Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/152

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

3) Kompozicijoje B. žemiausioji partija, remianti visos kompozicijos pagrindą. B. jau žinojo XIV a. Florencijos meistrai.

4) Ryšium su instrumentų vardais, pvz. basklarnetas, bas de viole, rodo instrumentų pobūdį. Vargonuose basso, — suprask, reikalingas pedalas.

Bosas (angį. boss.) Amerikos lietuvių kalbos anglybė, reiškianti prižiūrėtoją, viršininką, šefą, šeimininką, taip pat ir politinių partijų vadus.

Bosas ž. Statinė.

Boskcom (gimusi Toussaint) Anna Louisa Gertruida (1812—1886) prancūzė, olandų rašytoja, savo apysakoms temas daugiausia ėmusi iš reformacijos istorijos. Išsp. Almagro 1837, Het huis Lauernesse 1841, De graaf van Leycester in 'Nederland 1851, Majoor Frans 18(5. Jos apysakų rinkinys Romantische Werken išl. 1880—1888.

Bosean Almogaver Juan (1495 — 1542) ispanų poetas, kunigaikščio Albos auklėtojas. A. Navagiero įtakoje ispanų poezijai pritaikė italų poezijos lytis: sonetus, kan-eonas, oktavas, tercinas. Laikomas itališkosios krypties įkvėpėju ispanų literatūrai. Jo kūrimai Las obras išleisti 1543.

Boseh 1) Carl (18(4 — 1940) vokiečių chemikas, nuo 1925 I. G. Farbenindustrie vyriausias direktorius, vėliau ir administracinės tarybos pirmininkas, Kaiser Wilhelm Gesellschaft pirmininkas. B. supramonino Haberío būdą sintetiniam amoniakui gaminti, taip pat daug prisidėjo praktiškai realizuoti skystųjų hidrokarbidų (skystojo kuro) gamybą iš anglies, ją augštu slėgimu hidrinant. 1931 už šiuos darbus B. perpus su F. Bergius’u gavo Nobelio premiją.

2) Gimpera Pedro (g. 1891) ispanų proistorikas, Barcelonos univ. prof. ir archeologinio muzėjaus direktorius. 1931 Ka-talonijos ministeris. Ispanijoje Frankui įsiviešpatavus, emigravo į Meksiką. Išspausdino Prehistoria Catalana 1919. Die Kelten und keltische Kultur in Spanien 1922, Les civilisations de la péninsule ibérique 1925 —1928, Two celtic waves in Spain 1942, El hambre primitivo y su ccltura 1945; El poblamiento y la formacion de los pueblos de España 1945.

3) Hieronymus (iš tikro van Aken) ; apie 1450—1516) olandų tapytojas, daugiausia piešęs paveikslus religinėmis temomis. Fantastinę simboliką B. taikindavo didaktiniam reikalui: Kristus neša Kryžių, šv. Antano gundymas, 7 mirštamosios nuodėmės, Paskutinysis teismas,

M. J. Friedländer Die altniederländische Malerei

V 1927; D. Howard J. B. 1947.

Bosco Giovanni (1815—1888) XIX a. žymusis pedagogas praktikas, jaunuomenės globėjas, saleziečių kongregacijos (1859) steigėjas. Dar kūdikis netekęs tėvo, jaunas daug vargo pakėlė ir kliūčių nugalėjo, kol išėjo kunigo mokslą. Kunigu įšventintas 1841. Savo pedagoginę veiklą pradėjo Torine vargdienių ir apleistosios jaunuomenės tarpe. Jis surinkdavo našlaičius, nuskriautuosius, nesu-globtuosius. Juos iš pagrindų pakeisdavo, atnaujindavo jų gyvenimą ir nurodydavo jiems kelią į šviesą. Per savo rankas jis praleido ligi 15.000 berniukų. Jo darbuotė išaugo į plačiai išgarsėjusią kongregaciją, kurios patronu parinktas šv. Pranciškus Salezietis. B. pedagogijos pagrindu yra vad. preventyvusis metodas, išplaukęs iš jaunuomenės sielos pažinimo bei meilės. Ta pedagogija apibūdinama žodžiais — džiaugsmas, paprastumas, laisvė. Bausmės bei baimės vietą čia užėmė tėviškos širdies gerumas, rūpestis, budėjimas, meilė, viltis ir pasitikėjimas vaiku. Iš mokytojo tai reikalauja pasišventimo ir nuolatinės saviauklos. B. lygintinas su didžiausiu atgimimo laikotarpio pedagogu Vittorino da Feltra. 1929 VI 2 B. buvo paskelbtas palaimintuoju, 1934 IV 1 šventuoju. Jis parašė per 100 apologetinio ir auklėjamojo turinio raštų, kurių keturis 1906—1909 lietuviškai išvertė kun. Jurgis Baltrušaitis. 1932 išl. Opere e scritti editi e inediti.

C. E. Koft-Seitz Don Bosco as an Educator 1926; A. Auf ray La pédagogie d’un saint 1930; N. End-res Die psychologische Begründung der Erziehungsmethode D. B. als Ursache seiner pädagogischen Erfolge 1951.

II Bosch Kristus pas Pilotą

G. Bosco

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4203-0=4203 wiki spaudos ženklai).