Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/145

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kupui, 1427 — 1577 Lübecko, 1658 — 1660 Švedijos, 1940—1945 užimtas vokiečių, 1945 V — 1946 III užimtas rusų.

Bornier Henri (1825—1901) prancūzų poetas ir dramaturgas. 1845 studentaudamas išleido eilėraščių rinkinį Les premiėres feuilles ir farsą Le mariage de Luther. 1875 išleido eiliuotą dramą La fille de Roland. Jo dramos: Les noces d’Atilla 1880, Mahomet 1888 (dėl turkų protesto ją buvo uždrausta vaidinti), Les fils d’Arėtin 1895, France d’abord 1899. Jo Poėsies compėtes išleistos 1894.

Bornitas ž. Vario rūda.

Bornos liga (Meningo Encephalitis equo-rum enzootica) arklių infekcinė liga, stuburo ir galvos smegenų uždegimas. Sergąs arklys yra depresijoje, atsiranda pusiausvyros sutrikimų, mėšlungių ir paraližas. Histologiškai patologiškas vaizdas smegenyse ir smegenų plėvėse kaikuriais atvejais panašus į žmonių encephalitis ir polio-melitis acuta susirgimus. Lietuvoje B. L. dar pasitaiko. Pavadinta nuo Saksonijos miesto Borna.

Bornstein Benedykt (1880—1948) lenkų filosofas (neokantietis). Prieš II pas. karą buvo Varšuvos laisvojo universiteto profesorius. Išsp. Zasadniczy problemai filozofji Kanta 1910, Elementą filozofji jako nauki šcisiej 1916, Kant i Bergson 1913, Architektonika zmyslowosci i rozsądku 1927, Architektonika swiata 1934—1936.

Börnstein Richard (1852—1913) vokiečių fizikas, meteorologas. Išsp. Leitfaden der Wetterkunde 31913,

Bornu Britų Nigerijos provincija į pietvakarius nuo Čado ežero; 115.500 km-, 228,000 gyventojų (1948). Administracinis centras Maiduguri. Pietų dalis — savanos, vidurinė — stepės, šiaurinė — dykuma. Vasaros lietingos. Auginama arašidai, indigo, kaučukas, sorgą. Viduramžiais mahometonų Kanemo valstybės dalis; nuo 1472 nepriklausoma B. valstybė. 1808 nukariauta fulbų, 1899 — 1900 pasidalinta tarp anglų, prancūzų ir vokiečių. 1919 visa atiteko D. Britanijai.

Boro bromidai ž. Boras.

Boro-Budur budistų šventovė, pastatyta VIII—IX a. į šiaurės vakarus nuo Indonezijos sostinės Djokjakartos (Javos saloje). B.-B. yra 9 laipsnių-terasų piramidė su kupulu, 36 m augščio, gražiai išpuošta bareljefais. Apatinės terasos kraštinė 122 m ilgio. B.-B. laikoma žymiausiu Javos salos architektūriniu kūriniu.

Boro chloridas ž. Boras.

Borochov Leiba Beras (1881 Poltavoje — 1917) žydų visuomeninkas. Poale Zion partijos veikėjas. Po 1905 Vilniuje redagavo partijos organą Der proletarische Gedanke, paskui Vorwärts. 1907 pabėgo Austrijon, kur studijavo istoriją, etnografiją ir filosofiją. 1913 B. spausdino Vilniuje žydų metraštyje Pinkes savo bibliografinę studiją — 400 metų žydų filologijos. 1914 išvyko į JAV. 1917 grįžo į Ukrainą. Išsp. Klassovye mo-menty nacionalnago voprosa 1905. Po mirties (1920) išleido jo tyrinėjimus apie ritualizmą ir tikybinę etinę problemą marksizme.

Borodavka, Brodavka (karpa) Izaokas, XVI a. Lietuvos Brastos žydas, mokesčių nuomotojas, 1560 su Dovydu šmerlevičiu-mi ir Abraomu Dlugačiu gavo nuomon teisę imti rinkliavą nuo vežamųjų per Vilnių, Gardiną, Minską, Brastą prekių. 1561 B. gavo 7 metams druskos monopolį, teisę Bielske ir kitur steigti bravorus ir ligi 1566 ten pat išimtinę teisę pardavinėti alų. Drauge su karaliaus sekretoriumi Iberfel-du 1569 gavo nuomoti Vilniaus pinigų kalyklą.

Borodianka (lenk. Borodzianka) Ukrainos miestelis Kijevo srityje, 46 km nuo Kijevo. 1863 V 8 Tizenhauzeno vadovaujami rusai čia puolė Rudnickio ir Borovskio vedamus sukilėlius, daugiausia studentus ir gimnazistus.

Borodin 1) Aleksandr (1833—1887) rusų kompozitorius. 1850—.1856 išėjo Petrapilio medikų-chirurgų akademiją, 1859—1862 dirbo chemijos srityje Heidelberge, Paryžiuje ir Italijoje, 1864—1897 Petrapilio medikų-chirurgų akademijos chemijos pro-iesorius, taip pat ir muzikos savamokslis, 'Nuo 1862 bendravo su Balakirevu ir Jaunosios Rusijos ratelio kompozitoriais. Savo veikaluose sekė Mendelsohnu, vėliau Schu-mannu. Aktyvus naujosios rusų muzikos mokyklos veikėjas. Operos kūryboje sekė Glinką — operą Igor (1869—1887 nebaigtą baigė Rimskij Korsakov ir Glazunov); parašė simfonijas Es-‘dur 1867 ir h-moll 1876, simfoninį paveikslą Vidurinės Azijos tyruose 1879, du styginius kvartetus, romansų ir fortepioninių veikalų.

V. Stasov A. P. Borodin 1889; V. J. Seroff The Mighty Five 1948.

2) Ivan (1847 —1930) rusų botanikas fiziologas. 1869—1904 Petrapilio žemės ūkio ir miškų instituto botanikos profesorius, Petrapilio mokslo akademijos narys. Pasižymėjo savo darbais dėl įvairios medžiagos išskirstymo augaluose, rado besikristalizuojantį chlorofilą, skleidė gamtos paminklų apsaugos idėją. Jo iniciatyva 1916 įsteigta Rusijos botanikų sąjunga, kuriai jis pirmininkavo. žymesnieji veikalai: Fiziologičes-kija izsliedovanija nad dychaniem listovych pobegov 1876, Kurs anatomii rastenij 1888, Kratkij učebnik botaniki 1888, 131927, (išv. lietuvių kalba 1920 Botanikos vadovėlis), Kratkij očerk mikologii 1897.

Borodino Rusijos kaimas Maskvos srityje, 90 km į pietvakarius nuo Maskvos. 1812 VIII 26 / IX 7 čia įvyko mūšis tarp Napo-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5333-0=5333 wiki spaudos ženklai).