Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/155

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Romoje. Vargonų muzikos virtuozas. Drauge su Tebaldiniu išsp. Metodo teorico-prac-tico per organo 1893.

Bossowski Franciszek (1882—1940) lenkti teisininkas, nuo 1920 Vilniaus universiteto romėnų teisės profesorius. Nuo 1906 išspausdino studijų iš romėnų civilinės teisės.

Boss puzzle — galvosūkių galvosūkis. Tai kantrybės žaidimas. Per 16 laukelių netvarkingai išdėstyta 15 numeruotų akmenų, sutvarkomų numeriais, stumdant į laisvą aikštelę. Vokiečių vadinama Fūnfzeh-nerspiel — penkiolikos žaidimas.

Bossuet Jacques Bénigne (1627—1704) reikšmingiausias prancūzų teologas, pamokslininkas ir bažnyčios politikas. 1652 įšventintas kunigu, 1653—1659 kunigavo Metze ir studijavo, čia parašė savo pirmąjį veikalą prieš reformatoriaus P. Ferry katekizmą 1655. 1659—1669 Paryžiuje išgarsėja pamokslais ir ypač laidotuvių prakalbomis. Tuo atkreipė Liudviko XIV rūmininkų dėmesį, 1669 skirtas Kondomo vyskupu, bet dar prieš vyskupiją paimant, Liudviko XIV pakviestas sosto įpėdinio auklėti. Įpėdinio auklybai Bossuet parašė istorijos filosofinį veikalą Discours sur l'histoire universelle 1681, Politique tirées de propres de l’Écriture Sainte 1709, Connaissance de Dieu et de soi-même (išsp. 1722). Nuo 1681 B. buvo Meaux vyskupu ligi mirties. B. gynė katalikybės tradiciją prieš protestantus daug raštų, pvz. Exposition de la doctrine catholique sur les matières de controverse 1671, Histoire des variations des églises protestantes 1688, Six avertissements 1691. Jansenizmo atžvilgiu stovėjo bažnyčios pozicijoje, su Fenelono kvietizmu kovojo. Liudviko XIV popiežiui nedraugiškoje politikoje palaikė karaliaus pusę, 1682 dvasininkų susirinkime stojo kaip galikoniškųjų laisvių vadovas, suprojektavo 4 galikoniškus straipsnius ir juos visuomet gynė. Geriausi jo raštų leidimai 1772—1778 21 tomas, 1815—1819 47 tomai, 1864—1866 31 tomas. Be to, skyrium: 1871 Orations funèbres, 1890—1926 Correspondance 15 t. Exposition naujas leidimas 1911.

Ch. Urbain et E. Levesque Les denières années de B. 1928—1929; G. Schnürrer Katholische Kirehe und Kultur in der Barockzeit 1937; V. Verloqm Bibliographie des oeuvres de B. 1908.

Bossufc Charles (1730 —1814) prancūzų matematikas ir hidraulikas, jėzuitų vienuolyno abatas ir kartu École Polytechnique matematikos profesorius ir Mokslų akademijos narys. Jis pirmas įrengė hidraulinę laboratoriją, kurioje 1775—1778 Liudviko XVI ministerio Turgoto pavestas atliko svarbių tyrimų vandeniais ratais ir laivų modeliais. Išsp. Traité d’hydrodynamique 1771, Cours complète de mathématique 1795—1801.

Bost Pierre (g. 1901) prancūzų rašytojas. Savo romanuose nagrinėja dabarties gyvenimo psichologinius bei moralinius konfliktus. Išsp. Hercule et Mademoiselle 1925, Faillite 1928, Le Scandale 1931, Monsieur l’admirai va bientôt mourir 1945.

Bostandži sen. Turkijoje (nuo 1695) sultono ir haremų sargai, sultono laivo irkli-ninkai, vėliau kariuomenėje prijungti prie janičarų būrių Cnuo 3—12 tūkstančių). B. viršininkas, vadinamas B. Bashi, buvo paša, sostinės policijos viršininkas.

Bostonas JAV Massachusetts valstybės sostinė, 801.000 gyventojų (1950), su priemiesčiais ligi 2,5 miliono (1790 — 18.320; 1850 — 136.000; 1900 — 560.000). B. yra prie Massachusetts Bay įlankos (8 mylios pločio ir 16 mylių ilgio) ir Charles, Mystic upių žiočių; užima apie 100 km-. Senamiestis įsikūrė Shawmuto pusiasalyje (5 km ilgio, 1,6 km pločio) su 3 kalvomis, ir todėl pradžioje vadintas Trimontaine. Jo pradinis plotas buvo 783 akrai, bet užpylus pelkes, griovius, įlankėles, padidėjo ligi 1800 akrų. Miestui augant, prijungti priemiesčiai: South Boston 1804, Washington Village 1855, Roxbury 1867, Dorchester 1869, Charlestown, Brighton 1873, Hyde Park 1912. Natūralus uostas, nuo vandenyno pusės apsaugotas salų salelių, turi 40 mylių ilgio krantinių laivams pririšti. 1919 pastatytas didžiausias JAV sausasis dokas. Metinė uosto prekių apyvarta apie 6 milionai tonų. Mašinų, drabužių, baldų, gumos, batų, medvilnės ir vilnos audinių (didž. JAV-se), cukraus, saldainių, spaudos pramonė.

B. buvo XIX a. žymiausias JAV kultūrinis ir mokslo centras su seniausiu šalies

J. B. Bossuet

Bostono miesto biblioteka

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4474-0=4474 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai