Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/146

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


leono vadovaujamos prancūzų armijos ir Kutuzovo vadovaujamos rusų armijos. Prancūzai puolė rusus, nes šie jiems pastojo kelią iš Smalensko į Maskvą. Kautynes laimėjo Napoleonas, ir rusai buvo priversti pasitraukti Maskvos link. Nors jie turėjo labai daug nuostolių, bet ,nuo tos dienos veikimo iniciatyva perėjo į Kutuzovo rankas, kuris visai nusilpusią Napoleono armiją paskiau privertė iš Rusijos pasitraukti.

Borodzičius Jonas (1863 Alantos vl. Šaukiškiuose—?) Lietuvos lenkų veikėjas, kunigas. Gyveno Panevėžyje, Kaune, Mintaujoje, 1897—1899 Nemenčinės, Lydos, Trakų, Daugėliškio vikaras, visur, kur galėdamas, šalindamas lietuviškus pamokslus. 1899 VIII — 1900 VIII rusų administracijos ¡sakymu uždarytas Gardino vienuolyne. Nuo 1900 Žaslių vikaras, paskiau Kliukščio-nių, Merų klebonas, kur pastatydino bažnyčią. 1907—1908 Subatninkų, Ašmenos aps., klebonas. 1908 ištremtas į Jaroslavlį. 1909 -nuteistas 1% metų kalėjimo už pravoslavų tikybos įžeidimą ir metus tvirtovės už caro įžeidimą. 1910 pabėgo užsienin. Mokėsi filosofijos Krokuvos universitete. 1925 grįžo į Lietuvos kraštą, statydino bažnyčias, bet ir varė lenkinimo darbą. Išsp. Pod wozem i na wozie 1911, Kresy vvilenskie w niebez-pieczenstwie 1928.

Boro junginiai: Boranas BH;> arba boro hidridas. Užsidega ore. Iš jo bandoma gaminti panašius į silikonus junginius.

Boro fluoridas BF3. Vartojamas katalizatorių organinėms reakcijoms ir benzino (gazolino) sintezei bei rafinavimui.

Boro karbidas B^C. Labai kietas, vartojamas technikinio deimanto pakaitalu, pvz. šuliniams gręžti.

Boro rūgštis H3BO3 — balti žvyneliai. 3% jos tirpalas vartojamas kaip švelnus antiseptikas akims ir burnai skalauti, odai ir kt., bet yra gana silpnas dezinfek-torius. Vidun imti nuodingas. Su glicerinu ir cukrais B.R. sudaro rūgščius kompleksus. Boroglicerinas irgi vartojamas dezinfekcijai. Maisto medžiagų konservavimui B. R. neleidžiama vartoti: ji yra persilpna mikroorganizmams sunaikinti. Technikoje B. R. vartojama ugniai atsparioms medžiagoms gaminti, taip pat stiklo, porcelano, cemento gamyboje.

Borokalcitas mineralas BjC^Ca . 4 I-LO. Baltos spalvos, kietumas 2—3, randamas Italijoje.

Boronatrokalcitas mineralas CaNaBsOr . 6 HoO. Kietumas 1. Baltos arba gelsvos spalvos. Randamas įtarpų pavidalu drauge su akmens druska, mirabilitu, gipsu, salietra bei boraksu. Vartojamas vaistų, dažų bei emalės pramonėje.

Bororos P. Amerikos indėnai, gyveną Mata Grosso augštumoje Brazilijoje. Verčiasi medžiokle. XIX a. atkakliai gynėsi nuo portugalų. Savo kūną gražina piešiniais ir dygsniais (tatuiravimu). šventėse pasipuošia palmių lapais. 14—20 metų amžiaus berniukai atskiriami nuo tėvų ir gyvena vyrų draugijoje (aroc). čia gyvendami, išmoksta medžioklės meno bei pasiruošia brandos šventėms.

Borough (angl.) senovėje sutvirtintoji kariuomenės stovykla, paskui miestelis, turįs teisę rinkti atstovą į anglų parlamentą. XIX a. pradžioje daugelis B. sunyko (rot-ten boroughs), 1832 Reform bill iš jų atėmė teisę rinkti parlamentan atstovus (1835 Municipal Act tepripažino tik jiems savivaldybę — Municipal B.), ir perleido naujiems centrams — Manchesteriui, Bir-minghamui ir kt. (Parliamentary B.).

Boro vazelinas mišinys iš vazelino su 10% smulkių boro rūgšties miltelių. Universalus vaistas odos ligoms ir sužalojimams. Vartojamas, kada infekcijos pavojaus nesibijo-ma.

Borovy Klemensas (1838—1897) čekų kunigas, bažnyčios istorikas. Prahos universiteto bažnytinės teisės ir teologijos profesorius. Išsp. čtyry doby v historii českė 1873, Akta konsistofe katolickė a utrakvistickė 1868—1869.

Borovvy Waclaw (1890—1950) lenkų literatūros kritikas. Išsp. Ignacy Chodžko 1914, O wplywach i zaležnošciach w litera-turze 1921, Kamienne rękawiczki i inne studja i szkice literackie 1932.

Borovykovskij 1) Aleksandr (1844—1905) ukrainiečių rašytojas rusų kalba, Odesos universiteto teisės docentas, paskiau senato civilinio kasacinio departamento oberprokuroras ir nuo 1890 senatorius. Išspausdino ženskaja dolia po malorossijskim pesniam 1879, Otčet studji 1891-1894. Lietuvą lietė B. rašinys O podsudnosti iskov, voznikajuščich iz arendnych dogovorov pomeščikov s staroobriadcami v Severo-Za-padnom Krae 1874.

2) Lev (1807—1889) ukrainiečių rašytojas, Aleksandro (1) tėvas. Laikomas ukrainiečių romantizmo tėvu. Sekdamas Būrgerio Leonora, išspausdino Marusia 1829; parašė ir 12 neišspausdintų baladžių. Rinko ukrainiečių patarles, pasakas, dainas, vertė Mickevičiaus, Puškino, Žukovskio, Kra-sickio kūrinius. Labiausiai pasirodė išleistomis savo Baiky i pribajutki 1852.

L. Borovykovskij

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4902-0=4902 wiki spaudos ženklai).