavo 1848 revoliucijai Berlyne, redagavo Volk, dalyvavo Drezdeno sukilime, kuriam nenusisekus, bėgo Šveicarijon. 1878 redagavo Baseler Nachrichten ir buvo Bazelio universitete literatūros istorijos profesorius. Išsp. Die romantische Schule im Deutschland und Frankreich 1880, Erinnerungen eines Achtundvierzigers 1898.

Borne Max (1826—1894) vokiečių žuvininkas, suskirstęs upes rajonais pagal juose besiveisiančias žuvis: augštupyje upėtakių, vidurupyje kiršlio, ūsuočio, palšos ir žemupyje mišraus vandens rajonai; ne kiekviena upė juos visus turi. Išsp.: Taschenbuch der Angelfischerei 1872, Handbuch d. Fischzucht 1886, Teichwirtschaft 41895.

Börne Ludwig (1786—1837), žydas Juda Leiba Baruch, priėmęs Börne pavardę, 1818 pereidamas krikščionybėn; vokiečių publicistas. Baigęs 1809 Giessene teisių mokslus, 1811—1813 tarnavo Frankfurto policijoje, bet kaip žydas tarnybos nustojęs, ten pat

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5217-0=5217 wiki spaudos ženklai).